pagina 10 winter 2004

Leuen en werken op Twickel Elke tijd heeft zijn bekoring Na een dienstverband van 36 jaar nam Johan Holterman op 1 december afscheid als beheerder van de gebouwen. In het onderstaande artikel blikt hij terug op zijn loopbaan. I k ben geboren op het erve Mollinkwoner, een pacht- boerderij van Twickel, op 4 december 1944. Na de lagere school op de Deldeneresch had ik een duide- lijke keus om timmerman te worden. Dus de richting van vervolgonderwijs was de L.T.S., toen de ambachtsschool, in Almelo. In 1959 ben ik begonnen als leerjongen bij een aannemersbedrijf in Hengelo. Hier ben ik anderhalf jaar werkzaam geweest. In deze periode heb ik een tweejarige avondcursus gevolgd. Daama ben ik begonnen bij een aannemer in Goor, en al vrij snel kwam ik met het onder- houdswerk in aanraking. Toen ik hoorde dat de Stichting Twickel een onderhoudstimmerman zocht, ben ik gaan informeren in augustus 1968. Na enkele gesprekken met de toenmalige rentmeester Brunt en bouwkundig opzich- ter Brinkers is besloten dat ik in januari 1969 mocht begin- nen bij de bouwafdeling. De bouwafdeling Deze afdeling bestond toen uit de bouwkundig opzichter Johan Brinkers, de timmerlieden Albert ter Boo en Bertus Het kantoor in het kippenhok. Dekker, schildersbaas Gerard ter Meulen, en de schilders Johan Pek en Henk Hietbrink. De bedoeling was dat ik de opvolger zou worden van Ter Boo. Deze had al pensioen en had het voornemen zijn loopbaan te beeindigen. Maar schijnbaar vond hij het wel mooi met de derde man erbij. Aan het werk in de oude timmerwerkplaats.