Pagina 15 winter 2017

zodanig van elkaar dat het bijna donker is in het broedgedeelte van de kast. Voor, tijdens en na het broedseizoen – grofweg van april tot juni – worden de nestkasten gecontroleerd op bezetting, eileg en het aantal geboren uilen. De jonge steenuilen worden zoveel mogelijk geringd. De ringgegevens worden genoteerd ten behoeve van het broed- […]

Pagina 17 voorjaar 2017

Om het gebied verder te vernatten, zijn diverse sloten gedempt en tegelijk, in het agrarische deel, nieuwe sloten gegraven of verbeterd om te voorkomen dat de boeren last krijgen van de nattere omstandigheden. Verder zijn er nieuwe houtwallen en enkele poelen aangelegd en meerdere solitaire bomen aangeplant. Met de afwisseling in hoogteligging en voedselrijkdom is […]

Pagina 23 zomer 2016

berichten van de Buitenplaats auteur Rob Bloemendal Klokkenexpert Melgert Spaander. Expertrondleiding voor klokkenliefhebbers Dit jaar zijn er voor het eerst expertrondleidingen in het kasteel. Met een specialist als gids wordt een specifiek onderwerp belicht. Denk dan aan deelcollecties als wapens, porselein, schilderkunst, stallen, textiel, boeken et cetera. Dit jaar starten we op vrijdagmiddag 26 augustus […]

Pagina 14 lente 2016

Helpende hand bij wonderlijk natuurverschijnsel In het vroege voorjaar, als de vorst uit de grond is, ontwaakt de natuur. Ook de am bieën gaan na hun winterslaap op weg naar de voortplantingsgebieden. Op het landgoed Twickel liggen die aan de Twickelerlaan en in het retentiegebied Woolde. Op die laatste locatie helpen vrijwilligers van de werkgroep […]

Twickelbulletin pagina 17 14 1982

Het beheer van de natuurterreinen met natte heide op ’’Twickel” door Hr. H. van Ziel  Het onderwerp van dit artikel zijn de heideterreinen van Twickel. Ondergetekende, student bosbouw en natuurbeheer in Wageningen, -heeft, samen met Michiel Terwindt, student biologie uit Nijmegen, vorig jaar een onderzoek gedaian naar ontwikkelingen in de heideter ­ reinen en naar […]