Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

berichten van de Buitenplaats auteur Rob Bloemendal   Schilderij naar Joods Historisch Museum Het schilderij ‘ Een straat in de Amsterdamse Jodenbuurt’ van Salomon Verveer uit 1851 is komende zomer te zien in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Daar wordt vanaf 2 juli een tentoonstelling georganiseerd over de drie negentiende eeuwse joodse broers Verveer,

Paginanummer: 23
 • exposities op Twickel
 • Auto's en fietsen
 • Schilderijen
 • Educatie
 • Huisarchief
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
 • Bouwplannen
 • Bewoners
 • Beheer
 • Familie Van Wassenaer
 • Familie Van Heeckeren
 • Bossen en bomen
 • Natuurterreinen
 • Nieuwe natuur
 • Gebouwen
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
 • Nieuws
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

rondom Twickel actueel Voorzitter Derk Rouwhorst en Tineke Lantink- Noltes. De Eschmolen heeft 500 Vrienden De Stichting Eschmolen Delden mag zich verheugen op groeiende steun. Tijdens één van de twee geslaagde vriendenbijeenkomsten in restaurant ’t Hoogspel werd mevrouw Tineke Lantink – Noltes als 500-ste vriend verwelkomd. De vrienden dragen gemiddeld 17 euro per jaar bij,

Paginanummer: 4
 • Fauna
 • Natuurterreinen
 • Windmolens
 • Natuur
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

RONDOM TWICKEL ACTU EEL Nieuwe exploitanten Carelshaven 4 „ Alco van Berkel en zijn vrouw Evelyn gaan aan het roer 2 staan van Carelshaven. Zij zetten het bedrijf voort onder de 1 nieuwe naam "Landgoed Hotel &i Restaurant Carelshaven". 5 Carelshaven sloot eind 2013 na stopzetting van de activiteiten door het echtpaar Van der Sluis-Kluvers

Paginanummer: 4
 • Horeca
 • Gelderse Waard
 • Hof te Dieren
 • Nieuws
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

Ecopassage Rijnlandroute te beperkt Twickel heeft via de Stich- ting Horst en Voorde bij de provincieZuid-Holland bezwaren geuittegen de voorgestelde wijze waarop de Rijnlandroute wordt aangelegd. De nieuwe snel- weg door het poldergebied tussen Leiden en Wassenaar doorsnijdt ook gronden van J, + ?i ■* + | Doorsnede van ten fiets-ecotunnel. landgoed Zuidwijk, eigendom van

Paginanummer: 5
 • Armenzorg
 • Wassenaar
 • Historie
 • Nieuws
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Verbouwing Erve Brinkate Vanaf begin 2013 is er gewerkt aan de verbouwing van het voorhuis van Erve Brinkate, het erfwaar Museum- boerderij Wendezoele is gevestigd. Het voorhuis behoorde in de afgelo- pen negentien jaar niet tot het museum, maar vanaf april 2014 wordt 00k dit authentieke deel van de boerderij opengesteld voor het publiek. In

Paginanummer: 6
 • Rondweg om Delden
 • Tweede Wereldoorlog
 • Nieuws
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

RONDOM TWICKEL ACTU EE L Wegwijzer met historie Bij de officiele opening van de voetgangersbrug over de Rondweg is door commissaris van de Koning Ank Bijleveld een speciaal wegwijsbord onthuld. Op het bord zijn de afstanden tot Berlijn, Sint Petersburg, en Londen in kilometers aangegeven. Het zijn plaatsen die in het verleden zijn bezocht door

Paginanummer: 4
 • Rondweg om Delden
 • Gelderse Waard
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

Fietstunnel fris en veilig Nog niet zo Lang geleden was het een donker gat, vol met afval en een niet al te frisse lucht, maar sinds een ingrijpende opknapbeurt nodigt de tunnel Graes onder de RW35 bij Borne weer uit om er doorheen te fietsen. De verlichting is verbeterd, de wanden zijn graffitivrij en de

Paginanummer: 5
 • Wegen
 • Kerk Delden
 • Nieuws
Twickelblad_1_2004

Twickelblad 1 (voorjaar) 2004

Korte berichten Zenderse Es Reconstructie weg Borne-Delden Op 12 februari heeft de gemeenteraad het structuurplan voor Borne vastgesteld. Tot het laatste moment hebben verschillende organisaties waaronder de Stichting Twickel hun invloed aangewend om het landbouwgebied tussen Borne en Zenderen open te houden. Dat heeft er toe geleid dat de hier geprojecteerde noordwestelijke rondweg niet over

Paginanummer: 22
 • Bedreigingen
 • Wegen
 • Rondweg om Delden
 • Hof te Dieren
 • Nieuws
Twickelblad_4_2003

Twickelblad 4 (winter) 2003

Korte berichten Castell en Rudenhausen In het kader van 50 jaar Stichting Twickel bracht het voltallige personeel van Twickel een driedaags bezoek aan de dorpen Castell en Rudenhausen nabij Wurzburg in Zuid-Duitsland. Hier ligt de bakermat van Christian Graf zu Castell Rudenhausen, de huidige bewoner van kasteel Twickel. De familierelatie met de vroegere bewoners van

Paginanummer: 23
 • Gelderse Waard
 • Aanverwante families
 • Nieuws