Twickelblad_4_2004

Twickelblad 4 (winter) 2004

levert volgens De Boer vruchten af. “Bij Natuurmonu- menten ligt de nadruk nog wat meer op de natuurwaarden. Twickel kiest meer een middenweg met in delen van het landgoed meer accent op houtproductie, wat overigens ook beter bij een landgoed als Twickel past. Tenslotte heeft Twickel ook een eigen houtzagerij, die een bijdrage moet leveren

Paginanummer: 4
 • Vrijwilligers
Twickelblad_4_2003

Twickelblad 4 (winter) 2003

De meer dan honderd vrijwilligers ontmoeten elkaar regelmatig Vele specialisten zetten zich in A1 jaren lang zijn vrijwilligers met veel enthousiasme bezig om het cultuurbezit van de buitenplaats Twickel te helpen onderhouden en te presenteren aan het publiek. Ze ontvangen daarvoor van de bezoekers veel complimenten en van Twickel veel dankbaarheid. E r ontstaat een

Paginanummer: 10
 • Vrijwilligers
Twickelblad_3_2001

Twickelblad 3 (najaar) 2001

De tentoonstelling werd afgesloten met een zeer geslaagd ‘Dank je wel feest. De genodigden verschenen goed gemutst. Foto: H. Schuurman. Tentoonstelling trok ruim 8000 bezoekers Alles was even groots en vorstelijk Terugkijkend op de tentoonstelling ‘Alles even groots, even vorstelijk’ in de maanden mei en juni op Twickel, heb ik de behoefte om alles nog

Paginanummer: 5
 • exposities op Twickel
 • Landgoedwinkel
 • Vrijwilligers
Twickelblad_3_2000

Twickelblad 3 (najaar) 2000

Twickclweten Weet u dat er behalve de 35 vaste medewerkers van Twickel, 75 vrijwilligers actief zijn in het huis, het koetshuis de moestuin en de theeschenkerij? Nadat mevrouw S. Grootenhuis en mevrouw D. Derkman enige jaren pionierswerk hadden verricht in een vrijwilligerscommissie voor de vrijwilligers in het huis, kwam er behoefte om ook te gaan

Paginanummer: 11
 • Recreatie en publieksactiviteiten
 • Vrijwilligers
Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

In memoriam Jan Blekkenhorst, 1927 – 2000 Op 7 januari jl. overleed Jan Blekkenhorst. Jan was tot ver in de jaren negentig een markante en enthousiaste rondleider in de tuinen van Twickel. In 1927 werd hij geboren op de modelboerderij ‘De Dassehaar’ van baron R.F. van Heeckeren van Wassenaer. Hier werd hem de historic van

Paginanummer: 23
 • Vrijwilligers
Twickelblad_4_99

Twickelblad 4 (winter) 1999

Boekenwurmen actief in de winter Als de dagen korter worden voelen de boekenwurmen Bar ­ bara Leyssius en Friede Relker zich in hun element. Blij ver- rast waren ze daarom toen hen gevraagd werd de boeken in de grote bibliotheek eens grondig te inspecteren. A1 bijna tien jaar verbleven de vrijwilligsters op de bovenste verdieping

Paginanummer: 20
 • Bibliotheek
 • Vrijwilligers
Twickelblad_2_98

Twickelblad 2 (zomer) 1998

Al doende leert men vertellen over het kasteel Nieuwe rondleiders voelen zich thuis in het sfeervolle huis van Twickel Wie heeft er niet eens met familie, vrienden van buiten Twente gestaan voor de poort van kasteel Twickel, wijzend op het voorfront, de torens van verschillende vorm en bouw- jaar, de ophaalbrug, de bouwhuizen links en

Paginanummer: 12
 • Kasteel
 • Vrijwilligers
Twickelblad_1_98

Twickelblad 1 (voorjaar) 1998

"Nieuwe generatie moet nude fakkel overnemen Vrijwilligers houden al ruim 25 jaar de heidevelden van Twickel intact “De heidevelden die je nu nog ziet zijn grotendeels het resul- taat van onze schoningsdagen. Anders zouden ze allemaal dichtgegroeid zijn met voornamelijk berken en dennen”. Aan het woord is Henk Vogelzang (76) van de Natuurvrien- dencommissie Hengelo.

Paginanummer: 19
 • Natuurterreinen
 • Vrijwilligers
Twickelblad_4_97

Twickelblad 4 (winter) 1997

Deelnemers van landgoedkamp op Twickel reconstrueren de cascade in het park Foto M. Hermanussen. Het is acht uur in de morgen. Een man staat bij de vlaggen- mast midden op het Koematenveld. Hij blaast op een toeter. Nog half slaperig kruipen mensen uit hun tent en lopen zwij- gend richting vlaggenmast, het centrale punt van

Paginanummer: 16
 • Tuinen en parken
 • Vrijwilligers
Twickelblad_4_96

Twickelblad 4 (winter) 1996

In memoriam Ap Haan, 1934-1996 Geheel onverwacht overleed de heer ir A. Haan. De heer Haan was sinds enige j aren werkzaam als vrij williger in het kasteel. Met hem begon in het kasteel het computertijdperk. Zijn aandeel was onmisbaar voor de inbreng van alle onderde- len van de inventaris in een gegevensbestand. Hij vervulde

Paginanummer: 14
 • Activiteiten
 • Vrijwilligers