Twickelbulletin_1987_1

Twickelbulletin 1 1987

DRINK- POELEN WAAROM? Drinkpoelen, kleine drinkwater- plaatsen voor het vee. Waar zien we deze kleine land- schapselementen nog, hoe zijn ze ontstaan en waarom is het zo belangrijk datze in standgehou- den worden? Op deze en andere vragen wordt een antwoord gegeven in deze folder. Een stukje geschiedenis Boeren in Twente waren vroeger voor het

Paginanummer: 30
 • Fauna
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelbulletin_1984_19

Twickelbulletin 19 1984

Quo Vadis? Wat te doen? Waar gaan we heen? Alle bomen kappen? Enkele slechte exemplaren kappen? De laan integraal opnemen in een nieuw landschapsplan? Opnieuw inplanten 6f alles 20 laten als het nu is? Ik blijf u het antwoord schuldig, omdat tot op de dag van vandaag/ nog niets vaststaat omtrent de toekomst van ”onze”

Paginanummer: 6
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelbulletin_1983_15

Twickelbulletin 15 1983

Om het behoud van onze houtwallen doorG.M. Roding een houtwal in het Twentse landschap De houtwallen, die nu een waardevol en kenmerkend bestanddeel van het Twentse landschap vormen, hebben pas in de loop van de vorige eeuw hun grootste uitbreiding gekregen. Het was namelijk de verdeling van de markegronden en de daarop vol- gende exploitatie

Paginanummer: 12
 • Marken
 • Bossen en bomen
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

De schoenen aan de wilgen gehangen Karel ten Dam is sinds 2010 vrljwilliger blj Twickel. Samen met Henk Kok onderhoudt hij circa driehonderd knotwilgen op het landgoed. “We zeggen nooit nee tegen een karweitje auteur Karel ten Dam is Helmig Kleerebezem geboren in Almelo, waar vader Arnold op de hoek mijn twickel van de SluiskadeZuidzijde

Paginanummer: 13
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Vrijwilligers
Twickelblad_20_2011_najaar

Twickelblad najaar 2011

Twickel werkt met een bosbeheerplan dat vijfentwintig jaar geleden is opgesteld en dat in grote lijnen nog steeds het uitgangs- punt is. De bossen hebben verschillende functies gekregen. Sommige zijn hoofd- zakelijk voor de houtteelt, in andere overheersen de natuurwaarden en weer ergens anders is het esthetische karakter bepalend. (zie kader). Terwijl in het verle-

Paginanummer: 4
 • Beheer
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Pact van Twickel
Twickelblad_18_2009_zomer

Twickelblad zomer 2009

“Hutspot mag smaken naar boerenkool” Architect Harry Abels, directeur van IAA Architecten uit Enschede, vindt dat het Pact van Tu/ickel 00k na de ondertekening gebaat is bij een sterke regisserende hand van de provincie. En die sturing moet meer zijn een goedwillend advies. “Het is goed dat het Pact van Twickel ge- dragen wordt door

Paginanummer: 10
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Opinies
 • Pact van Twickel
Twickelblad_18_2009_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2009

Landschap volop in de Het laatste jaar staat de dreigende teloorgang van het Nederlandse landschap hoog op de politieke agenda. Veel mensen maken zich zorgen over de verrommeling van het landschap, vooral langs de snelwegen. Men begint zich te realiseren dat het weI aardig is om natuurgebieden uit te breiden maar dat de veel grotere

Paginanummer: 3
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_18_2009_najaar

Twickelblad najaar 2009

Een villapark a cm de rand van Twickel Een lommerrijke straatu/eg langs villa’s en weilanden. Een kwalitatief betere overgang tussen bet landgoed en de omliggende steden is een van de speerpunten van het Pact van Twickel. In bet verleden, en zeker in de laatste decennia, is door de uitvoering van bouwplannen 1reel landscbapsscboon verloren gegaan.

Paginanummer: 12
 • Familie Van Heeckeren
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_17_2008_winter

Twickelblad winter 2008

1 Ik probeer ogen te openeri Twee, soms drie keer per jaar maakt landschapsarchitecte Greet Bierema haar ‘Twickelronde’. Die ronde bestaat uit een tevoren uitgestippelde en aangekondigde tocht langs boerenerven in Twente, Hof te Dieren, Lage of Wassenaar. Samen met bosbaas GertJan Roelofs, adjunct-rentmeester Hans Gierveld of de beheerder van de Hof te Dieren, Wilke

Paginanummer: 6
 • Boerderijen
 • Landschapsbeheer en -behoud
Twickelblad_17_2008_winter

Twickelblad winter 2008

Prijsvraag Erve Heege Sanders if. ■ill delijk dat voortzetting van het agrarisch bedrijf op deze plek niet tot de mogelijkhe- den zou behoren: er is te weinig huiskavel en er is te veel naburige woonbebouwing. Cezien de nabijheid van Delden is een woonfunctie juist wel logisch. Door gebruik te maken van de ‘Rood-voor-Rood’ regeling kan

Paginanummer: 8
 • Boerderijen
 • Landschapsbeheer en -behoud