pagina 10 najaar 2010

Golfbaan de Lage Mors ontwikkelt zich Als golfbaan is De Lage Mors zonder meer een succes. De baan wordt gebruikt door de ruim 500 leden van de Golfclub Lage Mors en daarnaast door de gasten van het Aparthotel. De zogenaamde golfarrange- menten, 2 dagen halfpension met onbeperkt gebruik van de golfbaan, doen het goed. Daarmee is de baan bijna vol bezet. Han is trots op het feit dat de Nederlandse Golf Federatie de baan de B-status gegeven heeft. De baan is nog niet zo heel makke- lijk te bespelen. Minder goede golfers zijn De golfbaan is een stabiele overgang tussen de bebouwde kom en het landgoed. Han Weegink is behalve eigenaar van het Aparthotel in Delden 00k beheerder van de aangrenzende 9-holes golfbaan. Hij maakt er geen geheim van dat de komst van deze baan in 2008 van levensbelang was voor zijn horecabedrijf De Stichting Twickel had hele andere motieven om aan de totstand- koming mee te werken. Tot 2007 bestond de Lage Mors uit een aantal zompige weilanden op de grens van het landgoed Twickel en de sportvelden aan de oostkant van Delden. De weilanden waren eigendom van de gemeente maar zouden via een ruiling in handen komen van Twickel. In diezelfde tijd kwam beheerder Han Weegink met het plan om het toen al bestaande kleine golfbaantje naast het Aparthotel op te waarderen tot een volwaardige 9-holes golfbaan. Daar- voor waren juist de weilanden van de Lage Mors nodig. De provincie en de Stichting Twickel waren nog niet direct enthousiast. Het betreft een deel van de Ecologische Hoofdstructuur en daar kan je niet zo maar een sportbestemming op leggen. Bovendien had het waterschap plannen met een groot aandeel water met natuurlijk ingerichte oevers. Het gebied zou dus tegelijkertijd drie functies gaan vervullen: golfbaan, waterretentie en natuur. Een goede landschapsarchitect zorgde voor een fraai inrichtingsplan. Alle partijen, inclusief de nieuwe eigenaar Twickel, waren toen wel enthousiast en verleenden de nodige vergunningen. Zijn onze verwachtingen uitgekomen? Met die vraag bracht ik onlangs een bezoek aan beheerder Han Weegink om samen te baan te inspecteren. Beheerder Han Weegink is trots op zijn golfbaan. om hier een waterretentiegebied in te rich- ten. Bij veel neerslag zou hier tijdelijk het water moeten kunnen overlopen. Na veel overleg met alle genoemde partijen onder leiding van de gemeente kwam er een plan uit de bus waarbij het gebied wel als golfbaan zou worden ingericht maar