Twickelbulletin_1986_20-7

Twickelbulletin 20-7 1986

Twickel actueel a. Bij het schrijven van deze bijdrage aan het laatste Twickelbulletin van dit jaar, razen de novemberstormen over Twickel om de laatste bomen schoon te vegen. Een jaar waarin de natuur zich zeer verrassend heeft gemanifesteerd. Ondanks de droogte gaf het bos dit jaar een beter aanzien dan de voorgaande jaren en daarmee

Paginanummer: 3
 • Protesten
 • Schade
Twickelbulletin_1985_20-3

Twickelbulletin 20-3 1985

Van de redactie U hebt een nieuw nummer van het Twickelblad in handen. Nu weer een meer gevarieerde inhoud. Het vorige was sterk gericht op het verleden. Nu houden we ons bezig met actuelere zaken. Nog even een terugblik toch. En wel naar de grote gebeurtenis deze zomer op het kasteel. Het afscheid van de

Paginanummer: 3
 • Protesten
Twickelbulletin_1985_20-3

Twickelbulletin 20-3 1985

d) Het schoningswerk op de natuurterreinen is met de rentmeester besproken. Over de plannen zult u in het volgende bulletin meer kunnen lezen. Namens het bestuur D. van Ittersum De Kosterskamp 29 7491 KR Delden Voorzitter De vrienden op stap Nauwelijks anderhalve maand lid van Ver. ’’VRIENDEN VAN TWICKEL”, of de eerste uitnodiging ligt al

Paginanummer: 6
 • Activiteiten
Twickelbulletin_1985_20-2

Twickelbulletin 20-2 1985

dhr. D. Klevering dhr. J.K. Rauwerda dhr. G.J.H. Seppenwoolde dhr. J. Voorthuis bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid We zijn nu weer regelmentair met een oneven aantal bestuursleden. Alhoewel op de jaarvergadering al het nodige is gezegd over het vertrek van de heren Biekkenhorst en Semler lijkt het mij toch goed ook hier de heren nogmaals dank

Paginanummer: 4
 • Bestuur
Twickelbulletin_1984-1985_20-1

Twickelbulletin 20-1 1984-1985

Twickeldag 1984 ”Een nieuwe herfst, een nieuw geluid, een excursie voor de leden!” zo luidde de uitnodiging van ons bestuur aan haar leden voor de op zaterdag 29 September te houden excursie. Nou, dat is dan voor de ongeveer 90 deelnemers een in alle op- zichten zeer geslaagde dag geworden. De weergoden waren ons die

Paginanummer: 8
 • Activiteiten
Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

In het vorige nummer hebt u kennis kunnen maken met drs. O. de Bruijn. In december 1980 werd hij in het kadervan de Regeling Tijdelijke Arbeidsplaatsen aangesteld om inventarisatie-werkzaamheden bij Twickel te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de toekomst dienen als onderbouw voor een nader uit te werken integraal beheers- plan voor het landgoed Twickel.

Paginanummer: 4
 • Vuilstort 't Rikkerink
 • Protesten
Twickelbulletin_1990_3

Twickelbulletin 3 1990

Van de Redactie Wie beter dan een redacteur van een periodiek verschijnend blad kan we- ten hoe snel een jaar gaat. Pas heeft hij afscheid genomen van de Paasge- dachte of het Kerstgebeuren dient zich weer aan. Of het voor u liggend bulletin een Kerstnummer is geworden? Oordeelt u zelf. Wei weet de redactie, dat

Paginanummer: 5
 • Bestuur
Twickelbulletin_1989_2

Twickelbulletin 2 1989

– Samenstelling bestuur 1989/90 Voorzitter: D. van Ittersum Villapark 6, 7491 BV Dld., 05407-63783 Secretaris: E. Hoekstra Plevierstraat 5, 7491 CS Did., 05407-61794 Penningmeester: A.E. Jonckheer Averinkstraat 6, 7491 ZC Did., 05407-62279 A.J.J. Brunnekreef (OLM) Dekkersweg 7, 7555 PN Hgl., 05407-61704 J. Eeltink (ABTB) Rijssenseweg 6, 7495 RP A.D., 05470-61745 J. Haverkate Tapuitstraat 15, 7557

Paginanummer: 4
 • Bestuur
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

Verslag Twickeldag 24 September 1988 De Twickeldag van 1988 was gewijd aan het bezoek van Nettelhorst bij Lochem, het hof te Dieren – beide bezittingen van Twickel – en aan het kasteel Middachten. leder van ons kent de landerijen van Twickel rondom het kasteel in Delden, die onder het beheer staan van de Stichting Twickel.

Paginanummer: 18
 • Activiteiten
 • Nettelhorst
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

Van de redactie Terwijl het buiten een voor november ongekend mooie dag is, maakt de redactie dit Bulletin klaar. Hoe het zal zijn als u het leest weten we niet. In dit nummer hebben we getracht weer een aantal artikelen te bun- delen, waar we u een genoegen mee doen. Tot onze grote spijt is

Paginanummer: 7
 • Vereniging Vrienden van Twickel