pagina 15 winter 2005

Maas- Rijn- en IJsselvee op Twickel Twickel heeft zich in de fokkerij van de vorige eeuw toegelegd op het roodbonte Maas- Rijn- en IJsselvee. Dit vee was destijds beroemd als ‘dubbeldoelras’, dat willen zeggen zowel voor de melk als voor de vleesproductie geschikt. Het fokgebied lag in het rivierengebied langs de Maas, de Rijn en […]

pagina 21 zomer 1997

Korte berichten J.H. Wes. Foto: familie Wes. In memonam Jan Hendrik Wes, 1916- 1997 Op 13 februari 1997 overleed de heer Jan Hendrik Wes. Hij is tachtig jaar geworden. Zijn vader was pachter van Twickel op het erve de Hondeborg in Zenderen. Op 19 apri 11945 trad de heer Wes in dienst van Twickel. Met […]

pagina 10 herfst 1995

Bloemfestijn van herfsttinten in historisch decor „Paard en Bloem” in de monumentale paardeschuur bij kasteelboerderij In het eerste nummer van het T wickelblad van 1994 kwam de „kasteelboerderij” uitgebreid aan de orde. Bij dit artikel was onder meer een foto afgebeeld met de „paardeschuur” op de achtergrond tijdens het dorsen van de rogge. In het […]

pagina 6 lente 1994

Kasteelboerderij kent lange geschiedenis Het eigen landbouwbedrijf oogstte waardering Over de geschiedenis van de kasteelboerderij is nauwelijks iets bekend. In het archief van Twickel zou er best iets over te vinden zijn, maar geen enkele onderzoeker heeft er tot nog toe belangstelling voor getoond. Dat is jammer: te meer omdat de boerderij van Twickel in […]

pagina 20 winter 1991 tijdschrift

Aangepast ontwerp ontziet karakter Twickelerlaan Rentmeesterskantoor in nieuw plan ondergebracht in kasteelboerderij De oorspronkelijke plannen voor onderbrenging van het rentmeesterskantoor in een nieuw te bouwen pand op de plaats van de paardenstallen bij kastee) Twickel hebben veel tegenstand opgeroepen. Het karakter van de historische bebouwing aan de Twickelerlaan zou ernstig worden aangetast, zo vonden critici. […]