Pagina 5 zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant. […]

pagina 4 zomer 2014

RONDOM TWICKEL ACTU EEL Nieuwe exploitanten Carelshaven 4 „ Alco van Berkel en zijn vrouw Evelyn gaan aan het roer 2 staan van Carelshaven. Zij zetten het bedrijf voort onder de 1 nieuwe naam "Landgoed Hotel &i Restaurant Carelshaven". 5 Carelshaven sloot eind 2013 na stopzetting van de activiteiten door het echtpaar Van der Sluis-Kluvers […]

pagina 6 voorjaar 2014

Verbouwing Erve Brinkate Vanaf begin 2013 is er gewerkt aan de verbouwing van het voorhuis van Erve Brinkate, het erfwaar Museum- boerderij Wendezoele is gevestigd. Het voorhuis behoorde in de afgelo- pen negentien jaar niet tot het museum, maar vanaf april 2014 wordt 00k dit authentieke deel van de boerderij opengesteld voor het publiek. In […]

pagina 5 najaar 2014

Fietstunnel fris en veilig Nog niet zo Lang geleden was het een donker gat, vol met afval en een niet al te frisse lucht, maar sinds een ingrijpende opknapbeurt nodigt de tunnel Graes onder de RW35 bij Borne weer uit om er doorheen te fietsen. De verlichting is verbeterd, de wanden zijn graffitivrij en de […]

pagina 23 winter 2003

Korte berichten Castell en Rudenhausen In het kader van 50 jaar Stichting Twickel bracht het voltallige personeel van Twickel een driedaags bezoek aan de dorpen Castell en Rudenhausen nabij Wurzburg in Zuid-Duitsland. Hier ligt de bakermat van Christian Graf zu Castell Rudenhausen, de huidige bewoner van kasteel Twickel. De familierelatie met de vroegere bewoners van […]