pagina 10 zomer 1993

Scheidend bestuurslid Van Harinxma: ”Dit is het leukste bestuur van Nederland” Mr. C.L. baron van Harinxma thoe Slooten kan er wel om lachen dat hij jaren geleden een regel introduceer- de waarvan hij nu zelf het slachtoffer wordt. ”Ja, die regel dat je na je 65e uit het bestuur van de Stichting Twickel moet opstappen heb ik zelf voorgesteld. Ik sta daar nog steeds achter hoor, alhoewel er natuurlijk best heel veel mensen zijn die op hoge leeftijd nog uitstekend functioneren. Met deze regel voorkom je echter dat je ouderen erop zou moeten wijzen dat ze niet meer goed functioneren in een bestuur, terwijl de betrokke- ne dat eigenlijk niet in de gaten heeft”. In 1972 trad de voormalig president van de rechtbank in Utrecht toe tot het Twickelbestuur. Vanaf 1975 ver- vulde hij de functie van secretaris/penningmeester. Als jurist was hij veelvuldig betrokken bij de soms inge- wikkelde contracten. ’Lastige gevalletjes’ in contracten waren veelvuldig oorzaak van een extra ritje naar het Twentse land. Als bestuurslid trad Van Harinxma aan in een tijd dat er nog twee keer per jaar werd vergaderd. ”In het begin vormde bijvoorbeeld public relations geen enkele rol. In tegenstelling tot de beginjaren is de druk van de samenleving op Twickel groter geworden. Vroeger vergaderden we eerst 2 later 3 tot 4 keer per jaar. Nu in de praktijk 10 keer jaarlijks. Vroeger stonden wat verkopen en aankopen op de agenda, nu de meest inge- wikkelde zaken. Misschien moet je wel zeggen dat de gang van zaken binnen het Twickelbestuur een weerspie- geling is van het steeds ingewikkelder worden van onze samenleving”. In het verleden werd veel werk aan de rentmeester overgelaten dat nu door bestuursleden wordt opgepakt. Vooral in de representatieve sfeer is het werk van bestuursleden flink uitgebreid. ”Je kunt zeggen dat het bestuur in de loop van de tijd veel actiever is geworden. In het begin werd alles aan de rentmeester overgela ­ ten. Nu zijn bestuursleden bij veel meer gelegenheden aanwezig. Als het bijvoorbeeld erg moeilijk wordt bij juridische aangelegenheden, wordt vaker een beroep op je gedaan”. Op het bestuurswerk kijkt Van Harinxma met veel plezier terug. ’’Twickel heeft het leukste bestuur dat er in Nederland bestaat. We zijn vrienden geworden, waarbij ook plaats is voor gezelligheid op z’n tijd”. Boomplantdag op Twickel Op 24 maart namen een groot aantal kinderen deel aan het jaarlijkse boomplantfeest. De schooljeugd hielp bij het planten van bomen langs de zogenoemde Nieuwe Weg, de verbindingsweg tussen de Twickelerlaan en het station van Delden. Voor de aanplant werden inheemse boomsoorten gebruikt.