Twickelblad_1_2005

Twickelblad 1 (voorjaar) 2005

Albert Kienhuis nieuwe voorzitl Vereniging Vrienden van T T ijdens de Algemene Leden- vergadering op 16 februari, heeft Peter Bunge reglementair afscheid genomen als bestuursvoorzit- ter en de voorzittershamer overge- dragen aan Albert Kienhuis. Een ken- nismaking met een bevlogen bestuurder die natuur en landschap ter harte gaat. Twentenaar Op 10 april 1947 zag Albert

Paginanummer: 12
 • Bestuur
Twickelblad_1_2005

Twickelblad 1 (voorjaar) 2005

;r van de ickel het romantische idee om houtvester te worden”. Tot slot geeft hij de volgende bood- schap mee aan de Vrienden en lezers van het Twickelblad: “We moeten niet te veel naar achteren kijken maar juist naar voren. Het leven moet voor- waarts worden geleefd en achter- waarts worden begrepen”. Helmig Kleerebezem Ledenvergadering

Paginanummer: 13
 • Rentmeesters
 • Bestuur
Twickelblad_4_2004

Twickelblad 4 (winter) 2004

Vereniging Vrienden van Twickel Fietstocht door Bentelo Foto: Gisela Bunge. Terwijl ik dit schrijf, jaagt de wind, na de eerste vorst, het blad door de tuin, het is guur en koud. Wat een verschil in het landschap met de fietstocht op 28 augustus. De weersvoorspellingen in het begin van de week beloofden niet veel goeds

Paginanummer: 20
 • Activiteiten
Twickelblad_3_2004

Twickelblad 3 (najaar) 2004

Vereniging Vrienden van Twickel Reactie op de structuurvisie Delden Op 7 juni 2004 is door de gemeente Hof van Twente de structuurvisie voor Delden ter inzage gelegd. Deze is door ons bestuur aandachtig bestudeerd en wij hebben daarop onze reactie naar de gemeente gezonden. Onze mening is tevens op de inspraakavond op 24 juni j.l.

Paginanummer: 18
 • Bouwplannen
 • Protesten
Twickelblad_1_2004

Twickelblad 1 (voorjaar) 2004

Een onderdeel van de kasteelboerderij van Twickel De varkensfokkerij op de Dassehaar Twickel heeft vroeger zelf een boerderij geexploiteerd. Dit bedrijf werd uitgeoefend op de kasteelboerderij, de Goormeen in Azelo en de Dassehaar op de Deldeneresch. Er werden koeien, paarden en varkens gehouden en akkerbouw bedreven. Baron R.F van Heeckeren van Wassenaer had veel belangstelling

Paginanummer: 17
 • Kasteelboerderij
 • Landbouw
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_4_2003

Twickelblad 4 (winter) 2003

Duidelijkheid is van belang voor de bezoekers aan het landgoed maar ook voor de toezichthouders die belast zijn met de controle op de naleving. De komende tijd zullen zij extra alert zijn. Voor de meeste overtredingen geldt een boete van 57 euro. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de land- goedwinkel, telefoon 074

Paginanummer: 6
 • Activiteiten
 • Rijtuigen
Twickelblad_3_2003

Twickelblad 3 (najaar) 2003

Blikseminslag In het begin van de zomer werden we opgeschrikt door blikseminslag in een monumentale beuk in het park, niet ver van de Eikelschuur. Dit betekende niet alleen het einde van de beuk waarvan de bast ontploft leek te zijn. Ook was er een forse schade aan electronische apparatuur in de landgoedwinkel en zelfs in

Paginanummer: 26
 • Activiteiten
Twickelblad_2_2003

Twickelblad 2 (zomer) 2003

De tuin sluit aan op het terrasgedeelte in de rotstuin. Foto: M. Hermanussen. onder meer het schaduwkruiskruid, de bosooievaarsbek, kleine maagdenpalm, maarts viooltje en gevlekte arons- kelk. Verspreid komen daarnaast nog bosanemonen en bos-vergeet-me-nietjes voor. In een stuk met halfschaduw en middagzon komen we de gele monnikskap, breed longkruid, echte sleutelbloem en boswederik tegen. Verspreid

Paginanummer: 16
 • Activiteiten
Twickelblad_1_2003

Twickelblad 1 (voorjaar) 2003

website: www.twickel.nl Agenda Actuele informatie is te vinden op de De geiten van de Wolverlei Foto: J. Mulder 11 en 12 april Voorjaars Winkel Weekend in en rond de landgoedwinkel van Twickel. Zoals elk voorjaar brengt ook dit voorjaar ons weer nieuw groen, nieuw leven en nieuwe inspiratie. In de landgoedwinkel is dat dan ook

Paginanummer: 23
 • Activiteiten
 • Bestuur
 • Huispersoneel en beheerders buitenplaats
Twickelblad_1_2003

Twickelblad 1 (voorjaar) 2003

m H t M Carel George van WassenaerObdam. Portretdoor J. Palthe, 1765. Foto: HuisarchiefTwickel. plein een toenemend aantal mannen te verzamelen, die zich met stokken hebben bewapend. Tegen 2 uur is de menigte aangegroeid tot zeker 400 man, zo schatten de regenten, waar- onder velen uit andere dorpen, maar ook ‘vele van onze geschikste inge-

Paginanummer: 19
 • Activiteiten
 • Hof te Dieren
 • Landgoederen van derden