background-tb2

Twickelblad zomer 2017

Passen en afpoetsen van de gerestaureerde lampen. Het geconserveerde interieur in de eindfase. Enkele maanden na zijn zuster overleed ook Willem van Heeckeren van Kell. Na het overlijden van zijn vrouw in 1866 ging het rijtuig, nu aangeduid als statieberline, over op hun dochter Sophia. Ook Sophia gebruikte de berline om naar de kerk te

Paginanummer: 17
 • Rentmeesters
 • Bestuur
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

André Luttikhedde had even eerder deskundige uitleg gegeven over wat wel of niet uit de grond getrokken mag worden. In vergelijking met vorige natuurwerkochtenden is de opkomst dit jaar iets minder. “Het valt op dat het overwegend dezelfde vrienden zijn die meedoen”, zegt Veronie Meier. “Wel is de saamhorigheid altijd optimaal. Het gunstige weer en

Paginanummer: 17
 • Bestuur
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

van DE Voorzitter auteur Eduard van Emmerik Dit keer moet ik helaas beginnen met het droeve bericht dat Gerdi Leussink op 31 oktober jl., na een ziekbed, op 70-jarige leeftijd is overleden. Gerdi heeft ca. twaalf jaar een zeer actieve rol gespeeld binnen de Vrienden van Twickel. Ik wil mijn dankbaarheid betuigen voor alles wat

Paginanummer: 16
 • Bestuur
 • Protesten
 • Natuurterreinen
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

van de Voorzitter auteur Eduard van Emmerik Na drie jaar penningmeester te zijn geweest mag ik nu als tiende voorzitter van onze mooie vereniging in het Twickelblad het woord tot u richten. Ik beschouw dit als een hele eer, maar het is ook een uitdaging. Mijn voorganger Gillis de Bruijn heeft dit met verve gedaan,

Paginanummer: 18
 • Afval in de natuur
 • Bestuur
 • Rondweg om Delden
 • Opinies
 • Twickelblad
 • Vereniging Vrienden van Twickel
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

Nieuwe bestuurders delen liefde voor de natuur Gert Jan Beuzel en Ulberthe Wielinga zijn nieuwe bestuurders van de Vrienden van Twickel. Penningmeester Gert Jan heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven. Ulberthe, de nieuwe secretaris, runt met een compagnon het buro Winners in Delden. Een kennismaking met deze ‘ervaren nieuwkomers’ uit Delden. auteur Helmig Kleerebezem

Paginanummer: 16
 • Bestuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelbulletin_1982_14_2

Twickelbulletin 14 1982

Kort verslag algemene leden vergadering Op22april j I. hield onze vereniging haar jaarlijkseledenvergadering dja door 25 leden werd bezocht. Verscliillende echter hadden telefonisch o| mondeling bericht van verhinderingdoor gegeven zodat er toch meer leden blijk van belangstelling gaven met het wel en wee van de ’Vrienden van Twickel’. ? , Nadat de notulen van de

Paginanummer: 6
 • Bestuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelbulletin_1985_20-2

Twickelbulletin 20-2 1985

dhr. D. Klevering dhr. J.K. Rauwerda dhr. G.J.H. Seppenwoolde dhr. J. Voorthuis bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid We zijn nu weer regelmentair met een oneven aantal bestuursleden. Alhoewel op de jaarvergadering al het nodige is gezegd over het vertrek van de heren Biekkenhorst en Semler lijkt het mij toch goed ook hier de heren nogmaals dank

Paginanummer: 4
 • Bestuur
Twickelbulletin_1990_3

Twickelbulletin 3 1990

Van de Redactie Wie beter dan een redacteur van een periodiek verschijnend blad kan we- ten hoe snel een jaar gaat. Pas heeft hij afscheid genomen van de Paasge- dachte of het Kerstgebeuren dient zich weer aan. Of het voor u liggend bulletin een Kerstnummer is geworden? Oordeelt u zelf. Wei weet de redactie, dat

Paginanummer: 5
 • Bestuur
Twickelbulletin_1989_2

Twickelbulletin 2 1989

– Samenstelling bestuur 1989/90 Voorzitter: D. van Ittersum Villapark 6, 7491 BV Dld., 05407-63783 Secretaris: E. Hoekstra Plevierstraat 5, 7491 CS Did., 05407-61794 Penningmeester: A.E. Jonckheer Averinkstraat 6, 7491 ZC Did., 05407-62279 A.J.J. Brunnekreef (OLM) Dekkersweg 7, 7555 PN Hgl., 05407-61704 J. Eeltink (ABTB) Rijssenseweg 6, 7495 RP A.D., 05470-61745 J. Haverkate Tapuitstraat 15, 7557

Paginanummer: 4
 • Bestuur
Twickelbulletin_1976_1

Twickelbulletin 1 1976

binnen Twickel geen plaats meer is en dat zij kan blij- ven voortbestaan zolang de overdekte manege in de omge- ving van de zijtak van het Twentekanaal nog niet gereed is. Het centrale bosgebied zal geheel worden gereser- veerd voor de z.g. stille dagrecreatie, d.w.z. voor wan- delaars en fietsers. PORTRET VAN DE NiEUWE VOORZITTER

Paginanummer: 13
 • Bestuur