pagina 12 zomer 2004

Van planten tot zagen Leerlingen basisscholen te gast in de O p 6 april kwamen de leerlingen en de leerkrachten van de Deldense basisscholen Twickelo, Rannink en Erve Hooyerinck bijeen in de Twickelerlaan, waar ze werden ontvangen door bosbaas Gert Jan Roelofs en ondergetekende. We wilden de leerlingen iets laten zien van het bosbeheer. We maakten in groepen een wandeling door het oude bos, waarin het afgelopen jaar een dunning had plaats gevonden. De stammen van de eikenbomen lagen nog langs de paden. Er kwamen al snel vragen los als: waarom is hier gezaagd en wat betekenen de gele plaatjes met nummers op het eindstuk van de stam en de oranje verf- stippen op de bomen. We vertelden dat de bosbaas op een rondgang door het bos zijn keuze maakt. De bomen die gezaagd moeten wor- den, merkt hij met een oranje stip, waarna de bosploeg ze in de herfst gaat vellen. De stammen van de omgezaagde bomen worden naar de weg gesleept om opgemeten te worden. De inhoudsmaat en de kwaliteit komen op een geel genummerd plaatje onderaan de stam te staan. Een groot gedeelte van het hout is bestemd voor onze eigen zagerij. Op onze wandeling kwamen we bij een jonge eiken aan- plant van zo’n twintig jaaroud. De onderbegroeiing die als ondersteuning heeft gediend, is pas weggezaagd. De bomen hebben dankzij de ondergroei mooie rechte stam- De leerlingen planten boompjes in het bosperceel aan de Nijhuisbinnenweg in de buurtschap Oele.