Pagina 5 winter 2015

Handwerk in heidevelden Twickel heeft op 7 november deelgenomen aan de landelijke Natuurwerkdag. De Vrienden van Twickel staken de handen uit de mouwen op het Bokdammerveld (zie pag.16) en het Huttenveld tussen Beckum en Bentelo werd door een enthousiaste groep vrijwilligers, o.a van de scouting Delden, ontdaan van jonge berken en dennen, om te voorkomen […]

Pagina 20 lente 2015

Verjongingskuur voor monumentale Boswachterlaan Dieren De Boswachterlaan in Hof te Dieren heeft een rigoureuze verjonging ondergaan. 35 eeuwenoude beuken hebben plaatsgemaakt voor 160  jonge bomen. “De reacties zijn gelukkig positief” Auteur Martin Steenbeeke De holle stam toont aan dat veel bomen in slechte staat verkeerden. Kapwerkzaamheden in januari. Beheerder Wilke Schoemaker loopt met een tevreden […]

Twickelbulletin pagina 14 3 1988

lets over de buitenbezittingen van Twickel Tijdens de Twickeldag heeft de rentmeester een aantal bijzon- derheden verteld over de bezit- tingen van Twickel in Gelderland. Om dat ook voor de niet-aanwe- zigen kort samen te kunnen vat- ten, heeft de redactie een ge- sprek met de heer Schimmel- penninck gehad over deze mate- rie. Over […]

Twickelbulletin pagina 7 3 1987

gevangen dieren behoort circa 4% tot soorten, waarvan devangstniet was bedoeld. Deze onbedoeld gevangen dieren moeten uiteraard onmiddellijk in vrijheid worden gesteld. Minister Braks van Landbouw en Visserij zei dit in augustus in ant- woord op vragen van het Tweede-Kamerlid De Boois. Jachtraad positief over be- en verjaging van vogels bij schade De Jachtraad reageert […]