Twickelblad zomer 2015

Twickelblad zomer 2015

van de Voorzitter auteur Eduard van Emmerik Na drie jaar penningmeester te zijn geweest mag ik nu als tiende voorzitter van onze mooie vereniging in het Twickelblad het woord tot u richten. Ik beschouw dit als een hele eer, maar het is ook een uitdaging. Mijn voorganger Gillis de Bruijn heeft dit met verve gedaan,

Paginanummer: 18
 • Afval in de natuur
 • Bestuur
 • Rondweg om Delden
 • Opinies
 • Twickelblad
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

Hebt u veel puin? Bel de reinigingsdienst en ze komen het vlot bij u weghalen. Telefoonnummer: 05472-461. In het kader van een grote schoonmaakaktie krijgt de gemeente Ambt-Delden van de provincie Overijssel een vergoeding voor aller- iei aktiviteiten die ertoe moeten leiden dat de gemeente schoon blijft. Doe) van deze aktiviteiten zal zijn het direct

Paginanummer: 18
 • Afval in de natuur
 • Educatie
Twickelblad_1_99

Twickelblad 1 (voorjaar) 1999

31 januari Wandeltocht van de Stichting Milieuzorg om 10.00 uur vanaf cafe Het Benteler, Bentelosestraat 23 in Bentelo. De wandeltocht gaat over een traject van 6 km., waama u per huifkar wordt teruggebracht naar het begin- punt. 7 en 14februari Wandeltochten van de Stichting Milieuzorg vanaf de parkeerplaats bij hotel De Zwaan aan de Lange-

Paginanummer: 19
 • Afval in de natuur
Twickelblad_1_98

Twickelblad 1 (voorjaar) 1998

Regesten Fonds Wassenaar Toen duidelijk werd, dat alle Middeleeuwse akten van Nederland niet konden worden uitgegeven, gingen archi- varissen zich in het begin van deze eeuw richten op het maken van regesten. Het regest biedt een samenvatting van De moleti en de molenaar van Wassenaar. Detail uit een kaart op perka- ment van Jacob Coensz.

Paginanummer: 22
 • Afval in de natuur
 • Familie Van Wassenaer
 • Huisarchief
Twickelblad_2_97

Twickelblad 2 (zomer) 1997

Landelijke Natuurschoningsdag succes Op 15 maart werd op Twickel door de Wildbeheerseenheid Twickel deelgenomen aan de lande ­ lijke natuurschoningsdag. Met ongeveer 40 personen die over een vijftal ploegen met auto en aanhanger verdeeld werden, vertrok men ochtends om negen uur vanaf het verzamelpunt de Paardenschuur. De verschillende groe- pen onder leiding van de jachtopzieners

Paginanummer: 12
 • Afval in de natuur
Twickelblad_2_97

Twickelblad 2 (zomer) 1997

De akte van huwelijkse voorwaarden tussen Herman III van Twickelo en Grete van Bevervoorde. Onderaan de akte hangen de waszegels van de ouders van de bruid, Johan van Bevervoorde, zijn vrouw Grete (van Langen), van de drost van Twente, Herman II van Tw ickelo, en van de getuigen Otto van Weleveld, Hendrik van den Thorne,

Paginanummer: 4
 • Afval in de natuur
 • Toekomst Twickel
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_4_96

Twickelblad 4 (winter) 1996

rieven Reactie op het artikel ‘Overwegingen bij de natuurschoondagen’. De aanwezigheid en het actief deelnemen aan de natuur- schoonmaakdag op 16 maart jl. door twee (bestuurs)leden van de vereniging Vrienden van Twickel, beschreven door W. van den Bosch in het vorige nummer van het Twickelblad, is door de leden van de Wildbeheer Eenheid (W.B.E.) Twickel

Paginanummer: 9
 • Afval in de natuur
 • Jacht
Twickelblad_3_96

Twickelblad 3 (najaar) 1996

Vrijwilliger Douwe Kooistra werkte mee aan de inventarisatie. Foto: J.P. Has sink. Zou er toen al met longfiller gewerkt zijn? Wij dachten dat het dekblad uit Brazilie kwam, tenminste, daar leek het op. De attributen van de verfijnde roker: een zilveren sigarenhouder, eeti brander, een mes om sigarenkistjes open te breken en vervolgens weer dicht

Paginanummer: 6
 • Afval in de natuur
 • Jacht
Twickelblad_4_95

Twickelblad 4 (winter) 1995

kanaal en een verbrede uitloop van het beekwater. We komen nu aan het rustpunt bij de sluis in Delden. Dit is de tweede sluis in het kanaal. De eerste ligt bij Eefde, met een hoogste verval van zes meter. Delden heeft een hoog- teverschil van zes meter en bij Hengelo is de sprong zelfs negen

Paginanummer: 22
 • Afval in de natuur