Twickelblad_18_2009_winter

Twickelblad winter 2009

“De ogen en oren van Twickel” Cor Bont is opzichter in het Duitse Lage. In de voormalige Heerlijkheid net over de grens bij Ootmarsum bezit de Stichting Twicke! een landgoed met 240 hectare grond. Hemelsbreed is het maar enkele tientallen meters, maar met de recente verhuizing van het beheerderkantoor is Cor Bont (57) er enorm

Paginanummer: 15
 • Lage
 • Personeelsleden
Twickelblad_3_2005

Twickelblad 3 (najaar) 2005

Renovatie Lage Het Forsthaus. I n het Duitse Lage, net over de grens ten noorden van Ootmarsum zijn de afgelopen tijd zes woon- boerderijen aan de Eichenallee gerenoveerd. Ook het “Forsthaus” en de voormalige molenaarswoning, waar nu een theeschenkerij is gevestigd, zijn aange- pakt. De woningen, tussen 1850 – 1855 gebouwd, zijn min of meer

Paginanummer: 10
 • Lage
Twickelblad_4_2004

Twickelblad 4 (winter) 2004

Korte berichten Rozentuin De komende winterperiode zal worden gebruikt voor de wedergeboorte van de vroegere rozentuin van Twickel. Deze werd in de 60-er jaren wegens bezuiniging opge- doekt. Het wordt geen reconstructie van de vroegere opzet omdat die te bewerkelijk was. Hoe de nieuwe opzet wordt kunt u in een van de volgende nummers lezen.

Paginanummer: 21
 • Bouwplannen
 • Lage
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_1_2004

Twickelblad 1 (voorjaar) 2004

Fons Eysink neemt afscheid van Lage “Mijn wcreld is 6000 bunder groter geworden” Op de Mavo kreeg hij voor het eerst een echte Flora in handen. Naar buiten toe, boek open en kijken, maar dat werd een teleurstelling. Wat in het boek stond was er buiten niet en wat hij buiten zag kon Fons Eysink

Paginanummer: 5
 • Lage
 • Personeelsleden
Twickelblad_2_2002

Twickelblad 2 (zomer) 2002

Korte berichten VVD-kamerlid Gertjan Oplaat (vooraan rechts) liet zich uitgebreid informeren. Foto: E. Kwint. Bezoek politici Eind 2001 organiseerde pachter Engelbert Beltman met zijn zoon Gerdt en zijn schoonzoon Be Huiskes een bijeenkomst voor provinciale en landelijk werkende politici, met het doel deze mensen een kijkje te geven in de keuken van een agrarisch familiebedrijf.

Paginanummer: 7
 • Beheer
 • Lage
Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Twickelblad 1 (voorjaar) 2000

Het landgoed Lage Herinneringen van de laatste rentmeester In december 1999 kwam na bijna 40 jaar een einde aan het beheer van het landgoed Lage door graaf Alfred zu Solms-Sonnenwalde. Het officiele afscheid vond plaats op een druk bezochte receptie in huis Brecklenkamp. H et beheer wordt inmiddels voortgezet door de adjunct-rentmeester van Twickel, Hans

Paginanummer: 16
 • Rentmeesters
 • Aanverwante families
 • Lage
Twickelblad_4_99

Twickelblad 4 (winter) 1999

Nieuw leven voor de watermolen in Lage Na een flinke restauratiebeurt is de dubbele watermolen te Lage weer gebruiksklaar. Beide raderen werden op 29 oktober feestelijk in werking gesteld door de Biirgemeis- terin Frau Nijhuis en de beheerder van Lage, A. Graf Solms. De restauratie was om verschillende redenen noodzake- lijk. De molen was geworden

Paginanummer: 12
 • Watermolens
 • Lage
Twickelblad_2_99

Twickelblad 2 (zomer) 1999

De restauratie van de karakteristieke watermolen in Lage is voltooid. De schilderachtig gelegen molen is nu weer in een maalvaardige staat. Een groep vrijwilligers zal de molen op gezette tijden laten functioneen voor bezoekers. De molen wordt door twee raderen aangedreven en omvat zowel een oliemolen als een korenmolen. De foto dateert uit omstreeks 1890,

Paginanummer: 24
 • Watermolens
 • Lage
Twickelblad_2_96

Twickelblad 2 (zomer) 1996

In 1687 gaf Amadea Isabella van Flodorff, weduwe van Adolf Hendrik van Raesfelt, opdracht tot bet bouwen van de kerk in Lage. Ditfeit wordt herdacht in twee inscripties, een boven de hoofdingang, waarin tevens melding wordt gemaakt van bet leggen door Amadea Isabella van de eerste steen op 11 juni 1687, en een andere boven

Paginanummer: 24
 • Lage
Twickelblad_2_96

Twickelblad 2 (zomer) 1996

Beheer van Lage in handen van Graaf Alfred Solms Landgoed Lage, Duits bezit van Twickel Ten noorden van Ootmarsum, net over de grens met Duitsland, ligt het plaatsje Lage. In de kern van het dorp Lage treft de bezoeker een sfeervolle omgeving aan, waarvan het 300 jaar oude kerkje, een ook al eeuwenoude watermolen en

Paginanummer: 6
 • Lage