Twickelblad_3_96

Twickelblad 3 (najaar) 1996

Kampdeelnemers genoten van werk in bos en moestuin Werken en kamperen op Twickel tijdens zomerse landgoedkampen van de ANWB Argeloze voorbijgangers die dit jaar tussen 18 juli en 5 augustus via de Twickelerlaan richting Azelo reden, hidden verrast in toen zij opeens een tentenkamp gewaar werden. Dit jaar vond er namelijk op Twickel weer een

Paginanummer: 8
 • Vrijwilligers
Twickelblad_1_96

Twickelblad 1 (voorjaar) 1996

Traditie De familie Kluvers heeft vanaf 1837 tot op de dag van vandaag haar stempel op Carelshaven gedrukt. „Het was de ambitie van de familie om er een hotel en restaurant op hoog niveau van te maken. Dat is in de loop van de tijd zeker gelukt. Zo vierde hier bijvoorbeeld de Textielgroep Twente in

Paginanummer: 10
 • Vrijwilligers
Twickelblad_1_96

Twickelblad 1 (voorjaar) 1996

hebben zij niet alleen het kasteel beheerd maar onder hun leiding is praktisch de hele inventaris in kaart gebracht en zijn vele conserveringswerkzaamheden uitgevoerd. Helaas hebben de Hassinks aangekondigd eind dit jaar gebruik te willen maken van de VUT. Pachtprijs Bij pachten is het gebruikelijk dat verhogingen eens in de drie jaar plaatsvinden. Ingaande dit

Paginanummer: 22
 • Pachters
 • Vrijwilligers
Twickelblad_3_95

Twickelblad 3 (najaar) 1995

ANWB landgoedkamp 1995 in het park van het „Hof te Dieren” Vrijwilligers restaureren de Koningsmuur Op een groot landgoed als Twickel zijn er altijd klusjes die blij ven liggen. Dit omdat ze simpelweg te arbeidsintensief en dus te kostbaar zijn om ze door beroepskrachten te laten ver- richten. Inzet van vrijwilligers kan hierbij uitkomst bieden.

Paginanummer: 19
 • Hof te Dieren
 • Vrijwilligers
Twickelblad_2_94

Twickelblad 2 (zomer) 1994

Veel waardering voor rondleidingen en bijdragen aan het onderhoud Vrijwilligers onontbeerlijk voor beheer tuinen In eerdere nummers van het Twickelblad werd reeds aandacht besteed aan verschillende groe- pen vrijwilligers op Twickel. Zo kwamen onder andere de natuurvrijwilligers, die zich voor het onderhoud van natuurterreinen inzetten, aan de orde. Ook werd aandacht besteed aan de kas-

Paginanummer: 22
 • Tuinen en parken
 • Vrijwilligers
Twickelblad_3_93

Twickelblad 3 (najaar) 1993

Deelnemers aan ANWB landgoedkamp herstellen grafheuuels Koematerveld Vrijwilligers leveren bijdrage natuurbehoud Op veel landgoederen wordt het beheer van natuur en land- schap gekenmerkt door enige achterstand in onderhoud. Weliswaar wordt er op Twickel hard gewerkt om achterstan- den in te lopen, maar toch zijn er op een groot landgoed altijd klusjes die blijven liggen. Dit

Paginanummer: 14
 • Archeologie
 • Vrijwilligers
Twickelblad_4_92

Twickelblad 4 (winter) 1992

Monnikenwerk bij herstel borduurwerk Restauraties in het kasteel met hulp vrijwilligers en restauratiefonds Laat ik voorop stellen dat het feit dat wij in het kasteel met vrijwilligers werken niets te maken heeft met een onvoldoende personeelsbezetting voor wat betreft het huishoudelijk werk. Laat het eveneens duidelijk zijn dat dit personeel er met hart en ziel

Paginanummer: 12
 • Kasteel
 • Vrijwilligers
Twickelblad_2_92

Twickelblad 2 (zomer) 1992

Molenwerkgroep op zoek naar aspirant-molenaars De Noordmolen draait sinds 1990 weer op voile toeren Het is vrijwel dagelijks een drukte van belang bij de Noordmolen. De gerestaureerde watermolen blijkt flink in trek bij fietsers, miters, bermtoeristen en zelfs bruidsparen die de mooiste dag van hun leven voor het schoepenrad widen vereeuwigen. Sinds de restauratie in

Paginanummer: 10
 • Watermolens
 • Vrijwilligers
Twickelblad_1-2_91

Twickelblad 1 en 2 (voorjaar en zomer) 1991

Mevrouw Meta Koning-Van Rooijen inventariseert glas en kristal ’Systematische aanpak en correcte beschrijving van groot belang’ ”Toen ik een jaar of vier geleden tijdens een rondlei- ding een glazen voorwerp wist te dateren, werd ik kort daarna door de toenmalige voorzitter van de Stichting, de heer J.B. van Heek, benaderd om eens naar het glas

Paginanummer: 5
 • Inventaris
 • Vrijwilligers
Twickelblad_1-2_91

Twickelblad 1 en 2 (voorjaar en zomer) 1991

’Inzet vrijwilligers onontbeerlijk’ Twickel kent inmiddels een flink aantal vrijwilligers. In het kasteel alleen al zijn er twee dagen per week al zo’n twaalf werkzaam. Ook daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in de kasteeltuinen of de zaagmolen, maken ze zich uiterst verdienstelijk. Het vrijwilligerswerk binnen het kasteel wordt gecoordineerd door de kasteelbeheerder, mevrouw J.P. Hassink. Mevrouw Hassink

Paginanummer: 19
 • Inventaris
 • Vrijwilligers