Pagina 5 najaar 2017

Historische roman Twickel speelt een belangrijke rol in een nieuwe historische roman ‘Als ik voor de lopen sta’ van Frans Hendriksen uit Tubbergen. Het levensverhaal van de omgekomen verzetsstrijder Toon Haselbekke staat centraal. Hij wordt door de nazi’s geëxecuteerd, maar zijn lichaam wordt nooit gevonden. Zijn vader gaat na de oorlog in de bossen van […]

Twickelbulletin pagina 8 1 1990

Twickel! eoi Me4£e!ftors4 Van het vroegere uitgebreide Twickelbezit maakten meerdere schrij- vers in het verleden melding. Over Nettelhorst als onderdeel daarvan leverden o.a. Harry Wonnink (1)en R.W.A.M. Cleverens (2) een bijdra ­ ge van recente datum nog. Een reis van de Vereniging ’’Vrienden van Twickel” langs de diverse bezittingen in het recente verleden, bracht de […]

Twickelbulletin pagina 14 3 1988

lets over de buitenbezittingen van Twickel Tijdens de Twickeldag heeft de rentmeester een aantal bijzon- derheden verteld over de bezit- tingen van Twickel in Gelderland. Om dat ook voor de niet-aanwe- zigen kort samen te kunnen vat- ten, heeft de redactie een ge- sprek met de heer Schimmel- penninck gehad over deze mate- rie. Over […]

pagina 19 winter 2013

Nieuwe daken voor oude monumenten Wie zoals Stichting Twickel meet dan honderd monumentale panden beheert, heeft de taak deze goed in stand houden. Daarom worden de daken van de oude rentmeesterij in Delden en het bouwhuis van het voormalige kasteel Nettelhorst in Lochem vernieuwd. Van 1840 tot 1993 woonde en werkte de rentmeester van Twickel […]

pagina 22 herfst 2002

Korte berichten Voorplein Nettelhorst Van de vroegere havezate Nettelhorst bij Lochem resteert niet veel meer dan een fors bouwhuis bij de resten van het huis dat rond 1875 gesloopt is. De grootse aanleg is echter nog wel te herkennen aan de indrukwekkende eiken- lanen die een rechthoekig patroon vormen rond de oude huisplaats. Om ook […]