Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

Twickel actueel De provinciale weg . Sinds het verschijnen van het laatste Twickel bulletin heeft er ogenschijnlijk niet veel plaatsgevonden. De Provincie is nog steeds bezig met de planvorming, ondanks de negatieve brief van de drie Gemeenten Borne, Stad- en Ambt Delden. Verwacht wordt dat de planvorming dit jaar niet meer kan worden afgerond. Toch

Paginanummer: 3
 • Wegen
 • Protesten
 • Golfbanen
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

De touristische fietroute. Naar aanleiding van ons ingediende bezwaar heeft de Gemeente Ambt Delden het ontwerp voor het fietspad in het Twickels gebied sterk gewijzigd en verbeterd. Zo is de breedte van het fietspad over een belangrijk deel van de lengte terug gebracht tot 1 m, i.p.v. de 1,5 m die in het oorspronkelijke plan

Paginanummer: 4
 • Protesten
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

Beste Vrienden van Twickel, In 1985 ben ik door de Stichting Twickel benoemd tot leider van het vrijwilligerswerk op de natuur- en heideterreinen van het landgoed Twickel. Jaarlijks worden er op Twickel een viertal werkochtenden georgani- seerd door enkele groene verenigingen. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van opslag uit de heidevelden zoals berken en

Paginanummer: 5
 • Activiteiten
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1988_2

Twickelbulletin 2 1988

De golfbaan Ook in de zomervakantie heeft de Twentse Golfclub het plan tot het aanleg- gen van een 18 holes baan op Twickel ingediend bij de gemeente Ambt- Delden. De gemeente moet zich nu eerst uitspreken en een bestem- mingsplan wijziging voorstellen voordat wij weer aan de beurt zijn. Ondanks alles wat er de afgelopen

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten
 • Golfbanen
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

“Vrienden van Twickel” Deze naam heeft u zich zelf gegeven bij de oprichting van de Vereniging 15 jaar geleden. Aanleiding toen was de dreiging van een niet echt noodzakelijke weg midden door hetlandgoed. Met succes is tegen dit plan actiegevoerd. De keuze van de naam ’’Vrienden van Twickel” werd in het begin door de Stichting

Paginanummer: 8
 • Bewoners
 • Bestuur Stichting Twickel
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

Verslag Twickeldag 19 September 1987 Het lijkt wel of het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel goed weer heeft besteld om de viering van het derde lustrum extra luister bij te zetten. Zo schijnt ochtends, even na negenen, het zonnetje al naar hartelust alsdeeerstedeelnemers aan de Twickeldag hun fietsen stallen bij cafe-restaurant’t Hoogspel. Bij

Paginanummer: 10
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

Zijn standpunt is dat provinciate wegen in de eerste plaats ver- keerswegen zijn en die komen niet in aanmerking voor een ver- keersluwe functie. Ook stelt de provincie voor om de weg te voorzien van een vrijlig- gend fietspad achter de bomen. Hier zijn wij en het Stichtingsbestuur van Twickel principieel te- gen, omdat het

Paginanummer: 5
 • Waterlopen
 • Protesten
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

Twickel actueel a. Vijftien jaar Vrienden van Twickel Het was verheugend dat op de Twickeldag die in het teken stond van het derde lustrum, zoveel leden acte de presence hebben gegeven. Onze dank gaat uit naar allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van deze dag, in het bijzonder de Stichting Twickel die het kasteel

Paginanummer: 3
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

Wat voor toekomstperspectief laten wij aan de komende genera ­ tes over als we maar doorgaan met het vervuilen van bodem en lucht in onze individuele jacht naar korte termijn belangen? Het lijkt er op dat ons milieu nog nimmerzo bedreigd is geweest in de geschiedenis als nu. Helaas leert ook de geschiedenis dat ereerst

Paginanummer: 4
 • Wegen
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten
Twickelbulletin_1984_18

Twickelbulletin 18 1984

Van de bestuurstafel DoorG.J.H. Seppenwoolde Enkele onderwerpen die de iaatste tijd in bestuursvergaderingen punten van bespreking geweest zijn: a. De lezing van Ir. M. den Boer over ”zure regen” trok veel belangstel- ling. b. De jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 10 april. Naast de gebruikelijke agenda-punten zal een videoband over Twickel vertoond worden; deze band

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten