Twickelblad_17_2008_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2008

Beste Vrienden, Stichting Twickel heeft na een langdurig denk- en besluitvormingsproces de beslis- sing genomen om kasteeltuin- en park te restaureren en waar nodig opnieuw vorm te geven. Onderdeel van dit plan is reali- satie van de definitieve Landgoedwinkel, tevens entree van de tuinen en de nieuwe parkeerplaats. Nadat de vergunningsprocedures waren doorlopen (toetsing wet

Paginanummer: 8
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_17_2008_najaar

Twickelblad najaar 2008

Vrienden Nieuwe penningmeester Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 februari 2008 heeft Cijs van Driem het penningmeesterschap van de Vereniging overgedragen aan Cillis de Bruijn. De in Eindhoven geboren Cillis kwam in 1995 met zijn gezin naar Delden. Op 31 juli 1951 werd Cillis geboren in de lichtstad Eindhoven. In een oase van ‘licht’, vader

Paginanummer: 15
 • Bestuur
Twickelblad_16_2007_zomer

Twickelblad zomer 2007

Binnenplaats van de hoofdburcht. Vorstelijke ontvangst in Burg Steinfurt:  De jaarlijkse Twickeidag werd dit jaar georganiseerd op vrijdag 20 en 27 april in Burg Steinfurt. Op beide dagen werden de Vrienden op de voorburcht van Schloss Steinfurt welkom geheten door Erbprinz Ferdinand zu Bentheim und Steinfurt. Na bet lunchbuffet in restaurant ‘Bagno’ volgde een leerzame

Paginanummer: 18
 • Activiteiten
Twickelblad_16_2007_najaar

Twickelblad najaar 2007

Restauratie herdenkingssteen Petzold De Duitse landschapsarchitect Eduard Petzold (1815-1891) is de historie ingegaan als de ontwerper van het huidige parklandschap rondom het kasteel In 1885 begon hij in opdracht van de laatste baron op Twickel met zijn, wat later zou blijken, laatste, belangrijke schepping. In zijn memoires ‘Erinnerungen aus meinem Leben’ verwoordde Petzold het aldus:

Paginanummer: 8
 • Activiteiten
 • Overpark
Twickelblad_15_2006_zomer

Twickelblad zomer 2006

i Twickels jongste Vriend Laurens Klein Kranenburg uit Eibergen is verreweg de jongste Vriend van Twickel. Jan Hakstegen, toen nog secretaris van de vereniging, wist even niet wat hij hoorde, toen hem de vraag werd voorgelegd of Laurens lid kon worden. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is immers op zestien jaar gesteld en Laurens

Paginanummer: 18
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_15_2006_zomer

Twickelblad zomer 2006

Twickel NC Nieuwe se Het Kreeftengat en het bergje in net bos Tijdens de algemene ledenvergadering op 22februari 2006 heeft Jan Hakstegen reglementair afscheid genomen als secretaris van de Vereniging en het secretariaat overgedragen aan Paul Koppen de Neve. De in Bandoeng geboren Paul wooni al 25 jaar in Twente. Op 5 januari 1947 zag

Paginanummer: 19
 • Bestuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_17_2006_winter

Twickelblad winter 2006

VERENIGIN G VRIENDEN Oe wigpers 30 l Lijnolie 82 kg Lijnkoek Opbrengst: | 1000 kg Vlasstro j 220 kg Zaadbollen 120 kg Lijnzaad Het persen van lijnzaad levert lijnkoek en lijnolie op he) winnen van olie. Om de opbrengsl hiervan te verhogen werd oiievias me) steeds grder* /aaddo/en en meer zaadfes geteetd. He) otiegehaUe van

Paginanummer: 11
 • Bestuur
Twickelblad_4_2005

Twickelblad 4 (winter) 2005

Nieuwe windveren Medewerkers met een windveer voor de oude kasteelboerderij. Casa Nova wordt binnenkort voorzien van prachti- ge windveren zoals die ook zijn aangebracht aan de huidige rentmeesterij. Vroeger werd zo’n windveer handmatig gemaakt. Maar tegenwoordig zijn de kosten daarvoor zo hoog, dat men speciale, computer gestuurde machi ­ nes het werk laat doen Maar

Paginanummer: 21
 • Activiteiten
Twickelblad_2_2005

Twickelblad 2 (zomer) 2005

• Landschapsgerichte landbouwbedrijven, die maximaal 10% van hun areaal uit de productie halen en aan de natuur teruggeven (o.a. Klein Altena in Beckum). De vergoeding voor deze bedrijven bedraagt € 1400 per ha. per jaar. • Natuurgerichte landbouwbedrijven die geen mest, stro of voer meer aan- en afvoeren en geen chemicalien gebruiken. Dit betreft vooral

Paginanummer: 21
 • Activiteiten
Twickelblad_1_2005

Twickelblad 1 (voorjaar) 2005

De pachters Wim Meijer. links, en Gerard Nijhof. Wim Meijer en Gerard Nijhof Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de vereniging Vrienden van Twickel nam Wim Meijer als afgevaardigde van de pachterscommissie afscheid van het bestuur van de ‘Vrienden.’ Zijn termijn zit erop. Als opvolger is Gerard Nijhof gekozen, die al zo’n vier jaar in

Paginanummer: 20
 • Pachters
 • Bestuur