pagina 10 zomer 2003

Een rekening van het gasthuis over 1629 vermeldt: Noch Wolter Simerinck gedaen thin st(uvers) doe hie na Vollenhoe trock -0-10-0 Item Karst eenen stuver gedaen, dar vor hi nalden gekofft hefft -0-1 -0 Item den 2. Martij an Heilt Suiters betalt 6 st(uvers) vor farven -0-6-0 Den 2. Aprilis an den scholmeister betalt 24 st(uvers) vor het scholegelt van dye jonges -1-4 Huisarchief Twickel, inv.nr. 5365. Foto: J. Mulder, Enschede. i-/If l. * (/ 04 ¥ y** WyrM $1 £)/$ -/Vy, ‘ Qttn+x- S/dn4 ] 1 a Qktf Qrfht yrtf-/<?>n+n*)rn- O/’V ittr r it Mv fft-JxU ^—jr/2- 06y $, Otlts/4- tfi.4 jt ■ / ~^au4- 2 i « — 9* -Ml ntr* &L4ru Iplt nflf) v <9+y ++n ■ Q&7t$4£ -Gi ftn l /C CKvv $£ QtiJf Q&v J?> dfi tfftn C- /! — O&v 9 jti> /4rvrY /&(/fV 4 V I ~ " ^ In een andere rekening over 1629 lezen we: Noch van Deventer laten metbrengen vor den armen een schepel arftten dar vor betalt 47 st(uvers) vor die vracht betalt 3 st(uvers) facit -2-10-0 Item voor den armen laten metbrengen van deventer een vierdel herinck vor vier gl. unde vor die vracht gegeven 6 st(uvers) unde vor drie gl. ses stuver stockvis facit t’samen -7-12-0 Huisarchief Twickel, inv.nr. 5365. Foto: J. Mulder Enschede. ijzeren kist op Twickel gevonden 3 zackies ad 600 gl. 1800; 1 zackie ad 567 gl. 567; 1 zackie ad 150 gl. samen 2517 gl. Ik hield nog van te voren geleende penningen 1508,- totaal in kas dus 4025 gl.’ Aan uitgaven ver- meldde hij ‘Het erve List was aange- koft voor 900, de Wengele voor 1200, en Jolinck voor 2110 l3 ). In een door Carel George van Wassenaer Obdam eigenhandig ondertekend stuk wordt opdracht gegeven de onmondige kinderen van het erve Rommeler 50 gulden te geven gedurende twee jaar l4 ). Barbara Leyssius Noten: Het eerste deel van deze sene: Zeshonderd jaar zorg door Twickel (I). Vicarieen en gasthuizen verscheen in Twickelblad 2002, no. 4, p. 17 – 19. 1. Landweren waren wallen van ongeveer zeven meter breed, ontstaan door het opgooien van zand uit de meestal aan beide zijden voorko- mende sloten van circa twee meter breed. De wallen waren beplant met door elkaar gevloch- ten geboomte, dat met sleedoom en braamstrui- ken tot een ondoordringbaar geheel was gemaakt. Op speciale plaatsen waren doorgan- gen gelaten, die met een hek of boom gesloten konden worden. Over het doel der landweren zijn de opvattingen verschillend. Waarschijnlijk hadden zij meer dan een bestemming: het buiten het gebied houden van ongewenst volk, waardoor het daarmede samengaand stelen van vee en landbouwge- wassen en het stropen door bendes werd ver- meden, voorts het voorkomen van wegspoelen van veen en tenslotte het vormen van een eerste verdedigingslinie tegen de vijanden. (Bron: Stroink, L.A., Stad en land van Twente, Hengelo, 1962, p. 232.) 2. Vereniging Heemkunde, Ambt Delden, augus- tus 1997, p. 56. Oud Archief Delden, inv.nr. 113 (onderzoek A. Jansen.) 3. Een regest is een korte, doch volledige inhouds- opgave, samenvatting van een oorkonde. 4. Cate, J.A. ten, Inventaris van het archief van Vergadering en Convent te Albergen, Rijksarchief in Overijssel, 1961. 5. Huisarchief Twickel, inv.nr. 5271. 6. Ibidem, inv.nr. 5348. 7. Ibidem, inv.nr. 5278. 8. Ibidem, inv.nr. 5364. 9. Ibidem, inv.nrs. 5364-5371. 10. Ibidem, inv.nr. 2806. 11. Ibidem, inv.nr. 5356. 12. Ibidem, inv.nr. 5357. 13. Ibidem, inv.nr. 5373. 14. Ibidem, inv.nr. 5361.