2014_winter

Twickelblad winter 2014

in het bos als zij paardreed. Haar aanspreken durfde ik niet, daarvoor was ik veel te bleu. Nu is dat heel anders. Met graaf Christian zu Castell praatte ik regelmatig. Een hele fijne man. En met zijn zoon Roderik kan ik ook prima overweg.”Kort na mijn trouwen ben ik in Delden gaan wonen, maar in

Paginanummer: 9
  • Landgoederen in het algemeen
  • Jacht
Twickelbulletin_1982_14

Twickelbulletin 14 1982 Jubileumnummer

Natuurwetenschappelijk onderzoek op het landgoed Twickel (3) door drs. O.de Bruijn Wat is een landgoed? Van oudsher is een gevarieerde opbouw en een veelzijdig grondgebruik het kenmerk geweest van landgoederen. Het landgoed vervulde onder meer de volgende funkties: 1) Plaats van wonen en werken van de eigenaar, zijn gezin en het personeel; 2) Grondgebruik door

Paginanummer: 12
  • Landgoederen in het algemeen