Twickelbulletin_1984_18

Twickelbulletin 18 1984

En gas? Wie kan ons uitleggen, waarom het nodig is gas uit de zee te halen alseronderSlochteren nogvoortientallenjarenaanwezig is? Gas uit zee is gevaarlijk voor deze zee en erg duur. En wat zal de reactie zijn van de andere landen, die aan de Waddenzee liggen als die zien met welke onverschilligheid onze overheid met dat

Paginanummer: 6
 • Protesten
Twickelbulletin_1983_17

Twickelbulletin 17 1983

meente en provincie hebben ze ingeschakeld. Brieven aan Raad van Staten, gesprekken met ambtenaren en politici. Gamaareenskijken.Ondereen laagzand ligt het puin keurig begraven. Een rand er om heen en het is nu een paardespul. De oorspronkelijke weide is verdwenen, dehoutwal tussen weideen sloot ligt nu op gelijke hoogte met het erachter liggende terrein. Ondanks wetten,

Paginanummer: 6
 • Protesten
Twickelbulletin_1983_15

Twickelbulletin 15 1983

Een reactie van de Heeckerenschool uit Goor m.b.t. de natuurwandeling voor de schooljeugd Goor, 28-10-’82 Geachte Vereniging Vrienden van Twickel Wij, kinderen van klas 5a van de Heeckerenschool uit Goor, hebben het in de Twickelerbossen erg leuk gevonden. Het was een leuk uitstapje. We gingen met twee groepen op de fiets. Onderweg kwamen er twee

Paginanummer: 11
 • Activiteiten
 • Educatie
Twickelbulletin_1983_15

Twickelbulletin 15 1983

door de ogen van vooral mevrouwV.d. Berg. De Latijnse namen rolden haar even vlot uit de mond als de Nederlandse en van elke zwam wist zij wel iets belangwekkends te zeggen. Gezellig was ook de maaltijd. Aardig was het te horen dat enkele men- sen, gelogeerd op Carelshaven, hadden gevraagd wat er toch aan de

Paginanummer: 6
 • Activiteiten
Twickelbulletin_1983_15

Twickelbulletin 15 1983

Tien jaar vrienden van Twickel doorC. v.d. Struik En datmoest gevierd worden. Ontstaan indespannendedagenvan deS 23, isdevereniging gegroeid tot wat het nu is. Een schild voorTwickel, maar ook critisch volgend wat er gebeurt op het landgoed. Soms tegen het bestuur van de Stichting, vaak er mee samengaand. Maar steeds bedacht op het doel wat de

Paginanummer: 5
 • Activiteiten
 • Paddenstoelen
Twickelbulletin_1981_11

Twickelbulletin 11 1981

TWICKEL… geen voer voor straat-democraten. door W. Clay De vrienden van Twickel zijn van geboorte… straat-democraten: In 1972 is het Twentse volk te hoop gelopen om te demonstreren en te protesteren tegen de aanleg van een autoweg, een snelle verbinding, dwars door het natuurgebied Twickel. Heren, boeren en burgerlui waren het roerend eens: dit was

Paginanummer: 12
 • Protesten
Twickelbulletin_1977_5

Twickelbulletin 5 1977

Nogmaals: het service-flat 1 U zult waarschijnlijk een beetje vreemd hebben opgekeken ® toen u hoorde dat onze vereniging tot tweemaal toe een be- 5 ® zwaarschrift heeft ingediend tegen de bouw van een service® flat voor bejaarden in Stad Delden. Misschien dacht u: wat® hebben die Vrienden van Twickel daarmee te maken? Laten ze®

Paginanummer: 8
 • Bouwplannen
 • Protesten
Twickelbulletin_1976_1

Twickelbulletin 1 1976

binnen Twickel geen plaats meer is en dat zij kan blij- ven voortbestaan zolang de overdekte manege in de omge- ving van de zijtak van het Twentekanaal nog niet gereed is. Het centrale bosgebied zal geheel worden gereser- veerd voor de z.g. stille dagrecreatie, d.w.z. voor wan- delaars en fietsers. PORTRET VAN DE NiEUWE VOORZITTER

Paginanummer: 13
 • Bestuur
Twickelbulletin_1976_1

Twickelbulletin 1 1976

TEN GELEIDE De vereniging Vrienden van Twickel werd opgericht in 1972 ruim een half jaar nadat de werkgroep Spaar Twickel zijn actie tegen de aanleg van de S-23 van Almelo naar Delden met succes had beeindigd. Tussen de ontbinding van de werk ­ groep en de oprichting van de vereniging bestond een duide- lijk verband.

Paginanummer: 3
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

Vereniging Vrienden van Twickel werkt aan profilering Meerofandere activiteiten organiseren? De barricaden beklimmen? Streven naar meer en vooral jongere leden? In de afgelopen jaren is de Vereniging Vrienden van Twickel meer dan eens geconfronteerd met de vraag ofde koers bijgesteld moet worden. Voorzitter Gillis de Bruijn en penningmeester Eduard van Emmerik plaatsen namens bet dagelijks

Paginanummer: 6
 • Activiteiten
 • Bestuur