twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

Opknapbeurt zwerfkei Op initiatief en kosten van de Vrienden van Twickel wordt de zwerfkei tegenover het kasteel opgeknapt. Door algvorming en verwering is het opschrift slecht leesbaar. De steen is in 1959 door de Deldense bevolking geschonken ‘aan de vrouwe van Twickel’, barones Van Heeckeren van Wasssenaer, ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. Bij de

Paginanummer: 4
 • Hof te Dieren
 • Recreatie en publieksactiviteiten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

André Luttikhedde had even eerder deskundige uitleg gegeven over wat wel of niet uit de grond getrokken mag worden. In vergelijking met vorige natuurwerkochtenden is de opkomst dit jaar iets minder. “Het valt op dat het overwegend dezelfde vrienden zijn die meedoen”, zegt Veronie Meier. “Wel is de saamhorigheid altijd optimaal. Het gunstige weer en

Paginanummer: 17
 • Bestuur
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

van DE Voorzitter auteur Eduard van Emmerik Dit keer moet ik helaas beginnen met het droeve bericht dat Gerdi Leussink op 31 oktober jl., na een ziekbed, op 70-jarige leeftijd is overleden. Gerdi heeft ca. twaalf jaar een zeer actieve rol gespeeld binnen de Vrienden van Twickel. Ik wil mijn dankbaarheid betuigen voor alles wat

Paginanummer: 16
 • Bestuur
 • Protesten
 • Natuurterreinen
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Vrienden ‘träumen im Wasser’ Tijdens de Vriendendagen op 10, 11, 17 en 18 april genoten bijna 200 reislustigen onder een stralende zon van een toeristische route met alseindbestemming het Duitse kasteel Anholt, net over de grens bij Gendringen. Een kort verslag van de tocht op 18 april. auteur Helmig Kleerebezem Vrienden van Twickel Na een

Paginanummer: 19
 • Activiteiten
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

van de Voorzitter auteur Eduard van Emmerik Na drie jaar penningmeester te zijn geweest mag ik nu als tiende voorzitter van onze mooie vereniging in het Twickelblad het woord tot u richten. Ik beschouw dit als een hele eer, maar het is ook een uitdaging. Mijn voorganger Gillis de Bruijn heeft dit met verve gedaan,

Paginanummer: 18
 • Afval in de natuur
 • Bestuur
 • Rondweg om Delden
 • Opinies
 • Twickelblad
 • Vereniging Vrienden van Twickel
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

Nieuwe bestuurders delen liefde voor de natuur Gert Jan Beuzel en Ulberthe Wielinga zijn nieuwe bestuurders van de Vrienden van Twickel. Penningmeester Gert Jan heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven. Ulberthe, de nieuwe secretaris, runt met een compagnon het buro Winners in Delden. Een kennismaking met deze ‘ervaren nieuwkomers’ uit Delden. auteur Helmig Kleerebezem

Paginanummer: 16
 • Bestuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
2014_winter

Twickelblad winter 2014

Op de landelijke natuurwerkdag, zaterdag 1 november, zetten een dertig-tal vrijwilligers zich in voor het behoud van de natuur op het landgoed Twickel.Dit keer was het Bokdammerveld, een nat heideveld tussen Borne en Delden, aan de beurt. Het mooie Marskramerpad loopt er dwars doorheen. De opgeschoten jonge dennetjes en berkjes werden gerooid. Bepaalde delen van

Paginanummer: 17
 • Activiteiten
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1982_14_2

Twickelbulletin 14 1982

Kort verslag algemene leden vergadering Op22april j I. hield onze vereniging haar jaarlijkseledenvergadering dja door 25 leden werd bezocht. Verscliillende echter hadden telefonisch o| mondeling bericht van verhinderingdoor gegeven zodat er toch meer leden blijk van belangstelling gaven met het wel en wee van de ’Vrienden van Twickel’. ? , Nadat de notulen van de

Paginanummer: 6
 • Bestuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelbulletin_1982_14

Twickelbulletin 14 1982 Jubileumnummer

Van actiegroep tot vereniging door Jan Haverkate Jongens waren we. Geen gemakkelijke misschien, maar evenmin de anarchisten waarvoorde tegenpartij ons hield. Harry Vrielink dreef in eer en deugd een sigarenwinkeltje annex WV-balie in Stad Delden en paste wel op zijn klantenkring van zich te vervreemden door opruiende taal, en ik gaf les op een school

Paginanummer: 5
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelbulletin_1982_14

Twickelbulletin 14 1982 Jubileumnummer

Twickel actueel door G.J.H. Seppenwoolde Op 1 September 1972 werd in hotel De Zwaan te Delden de Vereniging Vrienden van Twickel opgericht. Opgericht in een tijd, waarin het democratiseringsproces in voile gang was. De bevolking vroeg meer inspraak in overheidsplannen en men werd zich bewust, dat een betere milieuwetgeving noodzakelijk was. Aanpassing aan nieuwe verhoudingen

Paginanummer: 4
 • Vereniging Vrienden van Twickel