Twickelblad_1_2003

Twickelblad 1 (voorjaar) 2003

m H t M Carel George van WassenaerObdam. Portretdoor J. Palthe, 1765. Foto: HuisarchiefTwickel. plein een toenemend aantal mannen te verzamelen, die zich met stokken hebben bewapend. Tegen 2 uur is de menigte aangegroeid tot zeker 400 man, zo schatten de regenten, waar- onder velen uit andere dorpen, maar ook ‘vele van onze geschikste inge-

Paginanummer: 19
  • Activiteiten
  • Hof te Dieren
  • Landgoederen van derden
Twickelblad_4_2002

Twickelblad 4 (winter) 2002

Stichtingen en verenigingen ondersteunen landgoederen Kastelen en hun vrienden Er zit een grond van waarheid in de grap, dat als twee Nederlanders elkaar ontmoeten er al gauw een nieuwe partij bijgekomen is. Wij maken inderdaad maar al te graag gebruik van de vrijheid om verenigingen op te richten. Maar het terrein is natuurlijk veel breder

Paginanummer: 10
  • Landgoederen van derden
Twickelblad_1_2001

Twickelblad 1 (voorjaar) 2001

Openstelling Kasteel Duivenvoorde Ver van Twickel, middenin de drukke Randstad, ligt Kasteel Duivenvoorde in een oase van rust omgeven door park en landerijen. Net als op Twickel is de ver- bondenheid met de familie Van Wassenaer altijd groot geweest. Reeds bij de eerste vermelding in 1226 – toen het kasteel nog een donjon was –

Paginanummer: 14
  • Familie Van Wassenaer
  • Landgoederen van derden
Twickelblad_2_98

Twickelblad 2 (zomer) 1998

Echtpaar Van Verschuer ziet kansen voor samenwerking landgoederen Landgoedwinkel floreert op Marienwaerdt De eigenaren van de oude Heerlijkheid Marienwaerdt brui- sen van de plannen. Sinds Frans van Verschuer, zoon van mr Otto baron van Verschuer, en zijn vrouw Nathalie des Tombe enkele jaren geleden begonnen met de verkoop van land- goedprodukten heeft de ‘landgoedverkoop’ een

Paginanummer: 3
  • Landgoederen van derden
  • Landgoedwinkel
Twickelblad_3_97

Twickelblad 3 (najaar) 1997

Twickel, 650 jaar in particuliere hand Een bijdrage aan het jubileum nummer van zeshonderdvijf- tig jaar Twickel moet beginnen met het uitspreken van een eerbiedige gelukwens. Als voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit, betuig ik namens alle leden en met name de leden die landgoederen bezitten, onze diepe bewon- dering en waardering over de monumentale

Paginanummer: 16
  • Landgoederen van derden
  • Opinies