180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

(bron: Waterschap Vechtstromen). Berging ’t Woolde (sinds 2003) De waterberging bij ’t Woolde (Woolderbinnenbeek) is 40 hectare groot en heeft een capaciteit van 200.000 m3 met een gecombineerd gebruik voor water, natuur en recreatie. Een ander verschil is dat ’t Woolde een ‘gestuurde’ berging is. Via een geautomatiseerde stuw wordt het vol- en leeglopen van

Paginanummer: 19
 • Fauna
TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

René Niessen – Delden “Ik lees het blad sinds 2006. Met name de diversiteit spreekt me aan. Het blad voldoet aan de opdracht: Twickel in ruime zin onder de aandacht brengen. Ik heb zelf een grote belangstelling voor historische verhalen maar lees ook gerust een verhaal over een landgoedproduct. Al met al denk ik dat

Paginanummer: 19
 • Insecten
TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

zodanig van elkaar dat het bijna donker is in het broedgedeelte van de kast. Voor, tijdens en na het broedseizoen – grofweg van april tot juni – worden de nestkasten gecontroleerd op bezetting, eileg en het aantal geboren uilen. De jonge steenuilen worden zoveel mogelijk geringd. De ringgegevens worden genoteerd ten behoeve van het broed-

Paginanummer: 15
 • Fauna
TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

Het aantal steenuilen in de Hof van Twente zit in de lift. Die positieve ontwikkeling valt niet los te zien van inspanningen om de leefomstandigheden voor deze inheemse broedvogels te verbeteren. De Vrienden van Twickel lieten zich niet onbetuigd en doneerden € 500,- voor het plaatsen van extra uilenkasten op het landgoed.     auteur

Paginanummer: 14
 • Fauna
voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

goedkoper. Toch zet Hondebrink dan een zoektocht op touw naar de originele modellen. Uiteindelijk vond hij een ambachtelijke glasblazerij in het voormalige Oost- Duitsland waar de cloches nu, met een appelhouten mal, speciaal voor Twickel geblazen worden. In de moestuin van Twickel leven sinds 2005 ook vele bijen. Imker Hennie Keizer laat hun onderkomens en

Paginanummer: 19
 • Activiteiten
 • Paddenstoelen
voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

Dit in tegenstelling tot hun broers die door het meenemen van de boekjes op studiereizen juist nieuwe vrienden hoopten te maken. Verschillende meisjes begonnen met hun album wanneer zij langere tijd buiten het ouderlijke huis verbleven. Voor de voltooiing van hun opvoeding gingen zij naar een hoog-adellijk of vorstelijk hof, naar verwanten of naar een

Paginanummer: 15
 • Insecten
background-tb2

Twickelblad zomer 2017

een berichtje in de Hortus Chat van de tulpenboom. Bijzonder, een berichtje van een boom. Glimlachend open ik het bericht. Als gevraagd wordt of ik de boom al zie, moet ik even goed kijken want er zit tijdens mijn wandeling nog weinig blad aan de boom. Als ik de tulpenboom heb gevonden typ ik dat

Paginanummer: 15
 • Flora
background-tb2

Twickelblad zomer 2017

‘Nieuwe natuur’ opgeleverd Met het planten van een boom is het natuurproject in Deldenerbroek officieel opgeleverd. Aan weerszijden van de Hagmolenbeek ontstaat ongeveer 80 nieuwe natuur, onder meer door het verleggen van beken en sloten en de aanleg van houtwallen, poelen en beplanting. Het overwegend natte natuurgebied vormt een belangrijke schakel tussen het landgoed Twickel

Paginanummer: 5
 • Archeologie
 • Bijzondere bomen
 • Hof te Dieren
 • Lage
 • Nieuwe natuur
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Om het gebied verder te vernatten, zijn diverse sloten gedempt en tegelijk, in het agrarische deel, nieuwe sloten gegraven of verbeterd om te voorkomen dat de boeren last krijgen van de nattere omstandigheden. Verder zijn er nieuwe houtwallen en enkele poelen aangelegd en meerdere solitaire bomen aangeplant. Met de afwisseling in hoogteligging en voedselrijkdom is

Paginanummer: 17
 • Fauna
backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Door grond af te graven krijgt de natuur meer kans. Nieuwe natuur in het Wilde Westen van het landgoed De vernieuwde Hagmolenbeek nabij de Koermansweg. Nieuw aangelegde beek. In Deldenerbroek, het gebied tussen het westelijk deel van het landgoed en de Regge, is het afgelopen jaar nieuwe natuur gecreëerd. Het Demmersblok, eigendom van Twickel, vormt

Paginanummer: 16
 • Nieuwe natuur