Twickelblad_4_95

Twickelblad 4 (winter) 1995

De Kozakkeneiken op het erf van Tanneman. Foto: H. Stoffelen. Bomenstichting Tegenwoordig maakt men een dergelijk gat niet meer dicht. Integendeel, op verzoek van Luc Noordman van de Bomenstichting heb ik heel voorzichtig, de stenen weg gehakt. Dat was een fiks karwei, ook het daama leeg halen van de nu vrij gekomen ruimte. Dit betekende

Paginanummer: 19
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_4_95

Twickelblad 4 (winter) 1995

Vereniging Vrienden van Twickel Kasteelbezoek op 15 September 1995 Op weg naarde theeschenkerij. Foto: W.H. van den Bosch. Begeleid door een prachtige nazomer-begin herfstdag verzamelde zich rond 13.15 uur de eerste groep genodig- den aan de kasteelpoort. De burg was voor deze gelegen- heid opgetuigd met een minicuul hokje, waarin twee cer- berussen waakten over

Paginanummer: 11
 • Activiteiten
Twickelblad_3_95

Twickelblad 3 (najaar) 1995

TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historie en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: HJ.F. Blom A. Jansen H. Gierveld J. Mulder G. A.B. Nijhuis H. Reynders H.

Paginanummer: 2
 • Activiteiten
 • Rijtuigen
Twickelblad_2_95

Twickelblad 2 (zomer) 1995

Vereniging Vrienden van Twickel Van de bestuurstafel Op 4 april hielden we in’t Hoogspel onze slechts matig bezochte jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruike- lijke formele agendapunten werd voorgesteld de leden- contributie vanaf 1996 op minimaal / 25,00 te stellen. Na toelichting en enige discussie ging de vergadering hiermee accoord. Tevens werd van de gelegenheid gebruik

Paginanummer: 11
 • Tweede Wereldoorlog
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_2_95

Twickelblad 2 (zomer) 1995

Twickeldag ’95 Begunstigd door een fraai zonnetje en een frisse bries, waren de omstandigheden voor deze zaterdag 20 mei heel wat beter dan we hadden gevreesd. ’t Hoogspel, ooit eens begonnen als een cafe juist buiten het Twickelgebied, was onze basis. Na het spelen van „hoog spel” tegenover de toenmalige baron van Twickel kocht deze

Paginanummer: 12
 • Activiteiten
Twickelblad_4_94

Twickelblad 4 (winter) 1994

Vereniging vrienden van Twickel Van de bestuurstafel gevonden het secretariat over te nemen. De heer Hoekstra blijft lid van het bestuur en is bereid als tweede secretaris op te treden. Vanaf 1 januari 1995 zijn er geen abonnementen meer mogelijk op het Twickelblad. De abonnnementhouders is er op gewezen dat zij het Twickelblad kunnen blijven

Paginanummer: 24
 • Activiteiten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_1_95

Twickelblad 1 (voorjaar) 1995

Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vrienden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historic en het beheer van Twickel in al zijn aspekten. Redactie: J. Bengevoord (eindredaktie) A. Brunt (eindredaktie) M.W.H. Hermanussen A.H. Schimmelpennick Medewerkers aan dit nummer: H.J.F. Blom C. Otting W.H. van den Bosch J. Mulder S. Relker M. Verdriet Redactieadres:

Paginanummer: 2
 • Activiteiten
 • Hof te Dieren
Twickelblad_2_94

Twickelblad 2 (zomer) 1994

Vereniging Vrienden van Twickel Van de bestuurstafel Op 28 januari heeft de Vereniging Vrienden van Twickel ter gelegenheid van de officiele opening van de nieuwe rentmeesterij een aquarel van de oude rentmeeste- rij aan het bestuur van de Stichting Twickel aangeboden. Omdat de aquarel op deze datum nog niet gereed was, werd als voorschot een

Paginanummer: 25
 • Pachters
 • Activiteiten
 • Bestuur
 • Nieuws
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_1_94

Twickelblad 1 (voorjaar) 1994

Vereniging vrienden van Twickel Van de bestuurstafel In de afgelopen maanden heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van de „dub- belstad” (met name voor wat betreft de gevolgen voor het Woolde), van de Betuwe-/Twentelijn en van de plannen voor het doortrekken het Twente-kanaal. Voorts heeft het bestuur zich beraden

Paginanummer: 22
 • Nieuws
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_4_93

Twickelblad 4 (winter)1993

want eigenlijk wordt het al lange tijd op Twickel gedaan. Alleen kies je nu misschien wat bewuster voor bijvoor- beeld natuurlijke veijonging van bos. Dat is trouwens ook in financiele zin gunstig, want met de huidige lage hout- prijzen is het aanplanten van bos enorm duur”. Gert-Jan Roelofs verwacht dat door de huisvesting van vele

Paginanummer: 10
 • Vereniging Vrienden van Twickel