pagina 20 zomer 2014

LandgoedMarkt Hofte Dieren is een begrip ^ Slenteren door een wijngaard longs kramen met allerlel streek- producten; het is de succesformule von de LandgoedMarkt in Hof te Dieren. Ook dit joor wordt deze von mei tot en met oktober op 1 elke eerste zondog von de moond gehouden. auteur Als hij doorde poort van de […]

pagina 7 voorjaar 2014

Otter maakt comeback in Dieren en Rijnstrangen In de herfst van 2008 werd een 12-jarige ottervrouw nabij landgoed Hof te Dieren doodgereden. De otter was hier al zestig jaar niet meer waargenomen. Twee jonge dochters zijn blijven leven en na bezoek van een Duitse otterman is er rond Does- burgeen kleine groep zich voortplanten- de […]

pagina 14 zomer 2013

C ravin zu Ortenburg overleden Op 8 maart j.l. overleed op 87-jarige leeftijd Isabelle Grtifm zu Ortenburg – gravin van Aldenburg Bentinck. De bewoonster van landgoed Middachten had nauwe banden met Twickel. Gravin zu Ortenburg was zowel een nichtje van de laatste baron van Twickel, Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer, als van zijn echtgenote Marie […]

pagina 7 winter 2012

Verjonging historisc beuken- laan zorgvuldig proces Crote, beeldbepalende bomen zijn een verrijking voor het landschap. Maar ze hebben niet het eeuwige leven en moeten op enig moment vervangen worden door jongere exemplaren. Dat hierbij niet over een nacht ijs wordt gegaan, bewijst de gang van zaken op het Hof te Dieren. De Zuidlaan in Dieren […]

pagina 6 zomer 2011

Hagenau, honderjaar het Hof te Dieren Een eeuw geleden kocht R.F baron van Heeckeren van Wassenaer het oostelijke deeI van het landgoed Hagenau bij Dieren. Natuurmonumenten kocht het westelijke dee!. Cezamenlijk voorkwamen ze dat de historische bossen “in sloopers handen” zouden vallen. Aan de overdracht aan de nieuwe eigenaren gingen enkele spannende maanden vooraf. Cfim […]