pagina 7 voorjaar 2014

Otter maakt comeback in Dieren en Rijnstrangen In de herfst van 2008 werd een 12-jarige ottervrouw nabij landgoed Hof te Dieren doodgereden. De otter was hier al zestig jaar niet meer waargenomen. Twee jonge dochters zijn blijven leven en na bezoek van een Duitse otterman is er rond Does- burgeen kleine groep zich voortplanten- de […]

pagina 15 winter 2011

Na een klein uur stappen de leerlingen op de fiets richting de Rijssenseweg. Daar krij- gen ze hun gereedschap uitgereikt, maar niet nadat ze is verteld dat ze voorzichtig moeten zijn met de knipschaar en zagen. Een EHBO-trommel maakt voor alle zeker- heid deel uit van de uitrusting. Bij de graf- heuvel wordt voorgedaan hoe […]

pagina 18 winter 2009

Beste Vrienden, Op zaterdag 31 oktober heeft de Vereniging Vrienden van Twickel in overleg met Gert- )an Roelofs, bosbaas van de Stichting Twickel, de door haar aangeboden hand- (en span)diensten uitgevoerd: natuur- beheer – en onderhoud. De oproep in het vorige Twickelblad leidde uiteindelijk tot een groep van twintig vrijwilligers. De op- dracht was de […]

pagina 11 najaar 2008

J A A R G A N G 7 NAJAAR 2008 ■®r Twickel Baksteenfabricage longs de rivieren “Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan". Deze eerste vier regels van de dichter en prozaschrijver Hendrik Marsman (1899-1940) zijn wereldberoemd gewor- den en hebben tot op de dag van vandaag aan betekenis […]

pagina 5 voorjaar 2006

Viervoeters beheren de Kleine Gelderse In Twickelblad 2 uit het jaar 2003 wordt melding gemaakt van de natuurontwikkeling in de Kleine Celderse Waard. Dit 60 hectare tellende gebied is een onderdeel van de Celderse Poort en levert een belangrijke bijdrage aan het herstel van de natuurkwaliteit. Ruim twee jaar na het begin van de uitvoering […]