pagina 10 winter 2001

Fomuisje uit de kinderjaren van M.C. van Heeckeren van Wassenaer (1855 – 1912). Foto: J. Mulder. lang als we konden goed voor haar spullen te zorgen en op Twickel te blijven wonen. Maar deze tijd kon zij ook niet voorzien. Op 15 november 1986 ben ik met pensioen gegaan. Bij mijn afscheid kreeg ik van burgemeester Van der Vegt van Ambt Delden een ere- medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver namens hare Majesteit de Koningin, omdat ik zo goed voor de barones en Twickel gezorgd had. Die twintigjaardat ik op Twickel gewerkt heb, zou ik voor geen geld willen missen. Ik heb het in mijn huis aan de Markstraat in Delden echt naar mijn zin, maar ik denk nog vaak aan de barones en aan Twickel. Aaltje Soetendal-Post gegaan. Op de lange gang stonden kasten vol met tafeldamast en bedde- goed. Meneer Burgers, conservator van het Rijksmuseum in Amsterdam, is zelfs maanden op het kasteel geweest om het uit te zoeken. Er was een babyuitzet uit 1769 bij en een kanten kraag van admiraal Jacob van Wassenaer Obdam van ca. 1640. Op de bovengalerij lagen in twee mooie kisten van de Oostindische Compagnie (V.O.C.). een aantal prachtige sitsen spreien uit eind 17e eeuw. Dat is allemaal in bruikleen naar het Rijksmuseum gegaan. Ze liggen daar in de kluis en worden altijd op dezelf- de temperatuur bewaard. Zo nu en dan worden ze tentoongesteld. Hoogtepunten Hoogtepunt op Twickel na het over- lijden van mijn man was het bezoek van Koningin Beatrix op 25 augustus 1985. Op de voorbrug stonden de boe- rendansers en Rappe Klumpkes haar te verwelkomen. De burgemeester en de voorzitter van de Stichting Twickel, mijnheer Van Heek, gingen haar voor naar de bibliotheek. Daar werd de koffie geserveerd en had de Koningin een gesprek met verschil- lende pachters. Toen de koffie naar binnen was gebracht, ben ik naar bui- ten gegaan om foto’s te maken. Toen de Koningin weer weg ging, vertelde burgemeester Van der Vegt wie ik was en kwam de Koningin naar me toe, gaf me een hand en bedankte me voor de koffie. Ze zei dat het er binnen allemaal zo goed onderhouden uitzag en dat de Barones daar vast wel dank- baar voor geweest zou zijn. Dat was een mooi moment uit het leven op Twickel. Nog een hoogtepunt was het diner van de Ministers van Financien van de EEC, die op 4, 5 en 6 april 1986 een conferentie in Ootmarsum hadden. Dat was een drukte van belang. Pensioen Er is veel op Twickel veranderd, dat brengt de tijd mee. Van de jongeren heeft niemand de barones gekend. En zoals dat in haar tijd ging, zou het ook helemaal niet meer kunnen. Daar krijg je geen personeel meer voor. We hadden de barones wel beloofd zo Koningin Beatrix, J.B. van Heek. mevr. Soetendal en Chr. zu Castell Riidenhausen. Fotocollectie A. Soetendal-Post.