backgr-001

Twickelblad voorjaar 2017

Groeien met de grens in zicht Raymond Bergman wordt in de rug gesteund door moeder Mariët en vader Geert. Op erve Rotman in Breklenkamp wordt al eeuwenlang geboerd door de familie Bergman. Mooie en moeilijke tijden wisselen elkaar af. Raymond, vertegenwoordiger van de zesde generatie, gaat de uitdaging aan en kijkt vooral vooruit. “Het komt

Paginanummer: 6
 • Pachters
 • Brecklenkamp
Twickelblad_19_2010_winter

Twickelblad winter 2010

•7 JAARGANG 19 WINTER 2010 Twickel Het huis te Breckelenkamp en zijn bewoners De bewoners van Breklenkamp zijn de enige Nederlanders die de zon in Duitsland zien opkomen en ondergaan. Samen met het ge- lijknamige huis ligt de buurtschap in een klein stukje Nederland dat even boven Ootmarsum, als een naar het noorden ge- richte

Paginanummer: 17
 • Brecklenkamp
 • Schilderijen
Twickelblad_18_2009_najaar

Twickelblad najaar 2009

A, ; .1.3; Un {■MmC k4j«u/ Hiervan zijn de afmetingen 3×5 meter en de hoogte tot aan de dakkammen is 6 meter. In Ermelo kreeg het ‘Twickel monumentje’ de functie van garage waartoe in de ach- tergevel garagedeuren werden aange- bracht. Celijktijdig verwisselde men de voor- en achtergevel. Dertig jaar geleden verplaatste de heer Hoenderop

Paginanummer: 7
 • Boerderijen
 • Brecklenkamp
Twickelblad_16_2007_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2007

Twickel en Brecklenkamp Zowel Huis Brecklenkamp als vele pachtbedrijven daar rondom zijn in het verleden in bezit van de bewoners van Twickel geweest. Veel is in de loop der tijd verkocht. Thans is de Stichting Twickel nog eigenares van vijf pachtboerderijen, de erven Scholte, Molendijk, Veldman, Rotman en Meestersplaatsje. Hiervan zijn er nog drie als

Paginanummer: 18
 • Brecklenkamp
Twickelblad_15_2006_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2006

De nu goed zichtbare Twickelboerderij, waar de familie Croeneveld sinds mei 1voont. Erve Veldman opgeknapt en weer bewoona Ruim een halfjaar bewonen Jeroen en Angelique Croeneveld met hun twee kinderen Melle en Wessel erve Veldman in Breklenkamp/Lattrop, dat tegen de Duitse grens aanligt. Je waant je daar a! min of meer in het buitenland. Na

Paginanummer: 6
 • Boerderijen
 • Brecklenkamp
Twickelblad_4_2001

Twickelblad 4 (winter) 2001

Natuurgebiedsplan Noord Oost Twente Ontwikkelingen in het Breklenkampse Veld In mei van dit jaar stelde de provincie het voorontwerp planuitbreiding natuurgebiedsplan – beheersgebiedplan Noord Oost Twente vast. Fons Eysink uit Agelo, opzichter van Twickel op de landgoederen Lage en Breklenkamp, geeft uitleg over het plan. V oor het gebied Breklenkamp gaat het hierbij om de

Paginanummer: 3
 • Brecklenkamp
 • Flora
 • Natuurterreinen
Twickelblad_2_98

Twickelblad 2 (zomer) 1998

Hans Hondebrink, hoofd van de Tuinen van Twickel, zoekt voor het komende seizoen een aantal enthousiaste rondleiders. De voorkeur gaat uit naar in de directe omge- ving van Twickel wonende tuinliefhebbers die zich willen verdiepen in heden en verleden van de Tuinen van Twickel. Enige ervaring in het overdragen van kennis is gewenst. Belangstellenden kunnen

Paginanummer: 21
 • Horeca
 • Brecklenkamp
 • Nieuws
 • Twickelblad
Twickelblad_1_98

Twickelblad 1 (voorjaar) 1998

Veel recreatieve routes doen publiekstrekker aan Unieke boom groeit door de bakspieker op het erve Scholte in Brecklenkamp Niet ver van het noordelijkste puntje van de gemeente Denekamp, in het Nederlandse deel van de buurtschap Brecklenkamp ligt het erve Scholte. Op dit erve, bewoond door de familie Scholten bevindt zich een curiositeit. Een naar schatting

Paginanummer: 7
 • Brecklenkamp
 • Bijzondere bomen