Pagina 17 zomer 2017

Passen en afpoetsen van de gerestaureerde lampen.

Het geconserveerde interieur in de eindfase.

Enkele maanden na zijn zuster overleed ook Willem van Heeckeren van Kell. Na het overlijden van zijn vrouw in 1866 ging het rijtuig, nu aangeduid als statieberline, over op hun dochter Sophia. Ook Sophia gebruikte de berline om naar de kerk te rijden. Na haar dood bleef deze werkloos achter in het koetshuis van Ruurlo. Restauratiecentrum Stolk In december 2015 ging de statieberline naar het
Restauratiecentrum Stolk in Balkbrug. Piet, de tweede generatie Stolk, begon naast de handel met restauraties. Eerst van oldtimers, daarna ook van antieke rijtuigen. Rond 1980 kwam echtgenote Mar erbij en recentelijk zoon Jean- Louis. “Piet is in de leer geweest bij wagenmaker Jan van Peet in Meerkerk”, vertelt Mar Stolk. “Verder hebben we ons vooral zelf ontwikkeld door onder meer het bezoeken van symposia en workshops in Amerika, Engeland en Duitsland en heel veel zelfstudie. In de praktijk betekent dit verschillende methodes en of producten ontwikkelen en testen. Maar ook zoeken naar de juiste materialen en soms zelf machines ontwerpen of ombouwen om oude technieken toe te passen. En veel praten met oude vakmensen. Je bent nooit uitgeleerd en dat is het leuke aan dit vak.” De restauratie van de berline begon met een inventarisatie van het benodigde materiaal. Stolk betrekt dit voornamelijk van specialistische bedrijfjes met een lange levertijd, waardoor een project vaak lang loopt. “Als eerste zijn we aan het moeilijkste begonnen; het conserveren van het unieke bokkleed”, vervolgt Mar. “Als restaurator voelde ik aan alle vezels in mijn lichaam dat dit behouden moest blijven. Overduidelijk was dat dit heel moeilijk zou worden, want het bokkleed was erg vies en
vervallen. Aanvankelijk leek het onmogelijk maar uiteindelijk is het toch gelukt om het in zijn geheel te behouden.” Stevig doorbijten
Ondertussen werd op een andere afdeling van Stolk aan de kast gewerkt. De deuren konden al heel lang niet meer dicht. Eén paneel stond helemaal los en wel tien centimeter bol. Alle andere carrosseriepanelen zaten los en waren gescheurd. De constructie werd hierdoor verzwakt en zakte een beetje in elkaar. Alle panelen zijn gedemonteerd waarna het spantwerk in het juiste model is teruggedrukt. Na deze klus is de blauwe verflaag verder verwijderd. “Dat was heel stevig doorbijten en je geduld niet verliezen”, vertelt Mar Stolk. “Net toen we er toch wel een beetje doorheen zaten, kwamen prachtige rode biezen op het onderstel tevoorschijn. De blootgelegde authentieke laklaag is geconsolideerd en beschadigingen zijn ontstoord. Hierna is het geheel voorzien van een beschermende reversibele vernis. Door ouderdom en uitdroging lagen de ijzeren wielhoepels los. Deze moesten we opnieuw er omheen krimpen. Uiterst voorzichtig want de originele lak mocht hier niet van te lijden hebben.” Tussendoor is aan de  binnenstoffering gewerkt. Veel van de authentieke stoffering was aanwezig maar grote delen waren er tussenuit gesneden. Mar Stolk: “De stoffering is voorzichtig gereinigd, daarna waar nodig gerepareerd en gedoubleerd. Nieuwe kussens met  paardenharenvulling zijn bijgemaakt en de missende delen zijn aangevuld. De zoektocht naar passend marokijn (geitenleer) voor de uitgesneden delen van de binnenpanelen heeft heel wat voeten in aarde gehad. Uiteindelijk wist de heer Conijn, die ons bij de restauratie adviseerde, via een bevriende relatie huiden van voldoende formaat te vinden in Marokko. Die hebben we gekleurd in een
kleur die overeenstemde met de oude delen.” Met dank aan Mar Stolk en Claas Conijn. De statieberline wordt van 7 juni tot en met 1 oktober tentoongesteld in de oranjerie. Foto’s, tuigage en koetsiers completeren de tentoonstelling.

Pagina 17 winter 2015

André Luttikhedde had even eerder deskundige uitleg

gegeven over wat wel of niet uit de grond getrokken mag

worden. In vergelijking met vorige natuurwerkochtenden

is de opkomst dit jaar iets minder. “Het valt op dat het

overwegend dezelfde vrienden zijn die meedoen”, zegt

Veronie Meier. “Wel is de saamhorigheid altijd optimaal.

Het gunstige weer en de bijzondere locatie tussen Borne en

Delden, geven ook een aparte dimensie aan de dag.” Jong

en oud houdt zich bezig met het rooien van opgeschoten

jonge dennetjes en berkjes. Zo helpen zelfs Stef (6) en

Cathey Luttikhedde ( 8 jaar) mee. Een mooi voorbeeld

van ‘jong geleerd oud gedaan’. Harry Baartman is in zijn

element tussen de heidepollen. “Ik ben al tien jaar lid van

de Vrienden en dit is de zesde keer dat ik meedoe aan dit

fantastische werkevenement in de vrije natuur ten bate

van het landgoed. Deze omgeving is voor mij al jaren een

oase van rust.” Harry kijkt even om zich heen en vervolgt:

“Het is altijd weer verbazingwekkend hoeveel werk er op

z’n dag als deze wordt verzet door leden van de Vrienden

van Twickel.” Aan de andere kant van het pad door de

heide ontmoet uw verslaggever twee zwoegende dames:

Hiska Bakker en Roelie Schenkel. Beiden zijn kort geleden

toegetreden tot het bestuur van de Vrienden. Hiska heeft

geschiedenis en journalistiek gestudeerd, werkt bij de

UT en is gastschrijfster in het Twickelblad. Roelie heeft

een leidinggevende functie binnen de gezondheidszorg.

“Ons dagelijks werk is ‘denken’ maar nu steken we in de

vrije natuur onze handen uit de mouwen om de opstand

te verwijderen. We hebben al een paar natte voeten

opgelopen door de plasjes tussen de heidepollen.” Na

gedane arbeid wachten er rond het middaguur broodjes en

koffie, want, “na het werk in de natuur is het goed eten en

drinken”, weten organisatoren Veronie en Monique.

In memoriam

Gerdi Leussink

(1945-2015)

Na een jaar van afnemende gezondheid is Gerdi Leussink

op 31 oktober 2015 overleden. Het bericht van haar overlijden

heeft ons zeer bedroefd.

Haar belangstelling voor Twickel werd in 2001 gewekt

tijdens de tentoonstelling ‘Alles even Groot, even

Vorstelijk’, ter gelegenheid van vijf generaties van de

familie Van Wassenaer op kasteel Twickel. Dit was voor

haar de directe aanleiding om actief te worden voor de

Vrienden van Twickel.

Gerdi heeft veel betekend voor onze vereniging.

Ze is vanaf 2003 ruim tien jaar secretaris geweest

van de activiteitencommissie. Ze heeft vele jaren

een belangrijke rol gespeeld bij het organiseren

van de kasteeldag voor onze leden. Tevens was ze

verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de

boekhouding van de vereniging. Ze ondersteunde

het bestuur en de activiteitencommissie waar het

maar kon. Zo verzorgde ze o.a. de eerste contacten

met nieuwe leden en bereidde ze zeer zorgvuldig de

postverzendingen en mailings voor om onze leden

op de hoogte te houden van alle activiteiten, waar

ze ook bijna altijd bij aanwezig was. Gerdi was heel

enthousiast en geen moeite was haar te veel. Ook

toen ze al ziek was, ging ze door. Haar warmte en

inspirerende houding werkten aanstekelijk. We zullen

haar dan ook heel erg missen.

We leven oprecht mee met Adri, de kinderen en de

familie en wensen hen heel veel sterkte toe in de

komende tijd.

Het bestuur

Pagina 16 winter 2015

van DE

Voorzitter

auteur

Eduard van Emmerik

Dit keer moet ik helaas beginnen met het droeve bericht dat

Gerdi Leussink op 31 oktober jl., na een ziekbed, op 70-jarige

leeftijd is overleden. Gerdi heeft ca. twaalf jaar een zeer actieve

rol gespeeld binnen de Vrienden van Twickel. Ik wil mijn

dankbaarheid betuigen voor alles wat ze voor de vereniging

gedaan heeft. (zie ook het in memoriam)

Op 25 augustus was het dagelijks bestuur aanwezig

bij de rondgang langs de Stadsrand, onder leiding van

landschapsarchitect Berno Strootman en rentmeester Albert

Schimmelpenninck. Een 25-tal belanghebbenden, o.a.

vertegenwoordigers van de volkstuinvereniging en bewoners

langs de rondweg, waren hierbij aanwezig. Voorafgaand hield

de heer Strootman een kleine inleiding over de plannen en

was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze werden

door de heer Schimmelpenninck en de heer Strootman

beantwoord. Er was een open sfeer en een goede discussie.

Alle suggesties werden genoteerd en er werd toegezegd met

vertegenwoordigers van de belanghebbenden verder in overleg

te gaan over praktische zaken.

Dan gaat het bijvoorbeeld om

zaken als de watervoorziening

voor de volkstuinen en welke

bomen er gespaard zullen

worden, die ten oosten

van Stadshagen in het

gezichtsveld van bewoners

liggen. Aangezien de plannen

nog niet volledig uitgewerkt

waren, was er ruimte voor

suggesties en discussie. In

oktober jl. vertelde bosbaas

Gert-Jan Roelofs, die ook aanwezig was bij de rondgang, mij dat

de plannen vorderen en dat er binnenkort begonnen wordt met

het blessen. Hij houdt regelmatig contact met de heer Strootman

en zal zorgvuldig te werk gaan, rekening houdend met wat er bij

de rondgang besproken is.

Tot slot verheug ik mij in de samenwerking met Roelie Schenkel

en Hiska Bakker, die op 29 oktober tot het bestuur zijn

toegetreden. Roelie zal de secretaristaken van Ulberthe Wielinga

overnemen. Hiska gaat zich bezighouden met communicatie.

Ulberthe zal de website en de Facebook-pagina gaan verzorgen.

Ik wens de dames heel veel succes in hun nieuwe functies. Het

is een belangrijke verjonging van het bestuur en de verhouding

man/vrouw is nu optimaal.

Heide

schonen

in het

Bokdammerveld

Op zaterdag 7 november, de landelijke

natuurwerkdag, organiseerden

Veronie Meier en Monique Baghus

van de activiteitencommissie een

natuurwerkochtend. Tweeëntwintig

vrienden van Twickel verwijderden

opstanden in de heidevelden langs

het wandel- en fietspad door het

Bokdammerveld.

auteur

Helmig Kleerebezem

Vrienden

van Twickel

koffie/thee met daarbij een versnapering verspreidt het

gezelschap zich via het Marskramerpad over het drassige

heideveld. De helpende handen zijn onmisbaar. Bepaalde

delen van het landgoed zijn namelijk erg kwetsbaar en

vaak moeilijk toegankelijk voor machines die worden

gebruikt voor beheerswerkzaamheden. Daarom wordt

in deze gebieden het beheer gedaan door handwerk.

De vrijwilligers worden

welkom geheten door André

Luttikhedde (bestuurslid

van de Vrienden) die met zijn

gezin op de Twickelboerderij

Bokdam woont. Na de

Pagina 18 zomer 2015

van de Voorzitter

auteur Eduard van Emmerik

Na drie jaar penningmeester te zijn geweest mag ik nu als tiende voorzitter van onze mooie vereniging in het Twickelblad het woord tot u richten. Ik beschouw dit als een hele eer, maar het is ook een uitdaging. Mijn voorganger Gillis de Bruijn heeft dit met verve gedaan, waarvoor ik hem hartelijk dank

De ontwikkelingen op internet gaan gewoon door. De jeugd communiceert vrijwel nog alleen via internet en kan niet zonder facebook. Tijdens de jaarvergadering op 11 maart jl. hebben we dan ook onze eigen pagina op facebook gepresenteerd. Als u zelf op facebook zit kunt u er zo naar toe door even te zoeken naar de Vrienden van Twickel. Sinds vorig jaar sturen we de informatie over onze activiteiten zoveel mogelijk per e-mail naar u toe. Als wij uw e-mailadres nog niet hebben, wilt u dit dan a.u.b. opsturen naar secretaris@vriendenvantwickel.nl

Op onze website en die van de Stichting vindt u sinds maart een link naar het nieuwe gedigitaliseerde archief van 40 jaargangen Twickelblad. Het is al vele honderden keren geraadpleegd. Zonder internet zou dit niet kunnen. Hoe zal onze digitale wereld er over tien jaar uitzien?

Dan nog tot slot het project ‘Stadsrand Delden’, dat ter inzage heeft gelegen. Het gaat om het verminderen van de barrièrewerking van de rondweg tussen Delden en het landgoed Twickel. Langs de Rondweg en de noordkant van de Molenstraat, in de taluds en op de es worden veel opslag en bosschages verwijderd; markante solitaire bomen blijven staan. Het zicht op de es wordt daardoor verbeterd. Het is een onderdeel van het Pact van Twickel, waarvoor wij eerder onze steun hebben uitgesproken. De penningmeester en ik hebben de voorlichtingsbijeenkomst op 31 maart jl. in ’t Hoogspel bijgewoond. We vingen reacties op van leden die zich zorgen maakten en zich afvroegen of de plannen niet een beetje te rigoureus zijn. Het zou goed zijn als de Stichting Twickel de onderbouwing van de plannen nog een keer zou willen toelichten, b.v. in het Twickelblad.

Een sloot vol vuil

Vriend van Twickel Henk Dassen maakt zich boos over rommel die op het landgoed wordt achtergelaten en roept op tot waakzaamheid.

auteur Henk Dassen Vrienden van Twickel

Op een zonnige zaterdagmorgen in februari fietste ik in onze mooie Twickelse bossen. Over het algemeen zijn deze redelijk schoon en is er niet veel sprake van zwerfvuil. Het viel mij dan ook op dat er, toen ik vanaf de Engelbertinkstraat de Arkmansweg in fietste, wel erg veel blikjes en flesjes in en langs sloten lagen. Gedurende mijn fietstocht bleef de zon schijnen, maar het beeld van veel vuil bleef in mijn hoofd hangen.

Ik besloot ‘s middags met mijn auto, gewapend met schepnet en vuilniszak, weer naar de Arkmansweg te rijden. Daar haalde ik, over een afstand van ongeveer 500 meter, Maar liefst 116 lege bierblikjes, 13 flesjes, 1 CD, 12 stukken plastic, 6 drinkpakken en een volle verfspuitbus uit de sloot. U leest het goed: in totaal 149 stuks vuil!

Illegale vuilstort langs de Molenweg, half mei.

U begrijpt: ik was boos. Welke….. gooit dit nu zo maar, ongegeneerd weg in onze Twickelse natuur? Een voorbijganger, die stopte, meldde mij dat hij regelmatig “een man in een grijze auto” zag, waarvan hij zeker wist dat dit de vervuiler moest zijn. Hij had “al tien keer de politie getipt” maar deze had tot heden niet ingegrepen. Ik roep u op om, als u weer eens geniet van de schoonheid van de Twickelse bossen, alert te zijn op vervuilers. Spreek hen aan op hun verantwoordelijkheid.

U kent het bekende Twentse spreekwoord: Laat niet als dank voor ‘t aangenaam verpozen, Landgoed Twickel de schillen en de dozen”

 

Pagina 16 lente 2015

Nieuwe

bestuurders

delen liefde voor de natuur

Gert Jan Beuzel en Ulberthe Wielinga zijn nieuwe bestuurders van de Vrienden van Twickel. Penningmeester Gert Jan heeft

zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven. Ulberthe, de nieuwe secretaris, runt met een compagnon het buro Winners in Delden. Een kennismaking met deze ‘ervaren nieuwkomers’ uit Delden.

auteur

Helmig Kleerebezem

Besturen in Delden is Gert Jan Beuzel en Ulberthe Wielinga niet vreemd. De overeenkomst tussen beiden is dat ze zich verdienstelijk hebben gemaakt in het plaatselijke onderwijs.

Gert Jan maakte van 1982 tot 1988 deel uit van het RK- schoolbestuur. Na zijn prepensionering werd hij secretaris, en later penningmeester van de Stichting ’t Iemenschoer, die zich bezighoudt met “volwasseneneducatie” in de Hof van Twente.

Ulberthe is al jarenlang voorzitter van de stichting basisschool de Toonladder in Delden, maar stopt daar aan het einde van het schooljaar mee als haar zoon Jelle naar de middelbare school gaat.“Natuurlijk wil ik mij nog dienstbaar maken in de samenleving van Delden en op een dag vroeg Joke ter Hellen mij of het bestuur van de Vrienden van Twickel niet iets voor mij was. Na een aantal kennismakingen met het bestuur heb ik ja gezegd.”

Dat ook Gert Jan ‘ja’ zei op de vraag of hij toe wilde
treden tot het bestuur is gelet op zijn interesses niet vreemd. Genealogie en streekgeschiedenis zijn namelijk grote hobby’s. Van zijn hand verschenen boeken over de marke Exel, de historie van de familie Beuzel en de marke Verwolde, Laren en Oolde. De historische vereniging Heemkunde Ambt Delden maakt regelmatig gebruik van
zijn kennis en ervaring. Toen hij werd benaderd voor een bestuursfunctie binnen de vereniging, hoefde hij niet lang na te denken. Gert Jan: “Onze betrokkenheid bij Twickel
kan ik nu bestuurlijk vertalen bij de Vrienden van Twickel.” Gert Jan en echtgenote Dorien wandelen veel op het landgoed Twickel. “Daarom zijn we lang geleden al lid geworden van de Vrienden van Twickel. Onze eerste excursie was in 2007 naar Schloss Burgsteinfurt en sindsdien hebben we geen vriendendag overgeslagen.”

Ulberthe: “Ik durf het bijna niet te zeggen maar ik was
nog geen lid van de Vereniging en toch werd ik gevraagd. Natuurlijk heb ik mij direct opgegeven en ben nu de secretaris binnen het bestuur.” Als speciale aandachts- punten voor haar bestuurlijke functie noemt ze communicatie en het betrekken van de leden/vrienden bij activiteiten van de vereniging.

Ulberthe heeft haar wortels in het westen van het land liggen, maar koos tien jaar geleden met echtgenoot Joost en hun twee zonen bewust voor een verhuizing naar Delden. De stad en de omliggende natuur hadden een enorme aantrekkingskracht. Ulberthe: “In onze studententijd hebben we veel in Twente gefietst en de omgeving goed leren kennen.” Ook nu genieten ze in hun vrije tijd volop
van het coulisselandschap rondom het kasteel, al gaan ze ook graag met vakantie naar verre landen.

Twickelbulletin pagina 6 14 1982

Kort verslag algemene leden vergadering Op22april j I. hield onze vereniging haar jaarlijkseledenvergadering dja door 25 leden werd bezocht. Verscliillende echter hadden telefonisch o| mondeling bericht van verhinderingdoor gegeven zodat er toch meer leden blijk van belangstelling gaven met het wel en wee van de ’Vrienden van Twickel’. ? , Nadat de notulen van de vorige jaarvergadering (7 mei ’81) waren goed] gekeurd, gaf de voorzitter een kort maar duidelijk overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen verenigingsjaar: o.a. het kapbeleid – pro-] cessen random het Rikkerink-contact met de heer O. de Bruijn (weten-j schappelijk medewerker van de Stichting) -. gesprekken met de Stichting – het beleid van het Waterschap in Twickel – het nieuwe redac-l tie-team, bestaande uit mevr. De Koning-Lettink en de heer G. v.d.: Struik dat heel goed werk heeft geleverd – de uitgave van onze nieuwe: ledenwerffolder (als u nog enige exemplaren wilt hebben kunt u het; secretariaat bellen). Het aantal leden op31-12-81 was 356.Vyij zouden graag zien dat we, met het oog op*8ns jubileurh, de 400 zouden halen. Het financieel jaa dat terftafel ligt, wordt zondermeer goed; gekeurd, nadat een en ander is toegelicht. De kascommissie, be ­ staande uit de heren M. Visseren F. Lieftinck, heeft dezaak in ordebe- vonden en een schriftelijke verklaring afgegeven. Onder dankzegging wordt de penningmeester dScharge verleend. De kascommissie voor het jaar 1982 zal bestaan uit de heren F. Lieftinck en H; Wildeboer bei- den uit Delden. De vergadering gaat accoord met de verandering in het Huish. Regl. aangaandederedactioneleverantwoordelijkheid. Deze lag bij de redac- tie maar wordt nu in handen van het bestuur gelegd (Art. 18 punt 1). De bestuursverkiezing verloopt zoals vermeldi in de agenda. De be- stuurssamenstelling ziet er^als voIgt uit: Voorzitter^ * . G.J. Secretaris A.W. Penningmeester A.E. Jonckheer Leden H. Blekkenhorst •  J. Haverkate D. v. Ittersum, D. Klevering  J.K. Rauwerda D. Semler H.E. Slaghekke

Twickelbulletin pagina 4 20-2 1985

dhr. D. Klevering dhr. J.K. Rauwerda dhr. G.J.H. Seppenwoolde dhr. J. Voorthuis bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid We zijn nu weer regelmentair met een oneven aantal bestuursleden. Alhoewel op de jaarvergadering al het nodige is gezegd over het vertrek van de heren Biekkenhorst en Semler lijkt het mij toch goed ook hier de heren nogmaals dank te zeggen voor al datgene wat zij, ieder op zijn eigen wijze, aan de vereniging hebben bijgedragen. De heer Semler heeft vanaf het pride begin van de vereniging, en reeds daarvoor zich met overgave ingezet voor het natuurbehoud opTwickel. In het bestuur heeft hij nimmer aflatend de vinger op de zere piek gelegd als hij meende dat de natuur in de verdrukking kwam. Relaterend aan zijn staat van dienst zijn de meesten van ons nieuw- komers. Gelet op zijn grote verdiensten voor onze vereniging prijst het bestuur zich gelukkig dat de algemene ledenvergadering er unaniem mee in kon stemmen om de heer D. Semler tot erelid van onze vereniging te benoemen. Wij hopen hem als erelid nog vaak in onze bestuursvergaderingen te kunnen begroeten, en kennis te nemen van zijn onversneden visie op het natuurbehoud van Twickel. Ook wil ik de scheidende voorzitter de heer G.J.H. Seppenwoolde hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen drie jaar voor onze vereniging. Als kenner van de Twentse bestuurderen en hun functioneren heeft hij ”onze” boodschap altijd helder en duidelijk weten over te brengen, wat hem niet altijd in dank is afgenomen. Gelukkig blijft de heer Seppenwoolde ondanks zijn drukke werk- zaamheden, wel als bestuurslid actief in onze vereniging. Tenslotte een woord van dank aan het scheidende bestuurslid de heer H. Biekkenhorst voor zijn bijdrage aan de vereniging in de af ­ gelopen drie jaar. Zijn praktische visie vanuit de doorgaans wel ingelichte landbouw- kundigen hebben verhelderend gewerkt op het bestuur. Nu u dit exemplaar van het Twickelbulletin onder ogen hebt, heeft het afscheid van de rentmeester de heer ir. C. Brunt reeds plaatsge- vonden op 23 mei j.l. In het volgende bulletin zal een vraaggesprek naar aanleiding van

Twickelbulletin pagina 5 3 1990

Van de Redactie Wie beter dan een redacteur van een periodiek verschijnend blad kan we- ten hoe snel een jaar gaat. Pas heeft hij afscheid genomen van de Paasge- dachte of het Kerstgebeuren dient zich weer aan. Of het voor u liggend bulletin een Kerstnummer is geworden? Oordeelt u zelf. Wei weet de redactie, dat er plannen zijn om het blad van de Vrienden van Twickel een andere basis te geven. Maar dat is een zaak, die het bestuur u zal uitleggen. Als het doorgaat tenminste. Wij willen met u nog eens even terugkijken op wat ons zo bezig hield de laatste maanden. En dan mogen we beginnen met een wel zeer opmerkelijk en heuglijk feit. De negentigste verjaardag van onze oude vriend en erelid van de Vrien ­ den, Dick Semler. Zelf zal hij zeggen: Ik ben allang weer op weg naar mijn eenennegentigste. ’t Is maar een jaartal. Hij heeft wel gelijk. Negentig worden is niet meer zo ongewoon. Er zijn ou- der in ons land. Het bijzondere zit hem in het feit, dat hij nog steeds op de bres staat voor wat hem dierbaar is. Nog steeds zie je hem op bijeen- komsten van Natuurmensen. En je hoort hem daar het woord voeren. En je weet, hier praat een gedrevene, een mens, die weet waar hij het over heeft. Immers, hij heeft Twickel zien veranderen, hij heeft de aantasting van het landgoed beleefd. En vooral, hij heeft zich er niet bij neer gelegd. Hij heeft gevochten, zoals hij nu nog vecht. Aan zulke mensen heeft de wereld iets te danken. Hebt u al op de bank gezeten? De bank op de es? Het zal velen van u ver- gaan zijn zoals uw schrijver. Heeft hier die school nu gestaan? Leuk is het als je daar even zit, dat er .mensen langs komen, die dat nog weten, omdat ze er leerling zijn geweest. En goede herinneringen bewaren aan een tijd- genoot van Dick Semler, de heer Jalink. Hij was het laatste hoofd van de school, waarvan nu de bank nog rest. Een andere zaak die het bestuur met zorg heeft gevolgd is die van de golfbaan. Misschien wel een gezonde sport, zo in de buitenlucht en de grote afstanden, die de spelers moeten afleg- gen. Maar ook juist daarom een ruimtevretende sport. En ruimte op Twickel kost natuur, brengt drukte en verkeer op plaatsen, waar we dat toch niet willen. De raad van Ambt-Delden heeft nee gezegd tegen het initiatief. De laatste ont- wikkeling is, dat Twickel protesteert tegen deze b e s I i s s i n g .

Twickelbulletin pagina 4 2 1989

– Samenstelling bestuur 1989/90 Voorzitter: D. van Ittersum Villapark 6, 7491 BV Dld., 05407-63783 Secretaris: E. Hoekstra Plevierstraat 5, 7491 CS Did., 05407-61794 Penningmeester: A.E. Jonckheer Averinkstraat 6, 7491 ZC Did., 05407-62279 A.J.J. Brunnekreef (OLM) Dekkersweg 7, 7555 PN Hgl., 05407-61704 J. Eeltink (ABTB) Rijssenseweg 6, 7495 RP A.D., 05470-61745 J. Haverkate Tapuitstraat 15, 7557 BR Hgl., 074-428424 D. Klevering Koerdamsweg 2, 7495 RR A.D., 05470-72733 H. Langkamp Gr. H. v. Dalestraat 20, 7478 XH D’heim, 05475-1881 G. Seppenwoolde SchipbeekstraatIO, 7555 KR Hgl., 074-423827 Erelid: D. Semler, Berendinastraat 15, 7555 GA Hgl., 074-913748 Bijwonend: A. v/d Wal-Gerrits Weddehoenlaan 5, 7471 ME Goor, 05470-74428 Redactie: C. v.d. Struik Jac. Marisstraat 169, 7556 KE Hgl., 074-917698 Twickel Bulletin: M. Hermanussen Weegbree 34, 7491 LJ Did., 05407-64142

Twickelbulletin pagina 13 1 1976

binnen Twickel geen plaats meer is en dat zij kan blij- ven voortbestaan zolang de overdekte manege in de omge- ving van de zijtak van het Twentekanaal nog niet gereed is. Het centrale bosgebied zal geheel worden gereser- veerd voor de z.g. stille dagrecreatie, d.w.z. voor wan- delaars en fietsers. PORTRET VAN DE NiEUWE VOORZITTER Op de komenae jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Twickel zullen de leden een nieuwe voorzitter moeten kiezen. Het bestuur meent een zeer goede kandidaat te hebben gevonden in de persoon van dr. W. Clay te Delden. De heer Clay woonde vanaf September vorig jaar regelmatig bestuursvergade- ringen bij, zodat hij inmiddels goed ingevoerd is in de problemen waarmee de vereniging te maken heeft. De be- stuursleden hebben hem in de afgelopen maanden leren kennen als een bekwaam en prudent bestuurder met een brede visie op de taak van de natuurbescherming in onze samenleving. Om ook de leden van de vereniging met hem kennis te laten maken, volgt hier zijn portretl V y Wim Clay werd in 1931 in Vogelenzang (gemeente Bloemendaal) geboren. Hij.deed in 1958 staatsexamen HBS waarna hij aan de rijksuniversiteit te Leiden medicijnen ging studeren. Hij was een geengageerd student die zich niet alleen snel de problemen van zijn vak eigen maakte, maar zich ook ver- diepte in algemene zaken. Zo hield hij zich bezig met pro ­ blemen als de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor jongeren uit minder draagkrachtige milieus, studiebeurzen en studieloon. Over die toentertijd actuele vraagstukken schreef hij ondermeer in de Nieuwe Rotterdamsche Courant uitvoerige artikelen. Verder had hij als vertegenwoordiger van de niet-georganiseerde studenten zit;ting in de univer- siteitsraad, waarin hoogleraren en studenten met elkaar van gedachten wisselden over beleidszaken. Toen hij zijn art- senstudie in 1965 had voltooid, zocht hij een werkkring