Twickelblad_19_2010_zomer

Twickelblad zomer 2010

ts 21 JAARGANGI9Z0MER20I0 Appartementencomplex Stadshagen, gefotografeerd vanuit dezelfde locatie. langs de rondweg gepland). In december 2005 wordt een bouwplan ingediend bij ge- meente Hof van Twente. Deze aanvraag wordt gepubliceerd met de mogelijkheid om te reageren. B&W leggen vervolgens zes weken lang een conceptbouwvergunning ter inzage. Met een zogeheten artikel 19- procedure wordt vrijstelling verleend

Paginanummer: 21
 • Bestuur
Twickelblad_19_2010_zomer

Twickelblad zomer 2010

23 JAARGANG 19 ZOMER 2010 r Twickel “Bestuurder z is een voorrecht” Marc van Weede is sinds een jaar bestuurslid van de Stichting Tu/ickel. Uit eigen ervaring iveet hij hoe het is om een landgoed te beheren. Zijn familie is eigenaar van landgoed Ampsen in Lochem. In zijn vrije tijd verblijft Van Weede (44), die

Paginanummer: 23
 • Bestuur
Twickelblad_19_2010_winter

Twickelblad winter 2010

Een ondergrondse astransportleidingonder et Landgoed Twickel Het zal de Uefhebbers van bet Landgoed Twickel niet ontgaan zijn dat er een tornado door delen van het landgoed raast. Een trace zo breed als een provinciate weg is vrijgemaakt om grote zware graafmachines te verplaatsen en stapels enorme buizen aan te voeren. Vele verontruste readies van Vrienden

Paginanummer: 14
 • Infrastructuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_19_2010_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2010

Ogen en oren Beste vrienden Wat zou een mens zijn zonder plannen? Zijn toekomst zou hem al bekend voor- komen en gelatenheid zou bezit van hem nemen. Daarom maken mensen plannen: om hun toekomst actief vorm te geven. In de samenleving komen de veelheid van plannen en ideeen met elkaar in competitie, vaak zelfs in

Paginanummer: 18
 • Bedreigingen
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_19_2010_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2010

IN MEMORIAM Herman Haverkate zag schoonheid en beareigingen Twickei Op 7 januari is op 8y-jarige leeftijd een beroemd Deldenaar en erkend Vriend van Twickei overleden, de heer Herman Haverkate. Hij publiceerde honderden artikelen, acht boeken en hield i/eel lezingen over Twente, met name Delden. Dankzij hem zijn publiek en overheden zich meer bewust geworden van

Paginanummer: 19
 • Bestuur
Twickelblad_18_2009_zomer

Twickelblad zomer 2009

Nieuwe bestuursleden bij de Vereniging Vrienden Henk Dassen en Joke ter Hellen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2009 heeft Geesje Kuit reglemen- tair afscheid genomen als vice-voorzitter van de vereniging. Joke ter Hellen en Henk Dassen traden toe tot het bestuur. joke ter Hellen (53) is afkomstig uit Hen- gelo en hoofd bedrijfsvoering

Paginanummer: 18
 • Bestuur
 • Natuurterreinen
Twickelblad_18_2009_winter

Twickelblad winter 2009

Beste Vrienden, Op zaterdag 31 oktober heeft de Vereniging Vrienden van Twickel in overleg met Gert- )an Roelofs, bosbaas van de Stichting Twickel, de door haar aangeboden hand- (en span)diensten uitgevoerd: natuur- beheer – en onderhoud. De oproep in het vorige Twickelblad leidde uiteindelijk tot een groep van twintig vrijwilligers. De op- dracht was de

Paginanummer: 18
 • Gelderse Waard
 • Nieuwe natuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_18_2009_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2009

.Ik Vrienden Twickel: ‘versta uw historie, bewaar uw glorie’. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dit kenbaar maken aan uw voorzitter of secretaris. In het afgelopen jaar heeft mevrouw Joan Vermeulen, hoofdredactrice van hetTwic- kelblad, te kennen gegeven te willen stop- pen met haar werkzaamheden. Onder lei- ding van mevrouw Vermeulen heeft de transformatie

Paginanummer: 17
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_18_2009_najaar

Twickelblad najaar 2009

Vrienden Beste Vrienden, Op de eerste plaats wil ik nogmaals de heer E.P. Krudop, die in juni afscheid nam als voorzitter van de Stichting Twickel, memo- reren om zijn verdiensten voor de Stichting. In het vorige Twickelblad is aan zijn persoon en werk een artikel gewijd. Het bestuur van WT heeft u vertegenwoordigd op zijn

Paginanummer: 20
 • Bestuur Stichting Twickel
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_17_2008_zomer

Twickelblad zomer 2008

Twickeldag 19 en 26 april 2008 Water, stoom, papier en rijkdom waren de ingredienten dit jaar voor een geslaagde Twickeldag op zaterdag 19 en 26 april. Ruim 150 Vrienden van Twickel bezochten eerst de papiermolen ‘De Middelste Molen’ aan het kanaal Apeldoorn – Dieren ter hoogte van Loenen. Om 8.30 verlieten we Delden om na

Paginanummer: 15
 • Activiteiten