Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Van de voorzitter De Vereniging Vrienden van Twickel heeft een aantal statutaire doelstellingen, waar- van het ontwikkelen van kennis van en waardering voor de cultuurgoederen van het landgoed Twickel er een is. Anders ge- zegd, wij willen ons sterk maken voor het behoud van cultuurgoed, althans voor zover dat aan Twickel gerelateerd is. Ik moest

Paginanummer: 18
 • Activiteiten
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

Fietstocht Langs de molens van Twickel auteur 0pzaterdag23 Helmig Kleerebezem augustus namen vijftig Twickelvrienden vrienden van twickel deelaan de jaarlijkse fietstocht. De route, die was uitgestippeld door de activiteitencommissie, voerde langs de Noordmolen, Oelermolen en de houtzaagmolen achter Carelshaven. Al vroeg in de ochtend startte een groep bij de houtzaagmolen en een andere groep bij

Paginanummer: 17
 • Activiteiten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

Van de voorzitter Een van de actuele zaken die de aandacht vragen, betreft de rondweg die Stad Delden scheidt van het landgoed Twickel. Elders in dit blad vindt u een bijdrage van de rent- meester hierover. Voor het bestuur van de VVT is de recon ­ structs van de rondweg het laatste hoofd- stuk in

Paginanummer: 18
 • Spoorlijnen
 • Bestuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

*9 J A A R G A N G 2 2 ZOMER 20I3 MttW Twickel ■3 JK ■’ V* » L. j ■ * ll "H ~"r : % •! trir rr. rr . { J :: t I 1 j TF irr rr rr De Vrienden van Twickel bijeen bij bet klooster van Frenswegen.

Paginanummer: 19
 • Activiteiten
Twickelblad_22_2013_winter

Twickelblad winter 2013

Van de voorzitter Dit is al weer het laatste nummer van 2013. Tijd voor een kleine terugblik met een voor- uitblik naar 2014. Dit jaar vierde de Stich- ting Twickel haar 60-jarig bestaan. Hieraan werd door de stichting uitgebreid aandacht besteed. Uw bestuur heeft aan die festivitei- ten deel genomen (zie de foto in het

Paginanummer: 18
 • Activiteiten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_22_2013_najaar

Twickelblad najaar 2013

Elise Elbert van erve Mollinkwoner deelt kaas uit. Fietstocht langs boerderijen Ruim honderd vrienden maakten 24 augustus een fietstocht over het landgoed waarbij de boerderijen Klein Hobbelink, Bokdam en Mollinkwoner werden bezocht. De ontvangst was hartelijk en de deelnemers kregen een goede indruk van het boerenleven in de 21-ste eeuw. Van de voorzitter Enkele weken

Paginanummer: 20
 • Activiteiten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_21_2012_winter

Twickelblad winter 2012

Jubilerende VVT u/il meer jongere leden Met de blik gericht op de toekomst is het veertigjarig bestaan van de Vrienden van TwickeI getnerd. Meer dan tweehonderd belangstellenden waren in September te gast tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Oranjerie. Zij luisterden naar toespraken, bekeken een kortefilm over Twicke! en luisterden naar muziek van een ensemble

Paginanummer: 16
 • Activiteiten
 • Educatie
Twickelblad_21_2012_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2012

Dit is de laatste keer dat ik mij onder deze titel tot u kan richten: in de komende Alge- mene Ledenvergadering op 21 maartzal ik de stokjes resp. overdragen aan Cillis de Bruijn als voorzitter en Lucie Musterd als secretaris van de Vereniging Vrienden van Twickel. In dit bijzondere jaar 2012 waarin we ons 40-jarig

Paginanummer: 17
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_21_2012_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2012

WT bundelt be boeren, burgers enouitenlui De Vereniging Vrienden van TwickeI viert dit jaar het 40-jarig bestaan. De VVT is voortgekomen uit de actiegroep die zich met succes verzette tegen een nieuwe provinciate weg tussen Almelo en Delden, de S23. Op 75 maart 2012 was het precies 40 jaar geleden dat Provinciate Staten van Overijsset

Paginanummer: 18
 • Protesten
Twickelblad_21_2012_najaar

Twickelblad najaar 2012

Vrienden voor leven De Vereniging Vrienden van Twickel is in 1972 ontstaan uit het verzet tegen de aanleg van een geplande provinciate weg, de S23. Boeren, burgers en buitenlui wisten met een gezamenlijke krachtenbundeling te voorkomen dat de weg tussen Almelo en Delden zou worden aangelegd. Veertigjaar later vertellen vertegenwoordigers van de diverse geledingen hoe

Paginanummer: 18
 • Vereniging Vrienden van Twickel