pagina 10 winter 2005

moet nadrukkelijk toegankelijk zijn voor iedereen en als podium dienen voor kunstenaars uit Ede. Wat kunt u vertellen over het huidige gebruik van huis Kemhem? Huis Kemhem is een trouwlocatie. Trouwlustige stellen uit Ede en om- geving kunnen behalve in het ge- meentehuis in zeer romantische trouwlocaties trouwen in Kasteel Hoekelum in Bennekom, het Jacht- huis Sint Hubertus op de Hoge Veluwe in Otterlo of hier in de sfeervolle trouwzaal van Huis Kernhem in Ede. Ik begeleid als gastvrouw van Huis Kemhem circa 120-130 stellen per jaar. Ik tref de voorbereidingen; een ambtenaar van de gemeente Ede komt de huwelijkssluiting verrichten. De Stichting Kernhem verhuurt de trouw ­ zaal aan Burgerzaken van de ge ­ meente Ede en genereert daarmee een stuk inkomen. Kemhem is trouwens een zeer ge- liefde fotolocatie voor bruidsparen. Het is een vrij toegankelijk landschaps- park. Ook veel stellen die niet in het Huis zelf het huwelijk sluiten, komen hier om foto’s te laten maken met het Huis Kemhem, de schaapskooi, de lanen of de kruidentuin als achter- grond. Vinden er nog andere activiteiten plaats in Huis Kernhem? Jazeker, er worden hier wisselende exposities gehouden. De kunsttentoon- stellingen zijn op zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken. Verder worden hier ook eenmaal per maand met uitzondering van de maan- den juli en augustus koffieconcerten georganiseerd. Er wordt gemusiceerd doorconservatoriumstudenten of door beroepsmusici. De toegangsprijs wordt met opzet zeer laag gehouden, zodat het voor een breed publiek toe ­ gankelijk is. Er vindt ook een lezingencyclus plaats. Deze zogenaamde ‘Kemhemlezingen’ gaan over de actuele maatschappelijke problematiek. Tenslotte maakt ook de gemeente Ede van tijd tot tijd gebruik van Huis Kemhem voor ontvangsten, vergaderingen of bijeenkomsten. De catering wordt trouwens voor alle activiteiten verzorgd door de nabij- gelegen pannenkoekenboerderij in het voormalige koetshuis. Kernhem ligt vlakbij de stadsrand van Ede. Ziet u daar bedreigingen in voor Kernhem? Niet zozeer in de zin van nog meer wegenaanleg of stadsuitbreiding. Natuurlijk is hier onlangs aan de over- kant van de weg een nieuwbouwwijk gerealiseerd. Slechts een klein deel is echter op de grand van het landgoed Kernhem gerealiseerd. Bovendien zit hier in het Edese Bos een beschermd vleermuizenreservaat. Nee, bij deze uitbreiding zal de gemeente Ede het aan de noordkant, denk ik, wel laten. Een actieve milieugroep hier in Ede ziet bovendien nauwlettend toe op de rust op het landgoed. Diverse lanen zijn al afgesloten met slagbomen om het verkeer te weren. Wat wel zorgen baart, is het vrij toegankelijke land- schapspark hier aan de rand van Ede, maar vooral ook de parkeerplaats en de kruidentuin. We krijgen daar regel- matig te maken met vandalisme en ander wangedrag tijdens de nachtelij- ke uren. Maarten Hermanussen