Twickelblad_4_93

Twickelblad 4 (winter)1993

Vereniging Vrienden van Twickel Bezoek aan pachterscommissie Sinds de laatste ledenvergadering van de Vrienden van Twickel zijn ook de pachters in het bestuur van de vereni ­ ging vertegenwoordigd. De uitnodiging hiertoe berustte op het gegeven dat de charme van het landgoed mede bepaald wordt door de talrijke zeer differente doch deson- danks voor Twickel

Paginanummer: 11
 • Pachters
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_2_93

Twickelblad 2 (zomer) 1993

Scheidend voorzitter ir. Dirk van Ittersum van de Vrienden Twickel bij de kasleelboerderij, waarin de rentmeesterij wordt gevestigd. Van Ittersum en het besluur van de Vrienden Twickel hebben zich met succes verzet tegen nieuwbouw op deze plek. Foto: Reinier van Willigen/Dagblad Tubantia Bestuurswisseling bij Vereniging Vrienden van Twickel Van Ittersum draagt voorzitterschap van Vrienden over

Paginanummer: 11
 • Wegen
 • Bestuur
Twickelblad_4_92

Twickelblad 4 (winter) 1992

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vricnden van Twickel. Hel Twickelblad geeft informatie over histone en hel beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: B.W.J. Bengevoord (eindredaclie) A.J. Brunt M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpenninck Medewerkers aan dit nummer: J.P. Hassink-Leegwater J. Meijerink M.G.A. van Voorsl van Lynden Redactieadres: Redactie Twickelblad, Postbus 73, 7490

Paginanummer: 2
 • Bestuur
Twickelblad_2_92

Twickelblad 2 (zomer) 1992

Bezoeken aan Wendezoele en Schijvenveld Twickeldag in teken van actualiteit Onder ideale weersomstandigheden hield de Vereniging Vrienden van Twickel zaterdag 16 mei de jaarlijkse Twickeldag. Het programma voor deze dag bestond uit twee delen welke eerst’s morgens in ”Het Hoogspel”, de thuishaven van de vereniging, werden toegelicht door de voorzitter van de stichting ’’Wendezoele”, de

Paginanummer: 16
 • Activiteiten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_2_92

Twickelblad 2 (zomer) 1992

van iets dat te zijner tijd naar verwacht mag worden een zeer ruime en ook zeker verdiende belangstelling zal krijgen. Bomen Het bezoek aan de ’’Wendezoele” werd vanaf ”Het Hoogspel” onder leiding van de bosbaas van Twic- kel, de heer D. te Velthuis, lopend gemaakt. De heer Te Velthuis kon daardoor onderweg veel vertellen over

Paginanummer: 17
 • Protesten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_2_92

Twickelblad 2 (zomer) 1992

Drukbezochte jaarvergadering Vrienden van Twickel Zorgen over toerisme en verkeer De Vereniging Vrienden van Twickel hield vorige week een zeer goed bezochte ledenvergadering in Het Hoogspel, onder leiding van de heer D. van Ittersum. Uit het jaaroverzicht van de voorzitter bleek er bestuur- lijk een grote activiteit te zijn geweest. Zo werden diver ­ se

Paginanummer: 9
 • Protesten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_1_92

Twickelblad 1 (voorjaar) 1992

VAN DE VRIENDEN | De Groene hof Sinds enige tijd hebben de vijf Gemeentebesturen van Stad en Ambt Delden, Diepenheim, Goor en Markelo de stichting De Hof van Twente op- gericht. De stichting heeft o.a. als doe1 de vijf gemeenten aantrekkelijker te maken voor toeristen van ei ­ ders, doorgezamenlijk te investeren in recreatieve infrastructuur

Paginanummer: 17
 • Protesten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_4_91

Twickelblad 4 (winter) 1991

VAN DE VRIENDEN Woolde bedreigd door grondpolitiek Hengelo Onlangs heeft de Gemeente Hengelo de orienterings- nota betreffende de ontwikkeling van de stad tot het jaar 2010 uitgebracht. Alhoewel de boekwerkjes er keurig verzorgd uitzien, zijn wij geschrokken van de inhoud en de filosofie van waaruit zij zijn samengesteld. Kort en bondig komt het er op

Paginanummer: 8
 • Bouwplannen
 • Wegen
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_3_91

Twickelblad 3 (najaar) 1991

Dwarsliggers Het gezamenlijk uitgeven van 7 ’’Twickelblad” is een belangrijke stap voorwaarts in de samenwerking tussen de Stichting en de Vereniging Vrienden van Twickel. Dit positieve besluit is het resultaat van een ontwikke- lingsproces tussen de twee organisaties. In de zeventiger – tachtiger jaren was dit niet mogelijk geweest; van het zogenaamde samenwerkingsstatuut van 1972

Paginanummer: 10
 • Protesten
 • Twickelblad
Twickelblad_1-2_91

Twickelblad 1 en 2 (voorjaar en zomer) 1991

…Sproeien in droge zomers… Een jaar om te onthouden In de geschiedenis van Twickel zal 1972 een gedenkwaardig jaar blijven. Toen namelijk werd een dreiging van hel landgoed afgewend die hel karakter ervan onherstelbaar zou hebben aangetasl. De aanleg van de AI verkeerde nog in de beginfase. Tot en met Deventer was hij klaar en

Paginanummer: 14
 • Bedreigingen
 • Protesten