Twickelblad_1_98

Twickelblad 1 (voorjaar) 1998

a De museumboerderij Wendezoele op het erve Brinkate. Foto: J. Mulder. 19 maart Gezamenlijke avond van I.V.N., W.N.F. en de Vereniging Vrienden van Twickel. Inleiding van dr M. Th. Frankenhuis, directeur van Artis, over "Paren en Baren in Artis”. Artis bestaat al 160 jaar en is daarmee de oudste publieke dierentuin ter wereld buiten Engeland.

Paginanummer: 23
 • Activiteiten
Twickelblad_3_97

Twickelblad 3 (najaar) 1997

nenaenvan Iwicke Geschenk aan 650-jarig Twickel Wie zich op dinsdagmiddag 13 mei in de buurt bevond van de vijvers “de Lepel en de Vork” aan de Twickelerlaan heeft kunnen genieten van een spectaculair gebeuren. Het betrof hier het rechtzetten van de Dikke Steen. Volgens het inschrift is deze steen in 1845 met twaalf paarden vanuit

Paginanummer: 21
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_3_97

Twickelblad 3 (najaar) 1997

Schaal, waan en Kultuur “Natuurreservaat en cultuur monument”, staat er in de stich- tingsakte, en “historische betekenis bestendigen”, vanzelf- sprekende wensen van een afstammelinge uit een zeer oud geslacht. Wat is echter die ’‘Natuur” die gereserveerd moeten worden, natuurgebied?: bos, beek, moeras, ven. Of zijn het de akke- ronkruiden, de weidevogels natuur elementen dus in

Paginanummer: 14
 • Bestuur
 • Natuur
 • Opinies
Twickelblad_3_97

Twickelblad 3 (najaar) 1997

Over de voorloper van de Vereniging Vrienden van Twickel De achtergronden van een historische foto De foto die bij dit verhaal staat afgedrukt, werd gemaakt op 15 maart 1972 op de brug van kasteel Twickel. Op de voor- grond staat de barones en achter haar een gezelschap van mannen die op dat moment de meest

Paginanummer: 12
 • Wegen
 • Protesten
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_2_97

Twickelblad 2 (zomer) 1997

De akte van huwelijkse voorwaarden tussen Herman III van Twickelo en Grete van Bevervoorde. Onderaan de akte hangen de waszegels van de ouders van de bruid, Johan van Bevervoorde, zijn vrouw Grete (van Langen), van de drost van Twente, Herman II van Tw ickelo, en van de getuigen Otto van Weleveld, Hendrik van den Thorne,

Paginanummer: 4
 • Afval in de natuur
 • Toekomst Twickel
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_4_96

Twickelblad 4 (winter) 1996

Detail van het plafond in de Drostenkamer. Het plafond werd ontworpen door Weatherley. De lambrizering van deze kamer is van M.J. Teunissen, door wiens bemiddeling in 1899 het schoorsteenstuk door Bauerscheit kon worden aangekocht. Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. het rijtuig heeft laten liggen. Weatherley verwijst naar een ontwerp voor een klok voor de

Paginanummer: 20
 • Activiteiten
Twickelblad_4_96

Twickelblad 4 (winter) 1996

In memoriam Ap Haan, 1934-1996 Geheel onverwacht overleed de heer ir A. Haan. De heer Haan was sinds enige j aren werkzaam als vrij williger in het kasteel. Met hem begon in het kasteel het computertijdperk. Zijn aandeel was onmisbaar voor de inbreng van alle onderde- len van de inventaris in een gegevensbestand. Hij vervulde

Paginanummer: 14
 • Activiteiten
 • Vrijwilligers
Twickelblad_3_96

Twickelblad 3 (najaar) 1996

Tijdens de rondleiding in de tuin van Singraven. In de beeldenreeks van Singraven ontbreekt Neptunus niet. In Lage werd het kerkje bezocht. En ook de watermolen van Lage stand op het programma. Twickeldag 1996 De groeiende belangstelling voor de Vereniging Vrienden van Twickel kwam ook op de op zaterdag 1 juni gehouden jaarlijkse Twickeldag tot

Paginanummer: 21
 • Activiteiten
Twickelblad_1_96

Twickelblad 1 (voorjaar) 1996

In memoriam Dick Semler Toen ik het doodsbericht van Dick Semler had gelezen, schoot mij plotseling weer dat ene onvergetelijke moment in de Diezestraat in Zwolle te binnen. Het was in de tijd dat Nederland nog onbekommerd autowegen aanlegde. Dwars door bossen en weiden, het maakte niet uit, als er maar gereden kon worden. Een

Paginanummer: 15
 • Bestuur
Twickelblad_4_95

Twickelblad 4 (winter) 1995

Verslag van een fietstocht Water op en om Twickel Een kleine groep belangstellenden van I.V.N. Delden en de Vrienden van Twickel verzamelde zich op zaterdag 14 okto- ber 1995 om 9.30 bij de Wendezoele, waar Dick Klevering onder het genot van een kop koffie deze tocht inleidde. Water is een eerste levensvoorwaarde voor mens, plant

Paginanummer: 20
 • Activiteiten
 • Infrastructuur