180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

(bron: Waterschap Vechtstromen). Berging ’t Woolde (sinds 2003) De waterberging bij ’t Woolde (Woolderbinnenbeek) is 40 hectare groot en heeft een capaciteit van 200.000 m3 met een gecombineerd gebruik voor water, natuur en recreatie. Een ander verschil is dat ’t Woolde een ‘gestuurde’ berging is. Via een geautomatiseerde stuw wordt het vol- en leeglopen van

Paginanummer: 19
 • Fauna
TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

zodanig van elkaar dat het bijna donker is in het broedgedeelte van de kast. Voor, tijdens en na het broedseizoen – grofweg van april tot juni – worden de nestkasten gecontroleerd op bezetting, eileg en het aantal geboren uilen. De jonge steenuilen worden zoveel mogelijk geringd. De ringgegevens worden genoteerd ten behoeve van het broed-

Paginanummer: 15
 • Fauna
TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

Het aantal steenuilen in de Hof van Twente zit in de lift. Die positieve ontwikkeling valt niet los te zien van inspanningen om de leefomstandigheden voor deze inheemse broedvogels te verbeteren. De Vrienden van Twickel lieten zich niet onbetuigd en doneerden € 500,- voor het plaatsen van extra uilenkasten op het landgoed.     auteur

Paginanummer: 14
 • Fauna
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Om het gebied verder te vernatten, zijn diverse sloten gedempt en tegelijk, in het agrarische deel, nieuwe sloten gegraven of verbeterd om te voorkomen dat de boeren last krijgen van de nattere omstandigheden. Verder zijn er nieuwe houtwallen en enkele poelen aangelegd en meerdere solitaire bomen aangeplant. Met de afwisseling in hoogteligging en voedselrijkdom is

Paginanummer: 17
 • Fauna
twickelblad-2016-4

Twickelblad winter 2016

wordt weggehaald dan wat er jaarlijks bijgroeit. “Mensen vragen weleens waarom we toch goede bomen voor andere bomen meer ruimte te geven. Die bomen worden ook wel toekomstbomen genoemd en met een blauwe stip gemarkeerd. In sommige delen van het bos zijn de blauwe stippen nauwelijks meer zichtbaar, maar zijn de toekomstbomen te herkennen aan

Paginanummer: 7
 • Fauna
voorkant

Twickelblad zomer 2016

berichten van de Buitenplaats auteur Rob Bloemendal Klokkenexpert Melgert Spaander. Expertrondleiding voor klokkenliefhebbers Dit jaar zijn er voor het eerst expertrondleidingen in het kasteel. Met een specialist als gids wordt een specifiek onderwerp belicht. Denk dan aan deelcollecties als wapens, porselein, schilderkunst, stallen, textiel, boeken et cetera. Dit jaar starten we op vrijdagmiddag 26 augustus

Paginanummer: 23
 • Bewoners
 • Fauna
 • Klokken
voorkant

Twickelblad zomer 2016

Zonder steun van familie en vrienden was het ons niet gelukt. Dit is een jaar geweest waar we veel hebben geleerd.” Na de overeenstemming over de verhuizing, werd als eerste een nieuwe stal voor de koeien gebouwd. “Zonder al te veel luxe als een melkrobot, want daar ga je met deze lage melkprijzen aan kapot.

Paginanummer: 17
 • Fauna
twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

Helpende hand bij wonderlijk natuurverschijnsel In het vroege voorjaar, als de vorst uit de grond is, ontwaakt de natuur. Ook de am bieën gaan na hun winterslaap op weg naar de voortplantingsgebieden. Op het landgoed Twickel liggen die aan de Twickelerlaan en in het retentiegebied Woolde. Op die laatste locatie helpen vrijwilligers van de werkgroep

Paginanummer: 14
 • Fauna
Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

rondom Twickel actueel Voorzitter Derk Rouwhorst en Tineke Lantink- Noltes. De Eschmolen heeft 500 Vrienden De Stichting Eschmolen Delden mag zich verheugen op groeiende steun. Tijdens één van de twee geslaagde vriendenbijeenkomsten in restaurant ’t Hoogspel werd mevrouw Tineke Lantink – Noltes als 500-ste vriend verwelkomd. De vrienden dragen gemiddeld 17 euro per jaar bij,

Paginanummer: 4
 • Fauna
 • Natuurterreinen
 • Windmolens
 • Natuur
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelbulletin_1982_14_2

Twickelbulletin 14 1982

Het beheer van de natuurterreinen met natte heide op ’’Twickel” door Hr. H. van Ziel  Het onderwerp van dit artikel zijn de heideterreinen van Twickel. Ondergetekende, student bosbouw en natuurbeheer in Wageningen, -heeft, samen met Michiel Terwindt, student biologie uit Nijmegen, vorig jaar een onderzoek gedaian naar ontwikkelingen in de heideter ­ reinen en naar

Paginanummer: 17
 • Fauna
 • Flora
 • Natuurterreinen