twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

Van Delden naar New Delhi Het Twickelblad krijgt een abonnee in het Verre Oosten. Secretaresse Yolanthe Eibergen van de Stichting Twickel verhuist naar New Delhi, waar haar man drie jaar gaat werken voor Thales. Aanlokkelijk, maar het nadeel is wel dat ze afscheid neemt van een mooie baan. “Dat wekte wel verbazing”, zegt Yolanthe. “Want

Paginanummer: 4
 • Educatie
 • Personeelsleden
 • Rentmeesterij
background

Twickelblad najaar 2016

De oude rentmeesterij aan de Hengelosestraat. De veelzijdige historie van de voormalige rentmeesterij Een groot bord kondigt de verbouwing tot museum aan: dat betekent een nieuwe wending in de lange geschiedenis van de voormalige rentmeesterij van Twickel. Het is niet de eerste bouwkundige aanpassing aan het pand. Een overzicht van de diverse bestemmingen en bouwactiviteiten in

Paginanummer: 14
 • Huizen
 • Rentmeesterij
Twickelblad_4_93

Twickelblad 4 (winter)1993

Medewerkers rentmeesterij kijken nu uit op kasteel Twickel Nieuw rentmeesterskantoor in voormalige kasteelboerderij in gebruik genomen Vanaf 15 november is het kantoor van de Stichting Twickel gevestigd in de voormalige kasteelboerderij aan de Twickelerlaan. De verhuizing van het kantoor vormt het sluitstuk van het plan om de werkplaatsen en kantoren van de stichting zoveel mogelijk

Paginanummer: 6
 • Kasteelboerderij
 • Rentmeesterij
Twickelblad_4_93

Twickelblad 4 (winter)1993

De Twickelmedewerkers die hurt intrekhebben genomen in het nieuwe rentmeesterskantoor. Achterste rij v.l.n.r. Lennert Vrij, Johan Holterman, Hans Giervelden Gert- Jan Roelofs. Middelste rij v.l.n.r. Emmy Pots, Gerrit Andeweg, Fredien Morsink en Albert Schimmelpenninck. In de kruiwagen: Siny van Rijn. Foto: John Mulder. Twickelmedewerkers dik temeden over nieuw rentmeesterskantoor: ,,Een prachtig gebouw om in te

Paginanummer: 7
 • Rentmeesterij
Twickelblad_2_93

Twickelblad 2 (zomer) 1993

menten als ’Mensen gaan voor bomen’ te veel ge- wicht in de discussie. Er werd gesuggereerd dat wij ongelukken op de weg juist in de hand werkten door de aanleg van het fietspad tegen te houden. Dat is na- tuurlijk absurd. De Bornsestraat ligt er nog onveran- derd en we zijn feitelijk terug bij af.

Paginanummer: 13
 • Waterlopen
 • Golfbanen
 • Rentmeesterij
Twickelblad_4_91

Twickelblad 4 (winter) 1991

Aangepast ontwerp ontziet karakter Twickelerlaan Rentmeesterskantoor in nieuw plan ondergebracht in kasteelboerderij De oorspronkelijke plannen voor onderbrenging van het rentmeesterskantoor in een nieuw te bouwen pand op de plaats van de paardenstallen bij kastee) Twickel hebben veel tegenstand opgeroepen. Het karakter van de historische bebouwing aan de Twickelerlaan zou ernstig worden aangetast, zo vonden critici.

Paginanummer: 20
 • Kasteelboerderij
 • Rentmeesterij
Twickelblad_1-2_91

Twickelblad 1 en 2 (voorjaar en zomer) 1991

Mededelingen Stichting Twickel Restauratie Via het anti-verzuringsbeleid komt voor kasteel Twickel een subsidie van / 300.000, = beschikbaar. Dit kan ge- bruikt worden voor restauratie van gevels en daken. Het eerder voorgenomen werk aan de daken van zuidvleugel en hoofdgebouw kunnen met dit geld waarschijnlijk worden aangepakt. Het minimaal te besteden bedrag is / 500.000,

Paginanummer: 23
 • Golfbanen
 • Nieuws
 • Rentmeesterij