background-tb2

Twickelblad zomer 2017

‘Nieuwe natuur’ opgeleverd Met het planten van een boom is het natuurproject in Deldenerbroek officieel opgeleverd. Aan weerszijden van de Hagmolenbeek ontstaat ongeveer 80 nieuwe natuur, onder meer door het verleggen van beken en sloten en de aanleg van houtwallen, poelen en beplanting. Het overwegend natte natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen het landgoed Twickel

Paginanummer: 5
 • Archeologie
 • Bijzondere bomen
 • Hof te Dieren
 • Lage
 • Nieuwe natuur
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Door grond af te graven krijgt de natuur meer kans. Nieuwe natuur in het Wilde Westen van het landgoed De vernieuwde Hagmolenbeek nabij de Koermansweg. Nieuw aangelegde beek. In Deldenerbroek, het gebied tussen het westelijk deel van het landgoed en de Regge, is het afgelopen jaar nieuwe natuur gecreëerd. Het Demmersblok, eigendom van Twickel, vormt

Paginanummer: 16
 • Nieuwe natuur
TW15003 Twickelblad September 2015_v3.pdf_1

Twickelblad najaar 2015

Een paradijsje aan de rand van het landgoed Twee jaar geleden is de Bentelerhaar deels bestemd tot nieuwe natuur. Voor intensieve landbouw is geen plek meer, wel voor kruidenrijke planten en bijzondere dieren als de heikikker. “Dit proces duurt tientallen jaren.” auteur Martin Steenbeeke natuur Op de kaart van Twickel geven verschillende kleuren de variëteit

Paginanummer: 10
 • Nieuwe natuur
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

Halve ton voor cultuur De actie ‘natuur laat cultuur bloeien’ heeft tot dusver zo’n 52.000 euro opgeleverd. Het geld is bijeengebracht door de adoptie van jonge bomen die worden geplant op een perceel landbouwgrond aan de Wolfkaterweg. De feestelijke aftrap was op 14 maart, toen in het bijzijn van donateurs de eerste bomen werden geplant.

Paginanummer: 5
 • Bouwplannen
 • Bewoners
 • Beheer
 • Familie Van Wassenaer
 • Familie Van Heeckeren
 • Bossen en bomen
 • Natuurterreinen
 • Nieuwe natuur
 • Gebouwen
 • Historie
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
 • Nieuws
twickelblad lente 2015

Twickelblad voorjaar 2015

Nieuwe natuur met oude grenzen Ruim 100.000 bomen liggen klaar om geplant te worden in het dal van de Wolfkaterbeek. Het is het slotstuk van de creatie van een groot natuurterrein. Met de uitvoering worden meerdere doelen gerealiseerd. AUTEUR Hans Gierveld De provincie Overijssel en het ministerie van LNV (nu EZ) spraken ruim twintig jaargeledendewensuitbij

Paginanummer: 10
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_1977

Twickelbulletin 4 1977

BLAUWGRASLAND:een experiment inTwickel? door J.H.A.Sprokkereef Binnen het bestuuv van de vereniging Vrienden van Twiokel leeft at geruime tigd die gedaohte ergens in Twickel een stukge z.g. blauwgrasland in te riohten, d.i. gras land dat niet wordt bemest. Niet als verkapte poging tot invoering^ van altematieve landbouwmethodes , maar gewoon om te bekig- ken welke flora

Paginanummer: 7
 • Flora
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

Nieuwe inrichting herstelt en verbetert bekenlcmdschap Dit jaar worden drie beken op Twickel /link onder handen genomen. Het g a at om de Azelerbeek, de Bentelerhaar en het dal van de Hagmolenbeek bij Beckum. Twickel komt hiermee tegemoet aan de wens om een robuuste ecologische hoofdstructuur (EHS) te realiseren en de beken te laten voldoen

Paginanummer: 12
 • Waterlopen
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_20_2011_winter

Twickelblad winter 2011

Na een klein uur stappen de leerlingen op de fiets richting de Rijssenseweg. Daar krij- gen ze hun gereedschap uitgereikt, maar niet nadat ze is verteld dat ze voorzichtig moeten zijn met de knipschaar en zagen. Een EHBO-trommel maakt voor alle zeker- heid deel uit van de uitrusting. Bij de graf- heuvel wordt voorgedaan hoe

Paginanummer: 15
 • Gelderse Waard
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_20_2011_najaar

Twickelblad najaar 2011

Twkket Het traject er naar toe was tang en geplaveid met onzekerheden. Vlnr. Henk, Annie, Arjan en Maar volgend jaar is het zover. Pachter Henk Brunnekreeft verhuist Cenvin Brunnekreeft voor de met zijn melkveebedrijf naar Eeserveen in Drenthe. De grond op TwickeI boerderij van erve Obdam. wordt deels natuur en de boerderij krijgt een woonbestemming.

Paginanummer: 17
 • Pachters
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_19_2010_winter

Twickelblad winter 2010

Cevolgen nieuwe natuurbeleid voor Twickel Het kabinet-Rutte is van plan een flinke koerswijziging aan te brengen in het natuurbeleid. Staatssecretaris Bleker moetfors bezuinigen. Daartoe zet hij een rem op de aankoop van landbouwgronden die moeten worden omgevormd naar nieuwe natuur. De Ecologische Hoofdstructuur zou in afgeslankte vorm in 2018 afgerond moeten zijn. De Robuuste Verbindings-

Paginanummer: 3
 • Nieuwe natuur