pagina 10 najaar 2008

opbrengst van de klei voor de baksteen- industrie. Het ontstane gebied vormt dan een afwisselend patroon van open water, moeras en hogere delen met een unieke flora en fauna. Natuurliefhebbers kijken al verlangend naar de terugkomst van de kenmerkende moerasvogels, zoals grote karekiet, snor, slobeend, roerdomp, kiekendief, rietzanger en rietgors in dit paradijselijke natuurgebied nabij Oud-Zevenaar. In de winter rusten en foerageren er zeker weer duizenden ganzen en andere soorten zoals de Grote zilverreigers. Voorlopige opslag van de roofgrond. De berg wordt al bedekt met vegetatie. Hier is de klei verwijderd. Sinds 1 September 2006 is Wilke Schoemaker de nieuwe beheerder Hof te Dieren. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de bezittingen van de Stichting Twickel bij Zevenaar, Lochem, Borculo en Wassenaar. De nieuwe beheerder is geboren in 1971 in Rhenen en volgde na de middelbare school de opleiding bosbouw aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (BBCS) in Velp. Na deze opleiding was hij van 1996 tot 2006 docent bos- en natuurbeheer, zowel praktijk als theorie, aan de middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Velp. Wilke is getrouwd met Minke Oldenbeu- ving. Het echtpaar heeft twee kinderen. Via zijn echtgenote hoorde Wilke dat de func- tie van beheerder op Hof te Dieren vacant werd door het vertrek van Ron Blom. Hij solliciteerde. Na een aantal gesprek- ken met de heren Schimmelpenninck en Gierveld volgde een huisbezoek aan het gezin Schoemaker. Het gezin werd ‘geschouwd’ in zijn huiselijke omgeving. Wilke: “De beide heren waren nog maar net vertrokken of ze belden al vanuit de auto dat ik wel binnen de ‘grote familie van Twickel zou passen.” Heel bijzonder vindt Wilke de kerstbij- eenkomsten van het Twickel personeel samen met het Stichtingsbestuur. De kerst van 2006 zal hij niet gauw vergeten. Het sneeuwde licht op het voorplein van Twickel. Een wagen met kerstpakketjes werd naar buiten gerold met voor iedereen een kerstattentie. Toen voelde en besefte Wilke dat het personeel en bestuur van Twickel een grote familie is. Helmig Kleerebezem Excavateur.