background-tb2

Twickelblad zomer 2017

rondom Twickel actueel Roline zu Castell (links) en burgemeester Ellen Nauta. Christian zu Castell-brug De nieuwe brug over de rondweg is vernoemd naar de in 2010 overleden kasteelheer Christian zu Castell. Het naambord werd bij de ingebruikname van de brug onthuld door weduwe Roline zu Castell en burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente. Met

Paginanummer: 4
 • Bruggen
 • Archeologie
 • Rondweg om Delden
 • Windmolens
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Schaapskooi verplaatst Een oude schaapskooi is verplaatst van erve Klein Hobbelink op de Deldeneresch naar erve Obdam in Beckum. Zoveel mogelijk onderdelen zijn meeverhuisd, zoals oude gebinten, muurplaten en een deel van de gevelbekleding. Ook zijn stenen gebikt en hergebruikt. Het riet wordt opnieuw aangebracht. De nieuwe bewoners van erve Obdam kunnen de schaapskooi als

Paginanummer: 5
 • Boerderijen
 • Rondweg om Delden
 • Hof te Dieren
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Aanleg Marktstraatbrug De aanleg van de Marktstraatbrug is begonnen, maar de brug is iets later klaar dan gepland. Omdat enkele waterleidingen van Vitens niet worden verplaatst maar blijven liggen, worden er voor de constructie geen heipalen maar schroefpalen gebruikt. Levering en plaatsing hiervan nemen meer tijd in beslag. Na het leggen van het fundament wordt

Paginanummer: 4
 • Bruggen
 • Hof te Borculo
 • Rondweg om Delden
 • Bijzondere bomen
twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

eel bomen in het overpark verkeren in slechte staat. Petzold heeft destijds de bestaande eikenlaan grotendeels laten vellen, omdat hij deze beplanting niet vond passen bij een landschapspark. De jonge eiken die er nu staan, geplant door de laatste barones, groeien niet goed door de slechte grond. We komen aan bij de brug in de

Paginanummer: 7
 • Rondweg om Delden
rsz_screen_shot_2016-04-07_at_171443

Twickelblad winter 2015

“Het leven binnen de Twickel – gemeenschap was nog heel kleinschalig. De barones kwam bijna elke dag op haar fiets, en later lopend naar de rentmeesterij voor overleg met de rentmeester. Na afloop zorgde mijn man ervoor dat ze veilig de toen drukke Hengelo- sestraat overstak. Zij ging ook wel eens met mijn man mee

Paginanummer: 9
 • Rondweg om Delden
 • Pact van Twickel
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

George Unico Willem (George). Over de omstandigheden rond de geboorte van Maria Cornelia weten we dankzij brieven van rentmeester Wilterdink iets meer. De geboorte was volkomen geheim gehouden. Maar het ging goed. Na de bevalling was mevrouw ‘bijzonder wel, en zoo als Mijnheer zeide was er geen “rukje in den wind geweest”, zelfs geen hoofdpijn.

Paginanummer: 19
 • Rondweg om Delden
 • Natuur
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

van de Voorzitter auteur Eduard van Emmerik Na drie jaar penningmeester te zijn geweest mag ik nu als tiende voorzitter van onze mooie vereniging in het Twickelblad het woord tot u richten. Ik beschouw dit als een hele eer, maar het is ook een uitdaging. Mijn voorganger Gillis de Bruijn heeft dit met verve gedaan,

Paginanummer: 18
 • Afval in de natuur
 • Bestuur
 • Rondweg om Delden
 • Opinies
 • Twickelblad
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Plannen Stadsrand Delden weer stap verder Als uitvloeisel van het Pact van Twickel zijn plannen gemaakt om de relatie tussen Twickel en Stad Delden te herstellen. Door de aanleg van de rondweg ruim veertig jaar geleden is het landschap aangetast en zijn verbindingen verbroken. Met de aanleg in 2014 van de nieuwe wandelbrug in de

Paginanummer: 9
 • Rondweg om Delden
 • Pact van Twickel
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

Voetgangersbrug klaar voor gebruik Dezijdelen stonden al enige tijd klaar; maarslnds donderdagavond 6 mei is de voetgangersbrug over de Rondweg compleet. AUTEUR Rob 6loemendal m.m.v. Helmig Kleerebezem Onder het toeziend oog van belangstellenden is in de stromende regen het mid- denstuk op zijn plek getakeld. actueel De rondweg was voor alle verkeer afgesloten waardoor het

Paginanummer: 19
 • Rondweg om Delden
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Verbouwing Erve Brinkate Vanaf begin 2013 is er gewerkt aan de verbouwing van het voorhuis van Erve Brinkate, het erfwaar Museum- boerderij Wendezoele is gevestigd. Het voorhuis behoorde in de afgelo- pen negentien jaar niet tot het museum, maar vanaf april 2014 wordt 00k dit authentieke deel van de boerderij opengesteld voor het publiek. In

Paginanummer: 6
 • Rondweg om Delden
 • Tweede Wereldoorlog
 • Nieuws