TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

Bouwhuis Nettelhorst krijgt meer karakter Nog een paar maanden en dan krijgt het linkergedeelte van het bouwhuis van landgoed Nettelhorst weer bewoners. Ze nemen hun intrek in een pand dat ruim een jaar leeg stond, maar in opdracht van de Stichting Twickel grondig wordt gerenoveerd. Het bouwhuis fungeerde vroeger als bijgebouw van het kasteel Nettelhorst.

Paginanummer: 20
 • Nettelhorst
voorkant-najaar

Twickelblad najaar 2017

Historische roman Twickel speelt een belangrijke rol in een nieuwe historische roman ‘Als ik voor de lopen sta’ van Frans Hendriksen uit Tubbergen. Het levensverhaal van de omgekomen verzetsstrijder Toon Haselbekke staat centraal. Hij wordt door de nazi’s geëxecuteerd, maar zijn lichaam wordt nooit gevonden. Zijn vader gaat na de oorlog in de bossen van

Paginanummer: 5
 • Rentmeesters
 • Nettelhorst
 • Educatie
Twickelbulletin_1985_20-4

Twickelbulletin 20-4 1985

Het voormalig Huis te Nettelhorst, bij Lochem, en zijn bewoners Wie van Lochem uit den grintweg op Diepenheim een twintig mi- nuten gaans gevolgd heeft, en dan den grintweg inslaat op Geesteren en Borculo, die er zuidelijk van uitloopt, komt welhaast in een streek, waar sommige slooten breed zijn als de grachten om een oud

Paginanummer: 9
 • Nettelhorst
Twickelbulletin_1990_1

Twickelbulletin 1 1990

Twickel! eoi Me4£e!ftors4 Van het vroegere uitgebreide Twickelbezit maakten meerdere schrij- vers in het verleden melding. Over Nettelhorst als onderdeel daarvan leverden o.a. Harry Wonnink (1)en R.W.A.M. Cleverens (2) een bijdra ­ ge van recente datum nog. Een reis van de Vereniging ’’Vrienden van Twickel” langs de diverse bezittingen in het recente verleden, bracht de

Paginanummer: 8
 • Nettelhorst
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

lets over de buitenbezittingen van Twickel Tijdens de Twickeldag heeft de rentmeester een aantal bijzon- derheden verteld over de bezit- tingen van Twickel in Gelderland. Om dat ook voor de niet-aanwe- zigen kort samen te kunnen vat- ten, heeft de redactie een ge- sprek met de heer Schimmel- penninck gehad over deze mate- rie. Over

Paginanummer: 14
 • Hof te Dieren
 • Nettelhorst
Twickelbulletin_1988_3

Twickelbulletin 3 1988

Verslag Twickeldag 24 September 1988 De Twickeldag van 1988 was gewijd aan het bezoek van Nettelhorst bij Lochem, het hof te Dieren – beide bezittingen van Twickel – en aan het kasteel Middachten. leder van ons kent de landerijen van Twickel rondom het kasteel in Delden, die onder het beheer staan van de Stichting Twickel.

Paginanummer: 18
 • Activiteiten
 • Nettelhorst
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Nieuwe stal op prehistorische grond Melkveehouders investeren in nieuwe stallen. Oude stallen, veelal gebouwd in de jaren zeventig, zijn verouderd en door de afschaffing van het melkquotum groeit de veestapel. In de buurtschap Nettelhorst bouwden melkveehouders Teun en Henk Lubberdink een nieuwe stal. Al had dit vanwege de aanwezigheid van resten van een oude nederzetting

Paginanummer: 14
 • Archeologie
 • Nettelhorst
Twickelblad_22_2013_winter

Twickelblad winter 2013

Nieuwe daken voor oude monumenten Wie zoals Stichting Twickel meet dan honderd monumentale panden beheert, heeft de taak deze goed in stand houden. Daarom worden de daken van de oude rentmeesterij in Delden en het bouwhuis van het voormalige kasteel Nettelhorst in Lochem vernieuwd. Van 1840 tot 1993 woonde en werkte de rentmeester van Twickel

Paginanummer: 19
 • Huizen
 • Nettelhorst
Twickelblad_15_2006_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2006

Landgoed Nettelhorst: cultuurhistorische betekenis weer zichtbaar Van het landgoed Nettelhorst, met een op- pervlakte van no hectare, resteert alleen het bouwhuis met schuur en de mine van het kasteel. Vanaf 1994 tot maart 2006 heeft het landgoed een reconstructie onder- gaan, waardoor de cultuurhistorische bete ­ kenis beter zichtbaar is gemaakt. Een ge- sprek over

Paginanummer: 9
 • Nettelhorst
Twickelblad_3_2002

Twickelblad 3 (najaar) 2002

Korte berichten Voorplein Nettelhorst Van de vroegere havezate Nettelhorst bij Lochem resteert niet veel meer dan een fors bouwhuis bij de resten van het huis dat rond 1875 gesloopt is. De grootse aanleg is echter nog wel te herkennen aan de indrukwekkende eiken- lanen die een rechthoekig patroon vormen rond de oude huisplaats. Om ook

Paginanummer: 22
 • Nettelhorst
 • Nieuws
 • Tuinen en parken