pagina 9 najaar 2014

dat graaf Christian ongeneeslijk ziek was. Gezien onze relatie werd mij gevraagd om hem en de familie in deze zware tijd te begeleiden en ook de uitvaart te leiden. In overleg met het moderamen is toen besloten dat ik dit zou doen, hetzij in mijn werkzame tijd, hetzij na mijn emeritaat. Het werden moeilijke en […]

pagina 15 winter 2013

“Collectiviteit pachters is een grote kracht” Door schaalvergroting is de agrarische bedrijvigheid op landgoed Twickel de laatste decennia sterk veranderd. De pachters, hoofdzakelijk melkveehouders, worden in hun bedrijfsvoering geconfronteerd met de beperkingen van het landschap. De Stichting Twickel wil de agrarische bedrijvigheid en het kenmerkende, kleinschalige landschap behouden. Hoe kunnen beide doelen verenigd worden? Burgemeester […]

pagina 3 winter 2012

Twickel en Twente Zou het een toeval zijn dat Twickel en Twente zo mooi aUitereren? Wei is het duidelijk dat er een sterke relatie tussen Twickel en Twente bestaat: het landgoed Twickel ligt centraal in Twente en is ook veruit het grootste. In de historie speelde Kasteel Twickel een belangrijke rol als zetel van de […]

pagina 22 najaar 2012

Inspiratieboerderij duurzame oplossmgen Annemarie Kristen is een naaste ‘noaber’ van Twickel met hart voor het milieu. Op het melkveebedrijf van haar man aan de Veldweg wi! ze een Inspiratieboerderij op het gebied van duurzaamheid oprichten. Zij stelt dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een beter milieu zonder in te boeten op luxe en verworvenheden.”Het […]