pagina 10 herfst 1993

Op het Mollinkrot, tussen de museumboerderij De Wendezoele en de Noordmolen, werd deze zomer op ouderwetse wijze de rogge gedorst. De rogge gaat van de aangever naarde doorsnijder en vervolgens naarde inpakker die de schoven in de dorsmachine duwt.