pagina 10 lente 1995

Situatiekaart van de kampementen van het Canadese leger, Huisarchief Twickel, inv.nr. 2986. De 4e tankdivisie van heteerste Canadese legervestigde zich in het kasteelpark en in de aanleg van Petzold tegenover het kasteel. In de rotstuin stond de tent van generaal Creror. Aan het Stad Deldense einde van de Twickelerlaan zat Engelse R.A.F. De familie Hietbrink die toen op Braamrot woonde, werd er uitgenodigd voor thee met cake in ruil voor de verleende eieren. Op de Deldeneresch werd doedelzak gespeeld. Bij het erve Mollinkrot bevond zich een vliegveld, op defoto aangeduid als Auster strip. Van hieraf vlogen verkenningsvliegtuigen die de Duitse artillerie opspoorden. Foto: John Mulder. Het kasteel werd gevorderd voor de staf van Seyss Inquart Het laatste oorlogsjaar op Twickel Nu het vijftig jaar is geleden, dat Delden bevrijd werd, beste- den we aandacht aan de gebeurtenissen in het laatste oor ­ logsjaar. Gezien de omstandigheden is het landgoed Twickel er nog redelijk af gekomen. Het kasteel, de meeste boerderij- en en de bossen ondervonden slechts lichte schade. In schril contrast daarmee staat het andere offer, dat deze waanzinni- ge oorlog heeft gevergd. Velen lieten in Delden hun leven. Aafke Brunt In april 1944 werd het kasteel gevorderd voor de onder- brenging van geevacueerden. Een twintigtal dames uit het bejaardenhuis Rustoord te Voorburg krijgt onderdak in de Zuidvleugel van het kasteel. Hun huisgenoten gaan naar de familie Schneider aan de Zuiderhagen en naar het huis Kronenhof (nu het huis van de familie Bosch aan de Gewinstraat). Het verblijf is van korte duur. Reichskommissariaat Na dolle dinsdag blijven de hoogst geplaatste Duitsers zo dicht mogelijk bij de oostgrens. Het kasteel is daarom gevorderd voor het bureau van Reichskommissaris Seyss Inquart. De geevacueerden vertrekken 9 September en op 11 September verschijnen de eerste Duitsers, dr. Plutzar en zijn secretaresse Fraulein Jungwirth. Deze treffen voorbe- reidingen voor de komst van 22 personen. Een gedeelte van de staf gaat naar de grote villa van de familie Schneider tegenover de voormalige textielfabriek. Op 17 September arriveert Heinisch met zijn Franse