pagina 10 herfst 2001

Het moet een groot, paleisachtig gebouw zijn geweest, hetgeen ook gesuggereerd wordt door oude prenten. Het gebouw van de Oranjes is niet meercompleet in de plattegrond, want de 19de-eeuwse villa heeft enkele delen verstoord. Toch zijn van de kelders nog grote stukken intact, met name aan de oostzijde. Het opgaande muurwerk is vaak tot 1 a 1.5 m in de grond bewaard. De vulling van de kelders bestaat uit veel puin en brand- resten: vondsten bevinden zich er nauwelijks in. Opvallend was dat tijdens de opgraving over de puin- sporen nog een duidelijke brandlucht hing. Van enkele kelders is de vloer bewaard gebleven. In een van de kelders moet zich de keuken (of een van de keukens) hebben bevonden, want daar zijn resten van een haard en een klein, halfrond gewelfje ge- vonden. Van bebouwing uit de periode voor ca. 1400 zijn geen sporen gevonden. Waarschijnlijk zijn deze door latere activiteiten geheel verdwenen. Aan de noordoostzijde van de opgraving zijn diverse riolen aan- getroffen. Een daarvan bevatte veel laat 18de-eeuws aardewerk (onder andere Engels industrieel aardewerk, porselein en faience). Dit afval moet afkomstig zijn van het in 1795 verwoeste gebouw: het betrof het servies van de Oranjes. dr Arno Verhoeven