Twickelbulletin_1987_1

Twickelbulletin 1 1987

In et Altena’s Bos bliew ie eemn stoan Duur et Keerkvelder pad ’t Is onmeunig um te zeen Et is onvuurstelbaar leu Wat oons den zoern reegn hef andoan! Wat he’k nen mooin dag had. Vol beum zeent kats kapot le vroagt oe dan of Woarum toch mien leemn God. Goaw meer noar de oawerkaant

Paginanummer: 10
 • Kasteelboerderij
Twickelblad_4_2005

Twickelblad 4 (winter) 2005

Maas- Rijn- en IJsselvee op Twickel Twickel heeft zich in de fokkerij van de vorige eeuw toegelegd op het roodbonte Maas- Rijn- en IJsselvee. Dit vee was destijds beroemd als ‘dubbeldoelras’, dat willen zeggen zowel voor de melk als voor de vleesproductie geschikt. Het fokgebied lag in het rivierengebied langs de Maas, de Rijn en

Paginanummer: 15
 • Kasteelboerderij
Twickelblad_1_2004

Twickelblad 1 (voorjaar) 2004

Een onderdeel van de kasteelboerderij van Twickel De varkensfokkerij op de Dassehaar Twickel heeft vroeger zelf een boerderij geexploiteerd. Dit bedrijf werd uitgeoefend op de kasteelboerderij, de Goormeen in Azelo en de Dassehaar op de Deldeneresch. Er werden koeien, paarden en varkens gehouden en akkerbouw bedreven. Baron R.F van Heeckeren van Wassenaer had veel belangstelling

Paginanummer: 17
 • Kasteelboerderij
 • Landbouw
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_2_97

Twickelblad 2 (zomer) 1997

Korte berichten J.H. Wes. Foto: familie Wes. In memonam Jan Hendrik Wes, 1916- 1997 Op 13 februari 1997 overleed de heer Jan Hendrik Wes. Hij is tachtig jaar geworden. Zijn vader was pachter van Twickel op het erve de Hondeborg in Zenderen. Op 19 apri 11945 trad de heer Wes in dienst van Twickel. Met

Paginanummer: 21
 • Gebouwen
 • Kasteelboerderij
 • Personeelsleden
Twickelblad_3_96

Twickelblad 3 (najaar) 1996

leuke van een landgoedkamp is dat je op een uniek plekje mag kamperen. In ruil daarvoor wil men best wat werk ver- zetten. Na het werk was het ’s middags goed rusten, maar er waren ook veel activiteiten. Deelnemers boven de 16 mochten het kasteel en de schitterende tuinen bezoeken. Er waren wandelingen door de

Paginanummer: 10
 • Hoveniers
 • Kasteelboerderij
Twickelblad_3_95

Twickelblad 3 (najaar) 1995

Bloemfestijn van herfsttinten in historisch decor „Paard en Bloem” in de monumentale paardeschuur bij kasteelboerderij In het eerste nummer van het T wickelblad van 1994 kwam de „kasteelboerderij” uitgebreid aan de orde. Bij dit artikel was onder meer een foto afgebeeld met de „paardeschuur” op de achtergrond tijdens het dorsen van de rogge. In het

Paginanummer: 10
 • exposities op Twickel
 • Kasteelboerderij
Twickelblad_1_94

Twickelblad 1 (voorjaar) 1994

Bewoners kasteelboerderij halen herinneringen op Over zetbazen, koeiebellen, urenboekjes, voermannen, trekpaarden en fotografen Twickel heeft in het verleden naast pachtboerderijen ook drie eigen speciale bedrijfsboerderijen gekend. Dit waren niet verpachte, maar rechtstreeks door Twickel beheerde bedrij- ven waar pachters konden kennismaken met de nieuwste landbouwmethoden. De boerderij waarin sinds kort, na een ingrijpende interne verbouwing,

Paginanummer: 3
 • Kasteelboerderij
 • Personeelsleden
Twickelblad_1_94

Twickelblad 1 (voorjaar) 1994

Kasteelboerderij kent lange geschiedenis Het eigen landbouwbedrijf oogstte waardering Over de geschiedenis van de kasteelboerderij is nauwelijks iets bekend. In het archief van Twickel zou er best iets over te vinden zijn, maar geen enkele onderzoeker heeft er tot nog toe belangstelling voor getoond. Dat is jammer: te meer omdat de boerderij van Twickel in

Paginanummer: 6
 • Kasteelboerderij
Twickelblad_4_93

Twickelblad 4 (winter)1993

Medewerkers rentmeesterij kijken nu uit op kasteel Twickel Nieuw rentmeesterskantoor in voormalige kasteelboerderij in gebruik genomen Vanaf 15 november is het kantoor van de Stichting Twickel gevestigd in de voormalige kasteelboerderij aan de Twickelerlaan. De verhuizing van het kantoor vormt het sluitstuk van het plan om de werkplaatsen en kantoren van de stichting zoveel mogelijk

Paginanummer: 6
 • Kasteelboerderij
 • Rentmeesterij
Twickelblad_4_91

Twickelblad 4 (winter) 1991

Aangepast ontwerp ontziet karakter Twickelerlaan Rentmeesterskantoor in nieuw plan ondergebracht in kasteelboerderij De oorspronkelijke plannen voor onderbrenging van het rentmeesterskantoor in een nieuw te bouwen pand op de plaats van de paardenstallen bij kastee) Twickel hebben veel tegenstand opgeroepen. Het karakter van de historische bebouwing aan de Twickelerlaan zou ernstig worden aangetast, zo vonden critici.

Paginanummer: 20
 • Kasteelboerderij
 • Rentmeesterij