Pagina 16 voorjaar 2017

Door grond af te graven krijgt de natuur meer kans. Nieuwe natuur in het Wilde Westen van het landgoed De vernieuwde Hagmolenbeek nabij de Koermansweg. Nieuw aangelegde beek. In Deldenerbroek, het gebied tussen het westelijk deel van het landgoed en de Regge, is het afgelopen jaar nieuwe natuur gecreëerd. Het Demmersblok, eigendom van Twickel, vormt […]

Pagina 5 zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant. […]

Twickelbulletin pagina 7 4 1977

BLAUWGRASLAND:een experiment inTwickel? door J.H.A.Sprokkereef Binnen het bestuuv van de vereniging Vrienden van Twiokel leeft at geruime tigd die gedaohte ergens in Twickel een stukge z.g. blauwgrasland in te riohten, d.i. gras land dat niet wordt bemest. Niet als verkapte poging tot invoering^ van altematieve landbouwmethodes , maar gewoon om te bekig- ken welke flora […]

pagina 15 winter 2011

Na een klein uur stappen de leerlingen op de fiets richting de Rijssenseweg. Daar krij- gen ze hun gereedschap uitgereikt, maar niet nadat ze is verteld dat ze voorzichtig moeten zijn met de knipschaar en zagen. Een EHBO-trommel maakt voor alle zeker- heid deel uit van de uitrusting. Bij de graf- heuvel wordt voorgedaan hoe […]

pagina 3 winter 2010

Cevolgen nieuwe natuurbeleid voor Twickel Het kabinet-Rutte is van plan een flinke koerswijziging aan te brengen in het natuurbeleid. Staatssecretaris Bleker moetfors bezuinigen. Daartoe zet hij een rem op de aankoop van landbouwgronden die moeten worden omgevormd naar nieuwe natuur. De Ecologische Hoofdstructuur zou in afgeslankte vorm in 2018 afgerond moeten zijn. De Robuuste Verbindings- […]