twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

“De luiken staan aan beide kanten open” Twee organisaties, één doel. Het was niet meer dan logisch dat Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel in 1991 een gezamenlijk blad gingen uitgeven. In een interview in het eerste nummer gaven de voorzitters Dirk van Ittersum (VVT) en Geert Boreel (Stichting Twickel) aan dat het

Paginanummer: 10
 • Bestuur Stichting Twickel
 • Opinies
 • Twickelblad
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

van de Voorzitter auteur Eduard van Emmerik Na drie jaar penningmeester te zijn geweest mag ik nu als tiende voorzitter van onze mooie vereniging in het Twickelblad het woord tot u richten. Ik beschouw dit als een hele eer, maar het is ook een uitdaging. Mijn voorganger Gillis de Bruijn heeft dit met verve gedaan,

Paginanummer: 18
 • Afval in de natuur
 • Bestuur
 • Rondweg om Delden
 • Opinies
 • Twickelblad
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelbulletin_1977_3

Twickelbulletin 3 1977

ZAL STAD DELDEN DOODGROEIEN? Wie rivet groeit 3 goat dood 3 moeten B en W van Stad Delden gedacht hebben 3 toen zig 3 vooruitlopend crp de herziening van het stre Twente, besloten een handvol doelstel- lingen voor een eigen gemeenteligk structuurplan op papier te zetten. Eet resultaat is er dan ook naar: de doelstel-

Paginanummer: 3
 • Opinies
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

dat graaf Christian ongeneeslijk ziek was. Gezien onze relatie werd mij gevraagd om hem en de familie in deze zware tijd te begeleiden en ook de uitvaart te leiden. In overleg met het moderamen is toen besloten dat ik dit zou doen, hetzij in mijn werkzame tijd, hetzij na mijn emeritaat. Het werden moeilijke en

Paginanummer: 9
 • Opinies
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

Rondweg nodigt uit tot een bezoek Jan Bron, wethouder van de gemeente Hengelo en bestuurder Regio Twente voor mobiliteit, ziet Twickel als een pareI in het Twentse landschap. Vanwege zijn portefeuilles heeft hij 00k 00g voor de kwaliteit van de provinciate rondweg. "Hopelijk blijven de aanpassingen beperkt.” Landgoed Twickel is een van de parels van

Paginanummer: 8
 • Rondweg om Delden
 • Opinies
Twickelblad_22_2013_winter

Twickelblad winter 2013

“Collectiviteit pachters is een grote kracht” Door schaalvergroting is de agrarische bedrijvigheid op landgoed Twickel de laatste decennia sterk veranderd. De pachters, hoofdzakelijk melkveehouders, worden in hun bedrijfsvoering geconfronteerd met de beperkingen van het landschap. De Stichting Twickel wil de agrarische bedrijvigheid en het kenmerkende, kleinschalige landschap behouden. Hoe kunnen beide doelen verenigd worden? Burgemeester

Paginanummer: 15
 • Landbouw
 • Opinies
Twickelblad_22_2013_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2013

ZICHJ OP TWICKEL Maak de Rentmeester niet tot Rekenmeester Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel plaatst vraagtekens bij de economisering van landgoederen. Economen kunnen volgens hem juist leren van landgoedbeheer. In 2012 hebben de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel onderzoek laten doen naar de economische betekenis van landgoederen. Ik begrijp dat, en ik word

Paginanummer: 8
 • Landgoederen buiten Twickel
 • Opinies
Twickelblad_21_2012_winter

Twickelblad winter 2012

Twickel en Twente Zou het een toeval zijn dat Twickel en Twente zo mooi aUitereren? Wei is het duidelijk dat er een sterke relatie tussen Twickel en Twente bestaat: het landgoed Twickel ligt centraal in Twente en is ook veruit het grootste. In de historie speelde Kasteel Twickel een belangrijke rol als zetel van de

Paginanummer: 3
 • Opinies
Twickelblad_21_2012_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2012

Een schone slaapster van wereldformaat Museumdirecteur Lisette Pelsers heeft op i maart het Rijksmuseum Twenthe in Enschede verruild voor het Kroller-Muller Museum in Otterio. Bij haar overstap moedigt ze Twickei aan om de omvangrijke kunstcollectie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Burgh ley opent met een ‘welkom’ tot ‘one of Europe’s most outstanding and

Paginanummer: 10
 • exposities met medewerking van Twickel
 • Inventaris
 • Schilderijen
 • Opinies
Twickelblad_21_2012_najaar

Twickelblad najaar 2012

Inspiratieboerderij duurzame oplossmgen Annemarie Kristen is een naaste ‘noaber’ van Twickel met hart voor het milieu. Op het melkveebedrijf van haar man aan de Veldweg wi! ze een Inspiratieboerderij op het gebied van duurzaamheid oprichten. Zij stelt dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een beter milieu zonder in te boeten op luxe en verworvenheden.”Het

Paginanummer: 22
 • Boerderijen
 • Opinies