twickel-voorblad

Twickelblad voorjaar 2016

Ruim baan voor traverse Bij het landgoed Hof te Dieren wordt momenteel hard gewerkt aan het project Traverse Dieren. De provinciale weg wordt hier verlegd en komt evenwijdig aan de spoorlijn Arnhem-Zutphen te lopen. In januari is het tracé vrijgemaakt van begroeiing. Op de foto is te zien dat een ink aantal bomen gekapt is.

Paginanummer: 5
 • Archeologie
 • Wegen
 • Hof te Dieren
 • Wassenaar
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelbulletin_1985_20-3

Twickelbulletin 20-3 1985

wordt nadrukkelijk gesproken. Maar het moet wel kunnen. De schoorsteen moet wel blijven roken, zegt de Twentenaar dan. En omdat we pas ons uitstapje naar de Noetselerberg achter de rug hebben, praten we ook over de recreatie op Twicket. Als het aan de Vrienden lag, dan kwam er iets dergelijks op het landgoed. In de

Paginanummer: 24
 • exposities met medewerking van Twickel
 • Familie Van Heeckeren
 • Rijtuigen
 • Wassenaar
Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

Ecopassage Rijnlandroute te beperkt Twickel heeft via de Stich- ting Horst en Voorde bij de provincieZuid-Holland bezwaren geuittegen de voorgestelde wijze waarop de Rijnlandroute wordt aangelegd. De nieuwe snel- weg door het poldergebied tussen Leiden en Wassenaar doorsnijdt ook gronden van J, + ?i ■* + | Doorsnede van ten fiets-ecotunnel. landgoed Zuidwijk, eigendom van

Paginanummer: 5
 • Armenzorg
 • Wassenaar
 • Historie
 • Nieuws
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Weidevogelbeheer in de polder Polder Zuidwijk. Weidevogels zitten in de verdrukking. Op de landgoederen Santhorst en Zuidwijk zijn drie pachtboeren, de Stichting Twickel en de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde al jaren bezig om de weidevogels te behouden. Een fraai stukje natuurbeheer in een sterk verstedelijkt gebied. De landgoederen Santhorst en Zuidwijk liggen in het open polderlandschap

Paginanummer: 16
 • Fauna
 • Wassenaar
Twickelblad_21_2012_zomer

Twickelblad zomer 2012

Polderweg bedreig De dreiging voor het open polderlandschap tussen Wassenaar, Leiden en Voorschoten is toegenomen. Het college van Cedeputeerde Staten van Zuid-Holland houdt bij de keuze van de Rijnlandroute vast aan het “poldertrace" boven een natuurvriendelijke variant dwars door Leiden. De bewoners van Zuidwijk leggen zich er niet bij neer. Liesbeth Hessels loopt door de

Paginanummer: 4
 • Bedreigingen
 • Wassenaar
Twickelblad_21_2012_zomer

Twickelblad zomer 2012

Ook in themajaar buitenp Van de 6.000 buitenplaatsen die ons land ooit telde zijn er nog maar zo’n 550 over. Het belong daarvan is onderstreept door de status Rijksmonument. Buitenplaatsen bestaan van oorsprong uit een kasteel, havezate of buitenhuis, ingebed in een historische tuin- en parkaanleg. De meeste buitenplaatsen dateren van voor 1850 en zijn

Paginanummer: 3
 • Bedreigingen
 • Wassenaar
Twickelblad_21_2012_najaar

Twickelblad najaar 2012

Landgoederen: kampioenen van Dat landgoederen duurzaam zijn hoeft eigenlijk geen betoog. Twickel heeft alsfamiliebezit al heel wat eeuwen getrotseerd en door de stichtingsvorm kan dit nog long voortgezet worden. Landgoederen waren ook op een andere manier duurzaam lang voor dit begrip was uitgevonden. Net als de meeste lokale gemeenschappen waren landgoederen bijna geheel zelfvoorzienend. Door

Paginanummer: 3
 • Wegen
 • Wassenaar
Twickelblad_20_2011_najaar

Twickelblad najaar 2011

Al vele jaren wordt gesproken over een nieuwe autoweg van Katwijk naar de A4 met een aansluiting op de A44 bij Leiden. Dit is de zogenaamde Rijnlandroute. Ajhankelijk van de tracekeuze vormt deze weg een ernstige bedreiging voor bet Wassenaarse bezit van Twickel. Discussie over Rijnlandroute in cruciaal stadium Het polderlandschap wordt bedreigd door de

Paginanummer: 15
 • Bedreigingen
 • Wassenaar
Twickelblad_19_2010_winter

Twickelblad winter 2010

Pachten in een groene oase Het acmtal agrariers daalt, maar de drukte in en rond de Zuidwijkse polder bij Wassenaar neemt toe. De drie boeren die er grond van Twickel pachten, hebben leren leven met de oprukkende stad en haar bewoners. “Het is voor iedereen een probleem bier." Het eeuwenoude Erve Zonneveld is sinds 1987

Paginanummer: 10
 • Pachters
 • Wassenaar
Twickelblad_18_2009_najaar

Twickelblad najaar 2009

AJAAR 2009 22 >e Breeriet V r – 1 k *’■ > – vc ■* C k, het Burnsevoetpud Twickel Agenda September 5 -19 Tentoonstelling Twickel op de kaart’ in het Koetshuis en de stallen. Openingstijden dinsdag tot en met zaterdag, van 11.00 -17.00 uur. 12 Open Monumentendag: ‘Twickel op de kaart’ in Koetshuis en

Paginanummer: 22
 • Wassenaar
 • Huisarchief