Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Bonte Vliegenvanger, vrouwtje. Foto: J.A. Meijerink Vuurgoudhaantje Dit in ons land kleinste vogeltje werd in 1925 voor het eerst in Twente vastgesteld. Mogelijk kwam het toen ook op Twickel voor maar werd niet opgemerkt. Pas in 1949 ontdekte Huybert van Eck een nest met negen eieren in z’n tuin aan de Hengelosestraat in Delden. Het

Paginanummer: 15
 • Activiteiten
Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Vereniging Vrienden van Twickel Van de bestuurstafel In de vorige uitgave van het Twic- kelblad hebben wij u beloofd om u op de hoogte te houden van de activitei- ten van het bestuur. Hieronder vindt u twee onderwerpen waarvan wij den- ken dat ze u zullen interesseren. Verdroogde bossen Onlangs werd de vereniging erop attent

Paginanummer: 19
 • Protesten
 • Bossen en bomen
Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Bij het afscheid van secretaris Wouter van den Bosch ‘Mijn daarvoor nog wat sluime- rende belangstelling voor natuurza- ken werd pas goed gewekt geduren- de de oorlogsjaren, toen een lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de NJN, nog vrijwel de enige mogelijk- heid was om naast je studie in een vereniging actief te zijn.

Paginanummer: 18
 • Bestuur
Twickelblad_4_99

Twickelblad 4 (winter) 1999

Vereniging Vrienden van Twickel Van de bestuurstafel Het nieuwe bestuur heeft zich tijdens de afgelopen ver- gaderingen beraden op de vraag welke punten in de komende jaren aandacht moeten krijgen. Een belangrijk punt was de communicatie met de leden. Met de enorme ledengroei die de vereniging heeft doorgemaakt – op dit moment hebben we ruim

Paginanummer: 22
 • Activiteiten
 • Protesten
Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Bij het nieuwe jaar TWICKELBLAD Een gezamenlijke uitgave van: Stichting Twickel, Vereniging Vricnden van Twickel. Het Twickelblad geeft informatie over historic en het heheer van Twickel in al zijn aspecten. Rcdactie: J. Bengevoord (eindredactie) A. Brunt (eindredactie) G. Aalderink M.W.H. Herinanussen A.H. Schimmclpenninck Medewerkers aan dit nunimer: J. Hakstegen J.A. Mcijerink J. Mulder H. Spi

Paginanummer: 2
 • Bestuur
Twickelblad_3_99

Twickelblad 3 (najaar) 1999

Henk van Beem draagt voorzitterschap Vrienden van Twickel over aan Peter Bunge Henk van Beem. Foto: M. Hermanussen. Henk van Beem Hoe blikt u terug op uw voorzittersperiode ? Ik kan met plezier terugzien op mijn voorzittersperiode. Het is geen periode geweest die gepaard ging met grote problemen. Feitelijk is het een periode van consolidatie

Paginanummer: 21
 • Bestuur
Twickelblad_3_99

Twickelblad 3 (najaar) 1999

Twickeldag 1999 Ondanks het aanvankelijk druilerige weer op die zater- dagmorgen de 8e mei was het bij cafe-restaurant’t Hoog- spel om negen uur al een vrolijke drukte. Zo’n zestig per- sonen waarvan sommigen van heinde en ver waren gekomen, begonnen op dat moment aan de jaarlijkse T wic- keldag. Ze hoefden echter niet lang de

Paginanummer: 20
 • Activiteiten
Twickelblad_3_99

Twickelblad 3 (najaar) 1999

Algemene Ledenvergadering Het hoogtepunt van deze op 20 april gehouden vergade- ring was zonder meer de verwelkoming van het 1 OOOste lid van de VVT, de heer Bult uit Boekelo, die vergezeld van zijn echtgenote voor deze bijeenkomst door het bestuur was uitgenodigd. Voorzitter Van Beem memoreerde de verheugende groei van het ledental en overhandigde

Paginanummer: 19
 • Activiteiten
 • Bestuur
Twickelblad_1_99

Twickelblad 1 (voorjaar) 1999

I t nendenvan lwicke Dertig jaar heideschonen Op de zaterdagen 20 en 27 februari zullen wij ons als Vrienden van Twickel, samen met IVN Delden, IVN Hen- gelo, KNNV Hengelo en de scoutinggroepen ‘Bataven’ en ‘Twickel’ weer gaan inzetten voor de natuurwaarden op Twickel. Het is dan 30 jaar geleden dat een actieve natuur- werkgroep

Paginanummer: 15
 • Activiteiten
 • Natuurterreinen
Twickelblad_3_98

Twickelblad 3 (najaar) 1998

rienaen van lwicke Vrienden van Twickel bezoeken De Schaffelaar Zonovergoten en een heerlijke temperatuur van net iets boven de 20 graden. Ideale weersomstandigheden voor de Twickeldag, die dit jaar viel op zaterdag 16 mei. Reisdoel was Barneveld om daar meer te weten te komen over de land- goederen in de Gelderse Vallei. Natuurlijk was er

Paginanummer: 11
 • Activiteiten