Twickelblad_16_2007_zomer

Twickelblad zomer 2007

Beloning landschapsboeren Landschapselementen zoals houtwallen, solitaire bomen en stijlranden bepalen het karakter van het landgoed Twickel maar ook van vele andere landgoederen in Oost – Nederland. Vrijwel alle 50 agrarische bedrij- ven op het landgoed Twickel hebben hier in hun bedrijfsvoering direct mee te maken. In de praktijk bezorgt het kleinschalige landschap met veel beplantingselementen

Paginanummer: 3
 • Pachters
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_16_2007_najaar

Twickelblad najaar 2007

3 J A A R G A N G I 6 NAJAAR 2007 r Twickel Lcmdschapsbeheer wil meer bijdragen recreati Onlangs heeft de gemeente Hof van Twente onder het motto ‘laat je verleiden in Hof van Twente’ de nota Recreatie & Toerisme uitgebracht. In deze nota staan de kernpunten van het beleid met betrek- king

Paginanummer: 3
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_15_2006_zomer

Twickelblad zomer 2006

De vastentijd Wat er op tafel kwam werd in de Middeleeuwen sterk bepaald door de katholieke kerk. ledere week was er minstens 66n dag, en soms zelfs drie of vier (afhankelijk van de streek en de tijd), waarop het eten van vlees was verboden. De vrijdag was tot ver in de vorige eeuw voor alle

Paginanummer: 12
 • Fauna
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_1_2005

Twickelblad 1 (voorjaar) 2005

Landschapsbeheer in het Paardebroek De meidoomhaag om het Paardebroek is omgevormd tot vlechtheg. H et Paardebroek is ongeveer 45 ha groot en vormt een onderdeel van het landgoed Hof te Dieren. Dit terrein dankt zijn naam aan het feit dat hier vroeger veel paarden werden geweid. Het mozai van heggen, graslanden en enkele akkers in

Paginanummer: 10
 • Hof te Dieren
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_4_2000

Twickelblad 4 (winter) 2000

Aanbevelingen van de verening Overijssels Particulier Grondbezit Landgoederen in de Hof van Twente De samenvoeging van de gemeenten Stad en Ambt Delden, Diepenheim, Goor en Markelo in de nieuwe gemeente Hof van Twente heeft gevolgen voor alle in deze gemeenten gelegen landgoederen. De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit doet in deze bijdrage enkele aanbevelingen. D e

Paginanummer: 3
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_2_2000

Twickelblad 2 (zomer) 2000

Korte berichten Het huis aan de Dorfstrasse in Lage. Foto: A.H. Schimmelpenninck Uitgifte in erfpacht De Stichting Twickel heeft het voornemen het circa honderd jaar oude woonhuis aan de Dorfstrasse te Lage in erfpacht uit te geven. Het perceel omvat ca 600 m 2 en grenst aan de achterzijde aan de Dinkel. Het pand dat

Paginanummer: 20
 • Horeca
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Nieuws
Twickelblad_2_2000

Twickelblad 2 (zomer) 2000

Het WAT venster ecologische verbinding tussen Zuidwest en Noordoost Twente Groene kijk op gebied tussen Borne en Almelo Op dit moment wordt hard gewerkt aan het project Hart van Twente. Het gaat hierbij om het gebied tussen Delden, Borne, Almelo en Enter. Een van de moeilijkste opgaven bij deze studie is een goede inrichting van

Paginanummer: 3
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Natuur
Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickel als cultureel erfgoed Het landgoed Twickel is in verschillende fasen tussen vanaf 1347 ontstaan, maar vormt door de wijze van ontwikkeling een eenheid. Deze harmonie van cultuur en natuur is met name in de afgelopen eeuw op sommige delen van het landgoed verstoord. Het Oversticht doet in een nieuw rapport aanbevelingen voor herstel. H

Paginanummer: 4
 • Bedreigingen
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_1_99

Twickelblad 1 (voorjaar) 1999

Ansichtkaart van de Bomsestraat, circa 1909. Defotograafheefteenfoto De Bornsestraat gefotografeerd vanaf hetzelfde standpunt. Foto: J. genomen in de richting van Borne. Op de achtergrond is nog net de brug Meijerink, 1998. over de Twickelervaart te zien. Oud fotomateriaal in de computer Bij het bekijken van oude foto’s zien we vaak dat de kwaliteit erg is

Paginanummer: 9
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_3_95

Twickelblad 3 (najaar) 1995

Erve Olieslager bij de Noordmolen. Het landschap wordt gevormd door natuurlijke en door de mens gemaakte elementen. Foto: H. Gierveld. Het gebruik is bepalend voor de uorm De boerderijtuinen op de landgoederen van Twickel in Overijssel en Gelderland De landgoederen van de Stichting Twickel worden gesierd door de aanwezigheid van boerderijen met bijbehorende beplanting. Deze

Paginanummer: 7
 • Landschapsbeheer en -behoud