Twickelblad_3_92

Twickelblad 3 (najaar) 1992

tuur van het gebied grotendeels onaangetast geble- ven. Wie de historische kaarten en de meest recente uitgave van de topografische kaart naast elkaar legt, komt tot de verrassende ontdekking dat de structuur van het landschap met eeuwenoude boerenerven gro ­ tendeels behouden is gebleven. Het Woolde beslaat in het totaal een oppervlakte van 250 hectare,

Paginanummer: 35
  • Fauna
  • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_3_92

Twickelblad 3 (najaar) 1992

Rijke flora en fauna aan de rand van de stad Het gave hoevenlandschap van een oude buurtschap De uitbreiding van Hengelo in de richting van het Woolde lijkt planologisch een logische stap. In dit ge- bied dat is ingesloten door de provinciale weg Delden- Hengelo, de autosnelwegen A35 en A1 en de woonwij- ken en

Paginanummer: 6
  • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_4_98

Twickelblad (winter) 1998

Artesische bron uoedt waterpartij aan de Twickelerlaan De visvijvers de Lepel en de Vork Het heldere water in de visvijver. Foto: J. Mulder. Gedeelte uit de 18e eeuwse “Grauwe Kaart” met de visvijvers. Vrolijk zwemmen de eendjes in een van de vijvers bij het erve Wengel aan de Twickelerlaan. Onze “huisfotograaf ’ de heer John

Paginanummer: 17
  • Waterlopen
  • Landschapsbeheer en -behoud