Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

RONDOM TWICKEL ACTU EE L Wegwijzer met historie Bij de officiele opening van de voetgangersbrug over de Rondweg is door commissaris van de Koning Ank Bijleveld een speciaal wegwijsbord onthuld. Op het bord zijn de afstanden tot Berlijn, Sint Petersburg, en Londen in kilometers aangegeven. Het zijn plaatsen die in het verleden zijn bezocht door

Paginanummer: 4
 • Rondweg om Delden
 • Gelderse Waard
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

3 JAARGANG 2 2 ZOMER 2OI3 Twickel Plan rondweg heeft last van Kent u de processie van Echternach? Bij deze processie zet men drie stappen vooruit en vervolgens twee stappen achteruit. Daaraan doet de besluitvorming over het plan van de rondweg mij denken. In het vorige nummer van het Twickelblad kon ik hoopvol melden dat

Paginanummer: 3
 • Rondweg om Delden
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

Rondweg nodigt uit tot een bezoek Jan Bron, wethouder van de gemeente Hengelo en bestuurder Regio Twente voor mobiliteit, ziet Twickel als een pareI in het Twentse landschap. Vanwege zijn portefeuilles heeft hij 00k 00g voor de kwaliteit van de provinciate rondweg. "Hopelijk blijven de aanpassingen beperkt.” Landgoed Twickel is een van de parels van

Paginanummer: 8
 • Rondweg om Delden
 • Opinies
Twickelblad_22_2013_winter

Twickelblad winter 2013

Croen licht voor over Rondweg Dankzij een mooie subsidietoezegging van de Provincie Overijssel en de me- dewerking van de gemeente kan de nieuwe voetgangersbrug over de Rondweg Delden begin 2014 geplaatst worden. Deze brug komt in bet verlengde van de Twickelerlaan en herstelt de verbinding van Twickel met bet Villapark en bet NS-station die door

Paginanummer: 7
 • Rondweg om Delden
 • Overpark
Twickelblad_22_2013_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2013

Uitvoering Pact van Twickel weer een stop Op i$januari heeft het provincial bestuur een nader besluit genomen over bet uitvoeringsplan van het Pact van Twickel. Het gaat in totaal om een provinciaal budget van 3,75 miljoen euro. Als de andere partijen van het Pact 00k meedoen komt er tot 2015 bijna 5 miljoen euro beschikbaar.

Paginanummer: 3
 • Rondweg om Delden
Twickelblad_21_2012_winter

Twickelblad winter 2012

Roy ale Rondweg Del den jubileert Op 7 december 1972, dus veertigjaar geleden, werden de bewoners van Delden eindelijk verlost van het door- gaande verkeer door de stad. De aanleg van de Rondweg vergde een investering van ruim dertien miljoen gulden en kostte het landgoed Twickel twintig ha grond. Negen woningen en maar liefst tweeduizend

Paginanummer: 4
 • Rondweg om Delden
 • Historie
Twickelblad_21_2012_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2012

Deldense bevolking versoberd plan Ron De bewoners van Stadshagen pleiten voor gelaidswerende maatregelen. Het plan om de Rondweg bij Delden beter in te passen in de omgeving, kan rekenen op steun vanuit de bevolking. Dat bleek tijdens een informatie- bijeenkomst op 19 januari. Veel Deldenaren staan positief tegenover de maatregelen die de barrierevorming van de

Paginanummer: 11
 • Rondweg om Delden
Twickelblad_20_2011_winter

Twickelblad winter 2011

Vereenvoudigd plan rondweg Delden biedt i/eel voordelen Op de bovenste afbeelding is te zien hoe de Rondweg nu de Deldeneresch doorsnijdt en een barri&re vormt tussen het landgoed en centrum van Delden. Deze barri&revorming wordt volgens het aange- paste plan (middelste afbeelding) verminderd. Op de onderste afbeelding is aan de hand van de rode lijnen

Paginanummer: 6
 • Rondweg om Delden
Twickelblad_20_2011_winter

Twickelblad winter 2011

3 JAARGANG 20 WINTER 2011 Twickel Pact van Twickel echt Toen het Pact van Twickel in 2009 werd ondertekend stelde gedeputeerde Rietkerk namens de Provincie Overijssel daarbij als voorwaarde dat er tevens een uitvoeringsplan zou moeten komen. Het Pact moest geen “papieren tijger” worden. Om te laten zien dat het hem menens was stelde hij

Paginanummer: 3
 • Rondweg om Delden
 • Pact van Twickel
Twickelblad_3_2004

Twickelblad 3 (najaar) 2004

Plan voor betere inpassing Rondweg Delden goed ontuangen Rondetafelconferentie gevolgd door presentatie aan omwonenden In het vorige nummer van het Twickelblad was een folder bijgevoegd over het plan om de Rondweg Delden beter in te passen in het landschap en daarmee de historische relatie tussen Delden en de kasteelomgeving zoveel mogelijk te herstellen. Tijdens de

Paginanummer: 14
 • Rondweg om Delden