pagina 16 voorjaar 2014

Weidevogelbeheer in de polder Polder Zuidwijk. Weidevogels zitten in de verdrukking. Op de landgoederen Santhorst en Zuidwijk zijn drie pachtboeren, de Stichting Twickel en de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde al jaren bezig om de weidevogels te behouden. Een fraai stukje natuurbeheer in een sterk verstedelijkt gebied. De landgoederen Santhorst en Zuidwijk liggen in het open polderlandschap […]

pagina 3 zomer 2012

Ook in themajaar buitenp Van de 6.000 buitenplaatsen die ons land ooit telde zijn er nog maar zo’n 550 over. Het belong daarvan is onderstreept door de status Rijksmonument. Buitenplaatsen bestaan van oorsprong uit een kasteel, havezate of buitenhuis, ingebed in een historische tuin- en parkaanleg. De meeste buitenplaatsen dateren van voor 1850 en zijn […]

pagina 15 najaar 2011

Al vele jaren wordt gesproken over een nieuwe autoweg van Katwijk naar de A4 met een aansluiting op de A44 bij Leiden. Dit is de zogenaamde Rijnlandroute. Ajhankelijk van de tracekeuze vormt deze weg een ernstige bedreiging voor bet Wassenaarse bezit van Twickel. Discussie over Rijnlandroute in cruciaal stadium Het polderlandschap wordt bedreigd door de […]

pagina 22 najaar 2009

AJAAR 2009 22 >e Breeriet V r – 1 k *’■ > – vc ■* C k, het Burnsevoetpud Twickel Agenda September 5 -19 Tentoonstelling Twickel op de kaart’ in het Koetshuis en de stallen. Openingstijden dinsdag tot en met zaterdag, van 11.00 -17.00 uur. 12 Open Monumentendag: ‘Twickel op de kaart’ in Koetshuis en […]