pagina 10 winter 2000

De enige winkel van Oele, de voormalige bakkerswinkel van Gerrit en Nolda Haan. Fotocollectie: Th.L.M. van Slapele