Twickelbulletin_1984_18

Twickelbulletin 18 1984

De invloed van de Heren van Twickel op de Deldense gemeenschap in de tweede helft van de 18e eeuw v Door G.H.J. Holthuizen-Seegers Delden en Twickel, twee namen dieonverbrekelijk met elkaarverbonden zijrij zoals in oktober 1983 nog eens benadrukt werd in een tentoonstel- ling van het Nuts-departement Delden: ’’Schakels, zes eeuwen Delden en Twickel”, ter

Paginanummer: 7
 • Armenzorg
 • Familie Van Wassenaer
 • Marken
 • Kerk Delden
Twickelbulletin_1981_12

Twickelbulletin 12 1981

V De vicarie trium regum door Aafke Brunt Delden had in 1760een uitgebreidehervormdegemeente: erwaren meer dan 1300 lidmaten. In navolging van Oldenzaal, Ootmarsum eh Goor, waar de hervormde gemeenten al bij 1000 lidmaten een tweede predi- kant installeerden, stichtten de heer van Twickel en de burgemeester van Stad Delden een tweede predikantsplaats. In 1745 volgde

Paginanummer: 30
 • Kerk Delden
Twickelbulletin_1977_5

Twickelbulletin 5 1977

aanwakkerde tot een laaiend vuur waarvan het schijnsel door- drong tot in alle hoeken van ons Vaderland. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat Jan Willem Samberg enig besef heeft gehad van zijn bemiddelaarsrol tussen het kasteel en Delden. Toch is het zijn verdienste geweest dat hij het met Delden vergroeide maar niettemin zeer afstandelijk Twickel

Paginanummer: 7
 • Huisarchief
 • Kerk Delden
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

Verbonden in vreugde en verdriet Theoloog Frons Wiersma, emeritus-predikant van de Oude Blasius, voltrok op 7 juni het kerkelijk huwelijk van Roderik zu Castell en Liesbeth Lotgerink. Hij heeft al dertig jaar long een band met Twickel. In goede en slechte tijden. nade oprichtingvan de Stichting (in 1953) bleef barones Van Heeckeren deze functie waarnemen,

Paginanummer: 8
 • Bewoners
 • Kerk Delden
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

Fietstunnel fris en veilig Nog niet zo Lang geleden was het een donker gat, vol met afval en een niet al te frisse lucht, maar sinds een ingrijpende opknapbeurt nodigt de tunnel Graes onder de RW35 bij Borne weer uit om er doorheen te fietsen. De verlichting is verbeterd, de wanden zijn graffitivrij en de

Paginanummer: 5
 • Wegen
 • Kerk Delden
 • Nieuws
Twickelblad_22_2013_zomer

Twickelblad zomer 2013

5 Kwaliteit Zonder al te veel reclame te maken trekt het landgoed jaarlijks duizenden recrean- ten. Het is niet de ambitie van Twickel om het bezoekersaantal te maximaliseren, maar wel om het de bezoekers optimaal naar de zin te maken. “We gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit”, zegt Van den Wall Bake. "Ik constateer

Paginanummer: 5
 • Bestuur Stichting Twickel
 • Kerk Delden
Twickelblad_16_2007_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2007

i7 Twickel Overdenking Veertig jaar geleden kwam ik als amateur-historicus in spe in het huisarchief van Twickel, dat toen nog werd gekoesterd op de eerste verdieping van de Rentmeesterij aan de Hengelosestraat. Vele malen vertoefde ik daar om de historie van Twickel te doorgronden. Te doorgronden met de kennis en hulp van archivaris dr. ds.

Paginanummer: 17
 • Huisarchief
 • Kerk Delden
Twickelblad_16_2007_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2007

Dominee Sambe terug in zijn kerk Zondagmiddag 10 december 2006 was de Nederlands Hervormde Blasiuskerk in Delden het decor tijdens de presentatie van het boek ‘J.W. Samberg, Fenomeen’, met de goed gekozen subtitel ‘Het levensverhaal van de pastor van Twickel en Twente (1890-1976)’, geschreven door ds. A. Bekkenkamp uit Haaksbergen. Mevrouw N.A. van den Nieuwboer-Langen-

Paginanummer: 16
 • Kerk Delden
Twickelblad_4_2003

Twickelblad 4 (winter) 2003

Boekaankondiging Twickel en de Oude Blasiuskerk Op vrijdag 21 november is in kasteel Twickel het eerste exemplaar van Twickel en de Oude Blasiuskerk overhan- digd aan Graaf C.F.C. zu Castell Riidenhausen. Dit boek- je is geschreven door J.W.Hakstegen en wordt uitgegeven door de Stichting Drents-Overijsselse Kerken. Het belicht de eeuwenlange relatie tussen de bewoners van

Paginanummer: 22
 • Kerk Delden
Twickelblad_4_2001

Twickelblad 4 (winter) 2001

Ds. Dr. J.W. Samberg overleed 25 jaar geleden Vijftig jaar verbonden met Twickel Op 16 September 2001 bezocht ik de Algemene begraafplaats van Delden, gelegen aan de Goorseweg. Hier, onder de eeuwenoude eiken en beuken, ligt de dodenakker van Huize Twickel met aan de rand de grafkelder der Van Heeckerens. Er omheen liggen, als in

Paginanummer: 15
 • Familie Van Heeckeren
 • Huisarchief
 • Kerk Delden